top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Politisk ydmykhet?

Kommentar 02.02.2023: Flere sentrale politikere har startet året med å karakterisere velbegrunnet kritikk i uvanlige primitive vendinger. Det vitner om liten politisk ydmykhet og pressede politiske aktører.


Illustrasjon: Rådhuset - sentrum for politiske prosesser, foto Argument Agder

Av Bernt H. Utne, publisert 02.02.2023


Det blide Sørland?

Vi har siden oppstarten for snart tre år siden skrevet side opp og side ned om en rekke omstridte saker på Sørlandet. Riksdekkende tema som strøm - og energipolitikk har vi selvsagt også omtalt, og vi har dessuten publisert mange artikler om internasjonale forhold. Men ingen tema vekker slike emosjoner som kritiske vinklinger på politiske forhold i Kristiansand. Da sitter skjellsordene løst. Det er så man ikke skulle tro at man befinner seg på det "blide Sørland", her hvor alt er "så grait at".


Harald Furre

Den nyeste runden i denne omgang har vi opplevde de siste ukene. Det begynte med at tidligere ordfører og direktør for Kilden, Harald Furre, på nyåret gikk ut i Fædrelandsvennen og hevdet at "å kutte i kultur er dårlig kommuneøkonomi". Artikkelen vakte betydelig oppsikt, og måtte oppfattes som et motinnlegg til de kritiske røster som ønsker reduserte kommunale bevilgninger til kulturformål. Da er det bare naturlig at Harald Furre som direktør for den viktigste kulturinstitusjonen tar til motmæle. Men denne gang var argumentasjonen uvanlig. Furre hevdet nemlig at Kristiansand ble "fattigere rent økonomisk" hvis man "kuttet støtten til Kilden og Kunstsilo." Det førte til at tidligere revisor Aage P. Danielsen kommenterte Furres påstander i Argument Agder. Danielsen konkluderte med at Furres oppfatning "på ingen måte var dokumentert". I en kommentar noe senere drøftes Furres påstander mer utførlig, og deler av denne artikkelen ble også publisert i Fædrelandsvennen. Det resulterte i et motinnlegg fra Harald Furre med tittelen "Surr fra Utne". Harald Furres regnestykke ble straks grundig tilbakevist, og siden har vi hørt lite fra Furre. Foreløpig.


Mette Gundersen

Det har de siste måneder stormet rundt barnepalliasjonssenteret Andreas Hus på Eg. I artikkelen Havariet på Eg gis en oppdatering om den siste tids utvikling i saken. Selv om fokus i artikkelen for en stor del dreier seg om Fremskrittspartiets og Høyres ensidige støtte til det omstridte prosjektet, er det merknadene til Mette Gundersens rolle som vekker de sterkeste reaksjoner. I en debatt på sosiale medier avslører hun selv at støtten til det private palliasjonssenteret er medtatt i Arbeiderpartiets program, til tross for at partiet er motstander av private helseforetak. Selve artikkelen avviser hun som "vås" og "tøv".


Jan Oddvar Skisland

I kronikken "Prisen på tillit" drøftet Kirstin Egeland bl. a. ordfører Jan Oddvar Skislands rolle i den betente striden om en eventuell oppløsning av storkommunen Kristiansand. Hun viste til at ordfører Skisland er ordfører for alle innbyggerne i kommunen, også de som bor i gamle Songdalen og Søgne kommuner. Dessuten minnet hun om at velgerne i siste stortingsvalg valgte nåværende regjering som lovet å oppløse tvangssammenslåtte kommuner. Og det er en regjering som er ledet av ordførerens eget parti, Arbeiderpartiet. Artikkelen til Egeland, som var godt underbygget med et respektfullt språk, avviste Skisland å kommentere og mente den "ødela for en seriøs debatt". Men det fremgår av e-posten at han ikke hadde noen innvendinger mot at hans reaksjoner kom offentlig frem.


Meritokrati

Kirstin Egeland hevdet i sin kronikk at vi i Kristiansand ser tendenser til et elitepreget politikersystem. Et meritokrati. Alle disse tre eksemplene har til felles at de berørte politikere ikke nøler med å avvise velfundert og godt underbygget kritikk med stigmatiserende og nedlatende utsagn som f. eks. "surr", "tøv", "vås" og "useriøsitet". Det er respektløs ordbruk, og inviterer ikke til et åpent og opplysende offentlig ordskifte bygget på gjensidig respekt Tvert i mot bærer det føde til tankegangen om elitepregete politikere hevet over kritikk, og som mener de har en eksklusiv og gudebenådet rett til selv å definere hva som f. eks. er "seriøst" eller "tøv" . Retorikken avslører politikere som er trengt inn i et hjørne uten forståelse for andres synspunkt. Det er en opptreden som øker avstanden til velgerne, og det er neppe tilfeldig at de samme personer er blant dem som har fått mest motbør i sitt politiske virke.


Nye muligheter

Nå er alle de tre omtalte politikere på vei ut av politikken. De er altså i ferd med å bli historie, og etter høstens valg er det nye koster som skal inn i den politiske manesjen. Det er å håpe at de nye folkevalgte tar lærdom av sine forgjengeres retorikk, og ikke gir seg inn på samme spor. Det er i så tilfelle en blindvei som med sikkerhet vil føre dem ut i vansker. Vi ønsker de nye lykke til med en åpen og inkluderende debatt hvor argumentene tillegges vekt uten at det gripes til lettvinte utflukter med negativt ladede utsagn. Og de er selvsagt velkommen til å fremme sine synspunkt også gjennom Argument Agder.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noコメント


bottom of page