top of page

En uavhengig og seriøs medieplattform for Agder

Vi er en gruppe samfunnsengasjerte mennesker med ulik bakgrunn som er bekymret for mediemangfoldet. Tradisjonelle massemedier sliter, og evnen til kritisk opplysning og offentlig debatt forvitres langsomt, men sikkert. Årsakene er flere, men følgene er en tammere og mer polert politisk beslutningsprosess. Dette fører til at mange viktige beslutninger tas bak lukkede dører i en engere krets. Over tid oppstår dermed en maktoverføring til en stadig mindre gruppe med relativt økende innflytelse i samfunnet. For et åpent og velfungerende demokrati er dette en utfordring som øker betydningen av en uavhengig og kritisk presse. Argument Agder er vårt bidrag til et kritisk og uavhengig mediemangfold.

 

Vi følger de samme regler for offentlig presentasjon og debatt som generelt gjelder for massemedia (Vær Varsom- og Redaktørplakaten). Språkformen skal være høflig og respektfull. Den journalistiske vinkling vil ofte være konfronterende, og noen ganger også nådeløs og maktkritisk. Men da er det fordi vi mener det er nødvendig. Artiklene vil være signerte, og innholdet skal være sannferdig. Vi vil praktisere et strengt kildevern, og i saker som baseres på lukkede kilder vil vi være særlig grundig i vår bakgrunnssjekk. Alle sider av en sak ønsker vi skal komme frem, og vi vil selvsagt gi plass for kommentarer til alle som måtte føle seg urimelig behandlet.

 

Dette er i utgangspunktet et dugnadsprosjekt. Stifterne er ikke motivert av personlig gevinst, men ønsker på sikt å etablere et stødig økonomisk fundament for magasinet. Når slikt grunnlag foreligger er det et mål at alle artikler og bidrag skal honoreres. Eventuelle overskudd skal pløyes tilbake til bidragsyterne i form av artikkelhonorarer.

 

Argument Agder er ideologisk og religiøst nøytral, og våre artikler skal gjenspeile synspunkt fra hele det politiske spektrum. Vi håper på god respons fra alle samfunnsinteresserte mennesker som har lyst til å delta i den offentlige debatt. Alle har et ansvar for et godt offentlig ordskifte, og vi ønsker å presentere artikler som kan stimulere til en åpen, vidsynt og grundig offentlig samtale.

 

Bernt H. Utne, Redaktør

Utne kopi.jpg

Bernt H. Utne er redaktør for Argument

,,

For et åpent og velfungerende demokrati er dette en utfordring som øker betydningen av en uavhengig og kritisk presse.

bottom of page