top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Tidenes feilvurdering ?


KOMMENTAR 3.6.21: Kristiansand stenges ned til tross for at det er svært få alvorlig korona-syke pasienter. Tiltakene savner en logisk begrunnelse.
Av Per M. Mathisen, lege og skribent. Publisert 3.6.21


Kristiansand er stengt ned. – Det er lenge siden det har vært lave smittetall, konstaterte kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik i formannskapet i går. På spørsmål fra Fvn om hva som er akseptable smittetall svarer beredskapsleder i kommunen, Sigurd Paulsen: «Nei, dette er avhengig av flere faktorer. Vi må se dette opp mot forhold som hvordan smitten brer seg, antall smittede med ukjent smittevei og hvor langt vaksineringen har kommet.»


Det burde være selvsagt: Det interessante med smittetallene er hvor mange som blir alvorlig syke. Men myndighetene og media er kun opptatt av smittetall. Vi kan kanskje ikke forvente mer av journalister uten epidemiologiske kunnskaper. Men at kommuneoverlegen ikke klarer å sette smittetallene inn i en større sammenheng er lite tillitsvekkende.


Argument Agder har sammenholdt smittetallene i Kristiansand siden 1. april med antall pasienter innlagte på Sørlandet sykehus for «korona-relatert» sykdom i den samme perioden. Se figuren over, som er basert på tall fra Folkehelseinstituttets nettsider.


Den lyseblå linjen viser antall innlagte, de mørkeblå søylene antall registrerte nye smittetilfeller. Vi ser at antall innlagt på Sørlandet sykehus har holdt seg stabilt i hele april-mai. På det meste har det vært innlagt 10 pasienter, det var i begynnelsen av mai. Selv etter den «dramatiske» mandagen 24. mai med 184 nye smittetilfeller, økte ikke innleggelsene på sykehuset. Det kan ikke bety annet enn at de som ble smittet ikke ble alvorlig syke. Og det er helt i overensstemmelse med at det hovedsakelig er unge mennesker som smittes nå. De blir ikke særlig syke, og trenger ikke sykehusinnleggelse.


De siste to ukene, hvor ordfører Skisland og kommuneoverlege Fjørtoft Vik har overgått hverandre i advarsler om en smitte ute av kontroll, har antall innlagte på Sørlandet sykehus gått ned, og har ligget på 4-6 innlagte. Og ser vi på nasjonale tall for antall nyinnlagte pasienter på intensivavdeling, er det forsvinnende få: i perioden etter 20. mai har det ikke vært over to pasienter noen dager. Den siste dagen vi har data for, 30.mai, ble 0 – null pasienter innlagt på intensiv-avdeling i landet vårt, inklusive Sørlandet sykehus.


Vi må bare gjenta det vi skrev 21. mai: Hvorfor ikke la ungdommen få feste i fred ? Og hvorfor kan vi ikke få lov til å ta en utepils i det fine sommerværet? Dagens restriksjoner savner enhver logikk. Det vitner om dårlig forståelse og dømmekraft når beslutningstagerne kun styrer ut fra smittetall. Tidenes feilvurdering ?Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page