top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Vendetta

Analyse 29.09.2023: En av de sentrale brødrene bak den omstridte filmen "Perleporten", Marius Matzow Gulbrandsen, har en fortid som sentralt medlem i kunstnergruppen Kunstmilitsen/Art Militia. Impulser og informasjoner herfra kan ha hatt betydning for den omstridte filmens innhold og målsetting.


Illustrasjon: Fra Spatial Operations II Island 2016

Av Bernt H. Utne, publisert 29.09..2023


Paramilitær kunstmilits

«Hensikten er ikke å representere en paramilitær avdeling med kunstnerisk formål, men å bli en». Slik avsluttes en beskrivelse av kunstnermilitsen/Art Militia stiftet av Jens Stegger Ledaal i 2007. I et intervju med Ledaal "om kunst og krig" i kulturtidsskriftet Plenty fra 27. mars 2022 fremgår det at Ledaal har jobbet med prosjektet "Spatial Ops" siden 2011, og at han har bygget opp «et lag av frivillige med infanteriet som forbilde, og kunst som formål». «Opprinnelig var det et forsøk på å introdusere en arbeidsform og en tankegang jeg hadde lært i førstegangstjenesten"» (militærtjenesten) sier Ledaal i intervjuet, «og å prøve lage kunst med det.»


Spatial Operations

I beskrivelsene av Spatial Ops heter det blant annet at med utgangspunkt i en spesifikk form for organisering og estetikk hentet fra militærvesenet har en "kjernegruppe av frivillige" vært avgjørende for å skape en "fungerende avdeling med kunst som oppgave." De frivillige gjennomfører kunstøvelsene i en militærlignende feltuniform med påsydde symboler. Et gjennomgående symbol er et eikeløvblad krysset av en spatial (liten murerskje). Øvelsene som kunstmilitsen gjennomfører er offentlig støttet og blir dokumentert gjennom offentlig tilgjengelige videoer.


Kjente kunstnernavn fra Kristiansand

Av videoene fremgår hvem som har deltatt på de enkelte kunstøvelsene. På oversikten over deltakere dukker det opp noen kjente navn med tilhørighet til Kristiansand. Under den første registrerte Spatial Ops i Rendalen/Jøtulhogget i 2014 er blant andre kunstneren Cornelius Jakhelln med i gruppen av frivillige. I den andre (Island) og tredje (USA) er kristiansanderen

Illustrasjon: Cornelius Jakhelln. Fra opptakene til Spatial Ops. I i Rendalen 2014.

Steffan Strandberg med. I en artikkel i Fædrelandsvennen fra 20. juni 2018, ført i pennen av journalist Eva Myklebust, fortelles at kunstgruppa Spatial Ops vil gjennomføre en "militær" skulpturaksjon på Dybingen. Artikkelen inneholder bilder som blant annet er hentet fra Spatial Ops II på Island i 2016. Det fremgår også av artikkelen at Kulturdirektøren i Kristiansand innstiller på å bevilge kr. 17 500 for å gjennomføre kunstaksjonen på Dybingen.


Marius Matzow Gulbrandsen regissør

Alle filmene fra Spatial Ops I–V er redigert og fotografert av en og samme person, Marius Matzow Gulbrandsen. Han er sammen med sin bror Jonas høyaktuell med filmen "Perleporten". Få er lenger i tvil om at hovedpersonen, som filmen selv forteller skal være basert på "en sann historie", skal forestille den kjente næringslivsmannen og kristenforkjemperen Einar Øgrey Brandsdal. Nestoren blant norske filmanmeldere, Einar Guldvog Staalesen, mener i sin anmeldelse av filmen i Argument Agder at "det er slemt gjort å formulere hovedpersonen så aktuell at han nesten har fått sitt virkelige navn med. Det ufine svekker filmen som film. Den er ubekvem".


Illustrasjon: Marius Matzow Gulbrandsen under Spatial Ops.

Konfliktfylt forhold

Det konfliktfylte forholdet mellom Cornelius Jakhelln og Einar Øgrey Brandsdal er velkjent. Jakhelln har hevdet at Øgrey Brandsdal mobbet ham i oppveksten på midten av 1990-tallet. Gjentatte forsøk på forsoning og beklagelser fra Øgrey Bransdal har ikke ført frem. At Jakhelln ble mobbet i oppveksten er få i tvil om, men hvor aktiv Einar Øgrey Brandsdal var i dette er mer usikkert. I utstillingen "Angel of Death" i juni 2020 tok Jakhelln et sterkt hatefullt oppgjør med Øgrey Brandsdal og hans familie.


Tette forbindelser

Bror av "Perleportens" regissør og filmens fotograf, Marius Matzow Gulbrandsen, har altså over lengre tid arbeidet tett med så vel Cornelius Jakhelln som Steffan Strandberg. Begge disse kristiansandskunstnerne rettet sammen med Kunsthallens leder, Cecilie Nissen, og tidligere havnedirektør, Halvard Aglen, i artikkelen "Tre spørsmål til Øgrey Brandsdal sterk kritikk mot Sørlandsnyhetene, og i særdeleshet Einar Øgrey Brandsdal.


I en lukket og hemmelig "Aksjonsgruppe" på Facebook med ca 25 medlemmer, og opprettet i oktober 2019 av Cornelius Jakhelln og med Steffan Strandberg som administrator, skriver Jakhelln 31. oktober 2019 bl. a. : "Vil vi bo i en by hvor en kinavare og sminkegrossist fikset valget ved å send SMS til alle leire, etter å ha sponset tidenes verste, anonyme hetsnettsted". Senere i samme tråden slår Jakhelln til med: "Måtte hele valgprosessen saumfares, de anonyme svin stilles til rette, offentlig og med navn over det hele - og måtte det komme til nyvalg." Det hører med til historien at gruppen inkluderer mange kjente navn fra byens kulturliv som Cecilie Nissen (Kunsthallen) og Birgit Amalie Nilssen (Freds - og Menneskerettighetssenteret Arkivet). Som aktive medlemmer av det de selv kalte "Aksjonsgruppen" må de ha lest Jakhellns ytringer, men ingen av dem tok til motmæle.


Gjennom det mangeårige samarbeidet i kunstmilitsen/Art Militia må man altså anta at Jakhellns hatefulle forhold til Øgrey Brandsdal er meget vel kjent for brødrene Matzow Gulbrandsen. Som altså står bak Perleporten.


Cultiva-støtte

Filmen ble støttet av Cultiva med i alt 1 million kroner uten at en nøytral - og filmfaglig vurdering av filmprosjektet ble foretatt. Styreleder i Cultiva, Kjersti Løken Stavrum, hevdet i et innlegg i Fædrelandsvennen 27. september at Cultiva Express beslutning om å tildele kr. 300 000 til filmprosjektet, som kritikere kaller en ren mobbefilm, var begrunnet i FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene består av en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og har overhodet ingen relevans for tildelingen av støtten til "Perleporten".


Vendetta på norsk

Kunstneren Cornelius Jakhelln kandiderte for Høyre om en plass i bystyret ved siste valg. Han lyktes ikke, og velgerne sendte ham lenger ned på valglisten. Men Jakhelln og andre med et kritisk forhold til Øgrey Bransdal kan i det minste trøste seg med filmen "Perleporten", finansiert for en stor del av byens felleseie, kulturstiftelsen "Cultiva".


Og for de som har en forkjærlighet for italienske mafiafilmer med hevn som hovedtema er det helt unødvendig å reise lenger sydover i Europa. Det holder å reise sydover i Norge. Til Kristiansand. Der kan man i full offentlighet oppleve den norske utgaven av vendettaen!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page