top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Vidar Kleppes tilhengere

ANALYSE 07/04/2021, del 1 av 2 om Vidar Kleppe og Demokratene: Etter at vi publiserte artikkelen «Politisk Ekstremisme» 23. mars, har redaksjonen fått flere henvendelser om ytterliggående holdninger blant tilhengere av partiet Demokratene.

Illustrasjon: T. Vestaas


Av Bernt Utne, publisert 07/04-2021


Vi har undersøkt påstandene nærmere, og funnet frem til to Facebook-sider (FB-sider) som utvilsomt er oppsiktsvekkende. På FB-siden «Vidar Kleppes Tilhengere» hylles Demokratene generelt, og Vidar Kleppe spesielt. I tillegg nyter den nylig ekskluderte FrP-er og nåværende leder av Demokratene i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, ubegrenset tillit. Han dyrkes som en politisk gud bare overgått av DDRs Erich Honecker og Nord-Koreas Kim Jung-un!


Men hovedpersonen selv, Vidar Kleppe, er ikke en av FB-sidens over 1600 medlemmer. I en skriftlig uttalelse til Argument Agder hevder han: «Jeg er ikke medlem, og jeg har ingen forhold til den nevnte siden du refererer til.» I uttalelsen understreker han dessuten at «hva andre skriver på sosiale medier kan jeg like lite som eksempelvis ordfører Skisland styre».


Men Nils Nilsen var inntil nylig medlem. Fortsatt er Tore Heidenreich og flere med sentrale tillitsverv i Demokratene listet som medlem på nettsiden. På direkte spørsmål uttaler Heidenreich til Argument Agder: «Jeg har nok misforstått hva denne siden handler om, og tar sterkt avstand fra hat, trusler osv.» Han hevder videre at han vil blokkere FB-siden.


Nils Nilsen har imidlertid forsøkt å rydde opp i debatten. Dermed åpenbarer han en hittil ukjent side ved seg selv. I stedet for å fremstå som byens mest hensynsløse og fritt-talende revolverdebattant, maner han på denne FB-siden til forsiktighet og tilbakeholdenhet. Etter et innlegg av Jan-Ove Fromreide 22. mars med tittel «Norge først. Norge er nordmennenes land. Svikere tok vi et oppgjør med i 45» tordner Nilsen i kommentarfeltet: «Ærlig talt: Skjerp dere!!! Jeg ser over her at det tas til orde for at Akershus Festning igjen skal tas i bruk for ‘svikere’. Flere av dere tar i bruk landssvikeroppgjøret i ‘45 som en del av deres retorikk. Dette er kvalmende og bygger ikke vårt parti. Oppfør dere!!!!»


En annen FB-side som har vakt vår oppmerksomhet, er hjemmesiden til Stig Andersen. I flere innlegg roses Vidar Kleppe og Demokratene uforbeholdent. I en kommentar etter en video med tittelen «Galskapens år 2020», publisert 1. januar 2021, spør Heidi Hove om Andersens syn på «lederen til DEMOKRATENE? HAN ER IRAKER ELLER IRANER !!!! (Makvan Kasheikal, red. mrk)».


Senere i debatten følger Hove opp med følgende lekse: «Etter at Kent Andersen og Ugland Jacobsen skiftet parti fra FrP til Demokratene synes jeg det er et godt valg, men hvorfor sitter det en Iraner i ledelsen? Det synes jeg er litt skremmende, har vi ikke nok flinke NORDMENN som kan sitte på toppen !!!»


På Stig Andersens hjemmeside og i kommentarfeltene finner vi jevnt over synspunkter som man også kan finne hos tilhengere av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN). Andersen er imidlertid fylkesleder for Demokratene i Viken. Med de synspunktene som fremmes her er det forunderlig at Vidar Kleppe ikke ønsker å ta stilling til hva som spres i miljøer som hevder å være hans støttespillere. Det overrasker også Tore Heidenreich, som til Argument Agder uttaler: «Jeg finner det jo også merkelig at Vidar kan godta at hans navn brukes på denne siden uten at han er medlem.»


Også Nils Nilsen tar klart avstand fra budskapet som fremmes. «Jeg kjenner ingen av disse folkene eller historikken på noen av dem» uttaler han til Argument Agder, og føyer til at det nok foregår et «slags spill om Demokratenes ‘transformasjon’ i kulissene». På det kommende årsmøte ønsker Nilsen å legge frem et nytt programforslag til avstemming, og regner selv med å få gjennomslag.


Om han lykkes vil årsmøtet avgjøre. Mer om det i neste artikkel, «Hvor går Demokratene?»


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


bottom of page