top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Prisen på tillit

Kronikk 30.01.2023: Statsforvalterens rapport om deling av Kristiansand fokuserer på økonomiske kostnader, men drøfter ikke verdien av noe mener artikkelforfatteren. Denne saken handler først og fremst om demokrati, og respekt for at velgerne ønsket en regjering som lovet oppløsning av tvangssammenslåtte kommuner.


Illustrasjon: Politiske prosesser i Kristiansand - Hvem har rett? av T. Vestaas

Av Kirstin Egeland, publisert 30.01.2023


Hva er prisen på tillit, og ikke minst hvilken pris kan settes på et demokrati med opphav i folkeviljen? Mange i Songdalen og Søgne vil fremdeles ikke være en del av Nye Kristiansand. Denne saken handler i første omgang om demokrati. Det handler også om en kynisme, der mange ser prisen på alt, uten verdien av noe. Spesielt etter at Statsforvalteren sin rapport ble fremlagt.

Som innbygger i gamle Kristiansand, synes jeg det er merkelig hvor lett politikere i Kristiansand bystyre tar på demokratiet vårt. Både Søgne og Songdalen sa nei til å bli sammenslått med Kristiansand i utgangspunktet. Da gjennom en demokratisk folkeavstemning.

Det var veldig lite omtale av kostnadene ved denne sammenslåingen, i motsetning til den oppmerksomhet vi nå ser rundt en potensiell oppløsning. Det er liten eller ingen omtale av fordelene det er ved å bo i små kommuner, hvor det er mindre avstand mellom dem som styrer og alle oss som blir styrt.


Fædrelandsvennens og ordførerens rolle

Fædrelandsvennen, som regionsavis synes å ha et lite nyansert syn på saken. Jeg tror de fleste lesere oppfatter veldig klart, at mediehuset som sådan, ikke ønsker en oppløsning av nye Kristiansand. Ordføreren fra Arbeiderpartiet har jamvel gått mot sin egen regjering i denne saken. Bystyret, som har en overvekt av representanter fra gamle Kristiansand, har stemt mot folkeavstemning, og la dermed saken på is. Innbyggerne som i utgangspunktet sa sitt i folkeavstemningen forsvinner fra oppmerksomhet i det offentlige rom.

I disse dager etter at statsforvalteren har fremlagt sin rapport, så har Fædrelandsvennen kunne melde at et flertall i bystyret allerede nå vil stanse ethvert forsøk på en folkeavstemning om deling av Kristiansand.

Og, Jan Oddvar Skisland (Ap) prøver fremdeles å få regjeringen til å snu. I utgangspunktet skal ordførervervet innebære å skulle være ordfører for alle, også innbyggere i det som nå defineres som bydelene Songdalen og Søgne.


Oppløsning et resultat av valgløfter

Slik er det ikke. Dette utspiller seg gjennom Skislands mange sprell for å beholde storbyen

Kristiansand. Arbeiderpartiet i Kristiansand, med ordføreren i spissen, har tydeliggjort at de ikke er politikere for interessene til folk i Songdalen og Søgne som sa sitt, jamvel gjennom en demokratisk folkeavstemning. Ikke nok med det, Arbeiderpartiet i Kristiansand har gått mot sin egen regjering. De synes å overse at folk stemte i Stortingsvalget for en annen regjering. Noe vi fikk. Den nåværende regjeringen gikk faktisk til valg også på å oppløse tvangssammenslåtte kommuner! Det synes de lokale politikerne å glemme.

Manglende lojalitet og demokratiforakt

Når Jonas Gahr Støre og Vedum holder sine løfter, så går altså Jan Oddvar Skisland, og Arbeiderpartiet mot sin egen regjering. En så mangelfull forståelse av lojalitet mot eget parti og partiprogram er sjelden å oppdrive i dagens Norge. I tillegg til å synliggjøre politikeres forakt både for eget parti, for folk i Songdalen og Søgne, og deres syn gjennom den legale folkeavstemning, så ser man også forakt for selve det norske demokratiet.

Det er det mest alvorlige her.


Maktarroganse

Men, det utvises også maktarroganse og forakt også for oss i gamle Kristiansand som fremdeles håpet på demokrati med opphav i folkeviljen og folkestyret. Den folkeviljen som kom frem da både Songdalen og Søgne sa nei til å bli en bydel i Stor Kristiansand.

Dette er en skremmende utvikling. For hvordan kan befolkningen stole på våre folkevalgte som åpenbart ikke bryr seg om et levende demokrati? En politiker skal være befolkningens tillitsvalgte. De skal lytte til dem som har gitt dem deres posisjoner, og som gjennom valg har gitt dem tillit. Arbeiderpartiet i Kristiansand, og også andre politikere i andre partier, fremstår mer og mer som folkets herskere, fremfor folkets tjenere.


Elitestyre

Politikere i Kristiansand synes å fremme et meritokrati, eller et elitestyre. Dette går ut over hele limet i samfunnet vårt. Nemlig tilliten. Jan Oddvar Skisland, og andre politikere fra gamle Kristiansand, har gjennom sine faktiske valg tilkjennegitt at de ikke er politikere som bryr seg om innbyggerne i gamle Songdalen eller Søgne. Hadde de gjort det hadde de gått inn for folkeavstemning i disse to kommunene, allerede da regjeringen ville at innbyggere i disse to kommunene skulle få si sin mening. Da regjeringen faktisk holdt ett av sine løfter til befolkningen.

Hva er prisen på tillit, og ikke minst hvilken pris kan settes på et demokrati med opphav i folkeviljen? Dette er ikke målbart ved første øyekast i kroner og ører, men har alt å si for utviklingen av samfunnet vårt, både nå og i fremtiden. For hva er et samfunn der demokratiet forvitrer, og folk ikke lenger kan ha tillit til verken politikere, media, embetsverket eller hverandre? Et slikt samfunn ønsker i alle fall ikke jeg å leve i.


Redusert tillit

Min tillit til politikere i Kristiansand bystyre, hvor jeg personlig fortsatt vil være innbygger i Kristiansand, uansett om kommunen blir oppløst eller ikke, er i ferd med å forvitre. Maktarrogansen synes nemlig grenseløs, og forakten for demokrati, med opphav i folkeviljen synes stor. Motvekt mot elitepolitikere/embetsmenn, og sterke stemmer i media som har påropt seg eiendomsretten til begrepene og deres innhold, synes stadig forsøkt å knebles.

Ikke minst synliggjort gjennom det nåværende bystyret i nye Kristiansand sin faktiske atferd i denne betente saken. Og, medias manglende evne til å se lenger enn verdier som kan regnes i kortsiktige beregninger i kroner og ører.


Kommentar fra ordfører Jan Oddvar Skisland:

Artikkelen er forelagt ordfører Jan Oddvar Skisland som ikke ønsker å kommenter innholdet i artikkelen utover at han mener den er full av insinuasjoner, udokumenterte påstander og mistenkeliggjøring. Dette mener han er useriøst og at artikkelen ødelegger for en seriøs debatt.Kommentarer? Gå til vår facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page