top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Havariet på Eg

Kommentar 20.01.2023: Resultatet av helsedirektoratets granskning av forholdene rundt Foreningen for Barnepalliasjon er klar. Den er drepende, både for foreningens grunnlegger Natascha Pedersen, og for hennes støttespillere. En av dem er tidligere gruppeleder og statssekretær for Arbeiderpartiet, nytilsatt distriktssekretær i Agder for LO, Mette Gundersen.


Illustrasjon: Mette Gundersen; ser ingenting, hører ingenting, sier ingenting, av T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 20.01.2023


Avskjed for Natascha Pedersen

Helsedirektoratets gransking av Foreningen for Barnepalliasjon "Andreas Hus" er nå ferdig. Resultatet er drepende. Og ikke bare for Natascha Pedersen. Hun har allerede fått avskjed. På grått papir. Styreleder Ansgar Gabrielsen, som ironisk nok er tidligere helseminister fra Høyre, og som med brask og bram 15. april 2015 åpnet den nye helsebydelen på Eg med ordene "I have a dream", var den som leverte avskjedsbudskapet. «Her skal vi legge til rette for en av de største konsentrasjoner av kompetansearbeidsplasser på Sørlandet ... et dansegolv for bedrifter» sa Gabrielsen i 2015. Planen skapte begeistring i bystyret, og året etter var den vedtatt.


Særskilte talenter

I sin redegjørelse om styrets enstemmige beslutning om å avslutte arbeidsforholdet til Natascha Pedersen, berører Gabrielsen et sentralt spørsmål: "Det er ganske imponerende å få Stortinget til å bevilge 30 millioner per år til dette formålet for å etablere et tilbud utenfor helseforetaket. Det vet jeg litt om hvor vanskelig er å få til". Ja, for hvordan var dette mulig?

Natascha Pedersen må utvilsomt ha særskilte talenter. Over noen år klarte hun å bygge opp et nettverk av sympatisører og støttespillere som la grunnlaget for oppslutningen om hennes idè; "Andreas Hus". Hun begynte med grunnmuren, en forening som ga henne den formelle posisjonen hun trengte. Gjennom Foreningen for Barnepalliasjon (FFB) fikk hun mulighet for å søke offentlige tilskudd, Foreningen fikk etter hvert flere medlemmer og formålet, hjelp til døende barn, gikk selvsagt rett hjem til hjertene hos mange. For hvem kan ikke ønske å hjelpe uskyldige barn?

Og Pedersen viste ingen skrupler med å skyve sin egen skjebne foran seg, og bruke denne som brekkstang for sympati og medfølelse. I et tåredryppende innlegg i Fædrelandsvennen med tittelen "Min historie" 13. oktober 2022 forteller Pedersens datter Isabell at med Andreas hus kunne livet hennes "blitt så mye lettere", og at kuttet i støtten "knuser hjertet mitt". Hvordan hjertet hennes har det nå er ukjent.


Støtte fra Arbeiderpartiet

Det som derimot er kjent er støtten som FFB har fått i store deler av det politiske miljø. Til tross for at Arbeiderpartiet i sitt program «ønsker en sterk offentlig helsetjeneste for alle der pengene går til helsetjenester," støttet partiet med dets gruppeleder Mette Gundersen prosjektet da saken ble behandlet i bystyret. Saken var desto mer delikat etter som Gundersen tidligere hadde sittet i styret for selskapet "Vårt Eget Hus AS" som forberedte opprettelsen av det private barnepalliasjonssenteret. Under bystyrebehandlingen ble Mette Gundersens habilitet trukket i tvil. Hun hevdet da fra bystyrets talerstol ay hun hadde avklart sin habilitet "med administrasjonen". Hvem i administrasjonen det var er ukjent. Men det var ikke kommuneadvokaten, for han hevdet fra samme talerstol at han ikke hadde uttalt seg i saken. Etter ett år som statssekretær i Samferdselsdepartementet ble hun 27 oktober 2022 tilsatt som distriktssekretær for LO i Agder.

Fremskritspartiet og Høyre

Men det er først og fremst Fremskrittspartiet og Høyre som har gått i bresjen for et privat senter for døende barn. Det var nåværende FrP-leder Sylvi Listhaug som i mai 2020 ved revidert statsbudsjett fikk gjennom bevilgningen på de første 30 millionene i Stortinget. Hun overtok som statsråd etter partikollega Åse Michaelsen, som senere ble ansatt i FFB som prosjektleder for nybygget på Egsjordet.

Illustrasjon: Utdrag av Erna Solbergs FB-side

Men også tidligere statsminister og Høyreleder, Erna Solberg, tilhører Natascha Pedersens støttespillere. I et emosjonelt farget innlegg på sin egen Facebookside kan hun berolige FFB og deres støttespillere om at Høyre i Stortinget kommer til å foreslå at støtten til Andreas hus opprettholdes. Det er grunn til å anta at Solberg har endret syn etter at Høyres tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen nå har avsluttet arbeidsforholdet til Natascha Pedersen.


Prominent støtte

Også andre kjente offentlige personligheter har prydet nettsidene til FFB. I referansegruppen finner vi tidligere mangeårige minister Bjarne Håkon Hanssen, og med den kongelige tittelen av "høyeste beskytter" troner tidligere stortingsrepresentant og statsråd Laila Dåvøy (Kr.F). I et innlegg i Fædrelandsvennen 17. oktober støtter hun uten forbehold FFB, og har ingen kritiske bemerkninger til pengebruken annet enn at bortfallet av statsstøtten er "rett og slett trist". Som ambassadør for foreningen finner vi den kjente gründeren og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen Steinar J. Olsen (H).


Pinlig for Høyre og Fremskrittspartiet

Havariet til FFB og Natascha Pedersen etterlater mange spørsmål. Men det viktigste er hvordan det var mulig å få så store deler av landets toppledelse med på et prosjekt som dette. Nå vet vi at Høyre og Fremskrittspartiet har programfestet privatisering som en hjørnesten i deres politikk, og de har åpenbart sett Natascha Pedersen og hennes prosjekt som et godt eksempel på dette. Det kan forklare deres støtte til prosjektet. Men uansett forklaring er saken pinlig for begge partier.


Mette Gundersens rolle

Men hvordan har det vært mulig for Arbeiderpartiet, som har programfestet å motarbeide en privatisering av offentlige helsetjenester, å støtte dette prosjektet? Tidligere gruppeleder og statssekretær Mette Gundersens rolle i saken er særlig pikant. Hun har innehatt styreverv i Natascha Pedersen organisasjon, til tross for uklarhet med sin habilitet har hun aktivt arbeidet i bystyret for det havarerte prosjektet, og hun tiltrer nå ny stilling som distriktssekretær for LO. Hun har altså noe å forklare.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page