top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hvem ga en million - og hvorfor?

Kommentar 27.09.2023: Den sterkt omstridte filmen "Perleporten" er hovedsakelig finansiert ved tilskudd fra Cultiva. Styreleder i Cultiva, Kjersti Løken Stavrum, legger skylden for tildelingen på juryen. Som ikke hadde filmfaglig kompetanse til å vurdere filmprosjektets seriøsitet og kunstneriske substans.


Illustrasjon: Fra premieren på filmen Perleporten, foto privat

Av Bernt H. Utne. publisert 27.09.2023


Agenda Kristiansand

Den 26. juni 2020 kunne Cultiva fornøyd kunngjøre at mottaker av "Agenda Kristiansand-stipendiet" er filmprosjektet "Perleporten" med daglig leder Kikki Strømstad i det som den gang var One Film Productions. Første gang offentligheten fikk høre om prosjektet var 22. september 2019, da Strømstad sammen med brødrene Jonas og Marius Matzow Gulbrandsen sto frem i Fædrelandsvennen og søkte "sørlandske menn til film med hemmelig handling". Det er to uker etter bystyrevalget som resulterte i et massivt valgskred. Høyre og Arbeiderpartiet gikk markant tilbake, og nærmere 20 % av velgerne ga sin stemme til åpenbare protestpartier/lister.


En film som vekker oppsikt

Artikkelen i Fædrelandsvennen er i lys av det vi nå vet om "Perleporten" interessant lesning. Kikki Strømstad kan den gang f. eks. fortelle at hun "tror filmen vil bli lagt merke til når den kommer: – Og da ikke bare her i Kristiansand men også nasjonalt." I dag vet vi at det stemmer. For filmen har ikke bare blitt lagt merke til. Den er blitt en politisk "varm potet" som hisset på seg så vel kommende ordfører Mathias Bernander (H) som kommende varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad (KrF). Og i resten av Norge trekker man på skuldrene, rister på hodet og ignorerer filmen med et gjesp. Den er med andre ord blitt en skikkelig flopp.


Svulstige målsetninger og floskler

Hvordan kunne dette skje? Leser man ordlyden fra Cultivas presentasjon av prosjektet sitter de svulstige målsettingene løst. Prosjektet, som er seriøst får vi vite, vil sette

Illustrasjon: Skjermdump fra Cultivas kunngjøring 26. juni 2023

"Kristiansand på kartet og sette en standard for fokus på bærekraft." Bærekraftsmålene skal være: "mindre ulikhet, utrydde fattigdom, god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, rent vann og gode sanitærforhold, anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt fred og rettferdighet."

Sjelden har så mange intetsigende og selvfølgelige floskler vært samlet i en setning som her. Man kunne jo undres over om det var alvorlig ment, eller om det egentlig var sarkastisk satire for å gjøre narr av Cultiva.


Ingen kunstnerisk vurdering fra Cultiva

Men satiren bet i tilfelle ikke på juryen som enstemmig tildelte hele Agenda-Kristiansandstipendiet for 2020 på kr 300 000 til "Perleporten". Juryen begrunnet tildelingen med at "filmen kommer til å være et kunstprosjekt byen kan smykke seg med i lang tid fremover." Senere ble prosjektet tildelt ytterlige 700 000 kr slik at totalsummen fra Cultiva kom opp i en million. I en e-post til Argument Agder 30. juli 2023 understreker styreleder i Cultiva, Kjersti Løken Stavrum, at Cultiva "ikke har gjort en kunstnerisk vurdering av filmens manus eller substans."


Tildeling uten kvalitetssikring

Man må jo gå ut fra at når et filmprosjekt får i alt en million kroner fra midler som opprinnelig stammer fra innbyggerne er det noen kvalifiserte personer som foretar en nøktern vurdering av filmens kunstneriske kvalitet og innhold. Men det har altså i følge styrelederen Cultiva ikke gjort. Da må man anta at denne kunstneriske kvalitetssikringen av "manus og substans" er gjort av det organ som står for utvelgelsen av hvem som skal tildeles stipendet. Som altså er juryen.

Det fremgår av Cultivas redegjørelse at den enstemmige juryen i 2020 bestod av følgende personer:

  • Hanne Kolstø, født 1981, musiker utdannet ved Universitetet i Agder, Avdeling for Kunstfag, Musikkonservatoriet i 2009

  • Eirik Havnes, født 1989, utdannet musikk-teknolog fra musikkonservatoriet ved NTNU.

  • Oda Sofie Pettersen, født 2000, ungdomspolitiker fra MDG.

  • Ole Mofjell, født 1990, musiker (trommer) fra Søgne.

Juryen bestod altså av tre musikere og en ungdomspolitiker. Selv om de alle sikkert er dyktige innen sine fagfelt kan ingen av jurymedlemmene hatt særskilte kvalifikasjoner for selv å vurdere "Perleportens" kvaliteter og kunstneriske verdi. Innhenting av en nøytral konsulentuttalelse fra personer med filmfaglig innsikt for å vurdere filmprosjektets seriøsitet og kunstneriske substans ville da vært naturlig. Det fremgår imidlertid ikke av Cultivas redegjørelse at slik konsulentuttalelse er foretatt, og man må derfor gå ut fra at ingen filmfaglig og kunstnerisk vurdering av filmens kvaliteter har funnet sted.


Produksjonsselskapet

Kikki Strømstad, født 1985, har en fortid som lærer ved Gateakademiet. Det ble nedlagt sommeren 2019 på grunn av "trang økonomi og få elever". Kort tid etter er hun gått over i filmbransjen., og søker i september 2019 etter mannlige skuespillere sammen med brødrene Matzow Gulbrandsen. Strømstad er oppført som daglig leder av firmaet som nå heter Belzebub Pictures (tidligere One Film Production). Jonas Matzow Gulbrandsen er oppgitt som eier av 100 % av aksjene. Lønnsomheten for 2022 er oppgitt som meget god (87 %), men skjemmes av betydelig underskudd de foregående år. Totalt sett må man regne med at støtten fra Cultiva i sin helhet har gått med til å produsere filmen.


Angrep på den sørlandske kristendom

Hva målsettingen med "Perleporten" har vært begynner å bli klarere og klarere. Produksjonsselskapets navn Beelzebub, som internasjonalt også har betydning djevelen eller satan, bærer bud om at filmen kan forstås som et angrep på kristendommen. Kritikken frembringes gjennom parodiering av velstående kristnes grep om deler av det sørlandske næringsliv. Filmens hovedperson og hans nære omgivelser skal symbolisere det filmskaperne mener er en amoralsk og hyklersk livsførsel typisk for kristendommen på Sørlandet. Anmeldelsene av filmen varierer sterkt. Fra ren slakt til mer positive vurderinger. Nestoren blant norske filmanmeldere, Einar Guldvog Staalesen, mener i sin anmeldelse av filmen i Argument Agder at "det er slemt gjort å formulere hovedpersonen så aktuell at han nesten har fått sitt virkelige navn med. Det ufine svekker filmen som film. Den er ubekvem".


Ansvarsfraskrivelse fra Cultiva

Men det er ikke bare selve filmen som er ubekvem. Hvordan denne filmen kunne motta en million kroner fra Cultiva, uten at det er sannsynliggjort at en filmfaglig og kunstnerisk vurdering av filmen er foretatt, er ubekvemt. Meget ubekvemt. Det bør styreleder i Cultiva, Kjersti Løken Stavrum, ta alvorlig. For det er hennes ansvar som styreleder, sammen med resten av styret, å sikre at de midler som årlig deles ut anvendes i respekt for de som har skapt Cultivas kapital. Den stammer som kjent fra årtiers bidrag fra el-verkabonnentene i Kristiansand. Som også er byens innbyggere.


Da minner det om ansvarsfraskrivelse når hun legger skylden på en jury uten filmfaglig innsikt. Det svekker hennes og styrets posisjon i offentligheten.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comentarios


bottom of page