top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Regjeringen har tatt grep om strømsituasjonen

Synspunkt 29.07.2022: I dette tilsvaret til tidligere statssekretær Randi Øverlands artikkel om solidariske strømpriser redegjør statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje - og Energidepartementet for regjeringens tiltak for å avhjelpe den anstrengte strømsituasjonen i Norge


Illustrasjon: T. Vestaas


Av statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet, publisert 29.07.2022


I et innlegg publisert på argumentagder.no 26 juli skriver tidligere statssekretær Randi Øverland at alt ligger til rette for at en rødgrønn regjering kan ta grep om de høye strømprisene.


Det kan jeg love Øverland at vi har gjort. For det er forskjell på en rødgrønn og blå regjering.

Kun to måneder etter at regjeringen tiltrådte innførte vi en ubyråkratisk strømstønadsordning som betales automatisk til folk via et fratrekk på fakturaen. Staten dekker 80 prosent av kostnaden når den gjennomsnittlige strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime, og dette vil økes til 90 prosent for oktober, november og desember i 2022.

Strømstønadsordningen er et nybrottsarbeid og et viktig kortsiktig tiltak som vi også nå evaluerer etter et år med en uvanlig kraftsituasjon. At vi allerede har sikret husholdninger og frivillighet mot de største utslagene av høye priser gir oss et helt annet utgangspunkt ved inngangen til kommende vinter enn situasjonen var i fjor.


Vi har tatt grep for å sikre at vi bygger opp en beredskap i vannkraftmagasinene inn mot vinteren. Med en usikker situasjon fremover har vi uttrykt klare forventninger til vannkraftprodusentene i Sør-Norge. Magasinene må disponeres på en ansvarlig måte. Vi innfører nå en ny rapporteringsordning for produsentene, slik at energimyndighetene kan følge denne utviklingen uke for uke.


Vi ser at dette virker. Fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge har tatt seg opp de siste ukene, selv om den ennå er på et for lavt nivå. Men det må også være vann å spare. Tørt vær og mindre snøsmelting utover sommeren gir i perioder mindre tilsig til lagring i magasinene, og det kan være store forskjeller mellom regionene. Det er likevel viktig at selskapene fortsetter å holde tilbake vann i ukene og månedene framover der det er mulig, slik at fyllingsgraden kan komme ytterligere opp.


Å begrense vannkraftproduksjonen nå gir høyere priser på kort sikt, men god tilgang på lagret kraft i magasinene kan gi grunnlag for lavere priser enn hva de ellers ville i vintermånedene.

Det viktigste i tiden framover er å sikre en sikker og stabil tilgang på kraft gjennom vinteren, i det som er en ekstraordinær situasjon. Å hoppe på enkle løsninger som vi ikke kjenner konsekvensene av mener vi er uklokt. Per i dag anser NVE sannsynligheten for rasjonering kommende vinter som lav. Samtidig skal vi være forberedt på å innføre tiltak dersom situasjonen skulle endre seg.


Derfor gjør regjeringen løpende vurderinger av behovet for og virkninger av kortsiktige tiltak. Samtidig gjennomfører vi en grundig gjennomgang av kraftsituasjonen det siste året og behovet for mer varige tiltak i kraftforsyningen. I dette arbeidet undersøker vi blant annet hvordan norsk krafteksport påvirker forsyningssikkerheten og strømprisene, og vi går gjennom en rekke tiltak for å unngå at liknende situasjoner oppstår igjen. Samtidig har regjeringen sagt at vi ikke skal bygge nye utenlandskabler i denne perioden.


Det er krig i Europa. Høye energipriser i Europa og resten av verden påvirker også oss i Norge. Derfor må vi forberede oss på en høst med fortsatt høye strømpriser. I mellomtiden skal folk være trygge på at regjeringen vil stille opp for husholdningene med strømstøtte også hvis situasjonen vedvarer.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Σχόλια


bottom of page