top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Solidariske strømpriser?

Kronikk 26.07.2022: I en blandingsøkonomi som den norske er det fullt mulig med samme strømpris over hele landet. Alt ligger til rette for at det tas grep raskt, men det fordrer vilje fra regjeringen hevder tidligere statssekretær og mangeårig Ap-politiker Randi Øverland.


Illustrasjon: T. Vestaas


Av tidligere statssekretær Randi Øverland (Ap), publisert 26.07.2022


Galopperende priser

Olje- og energiminister Aasland “følger utviklingen nøye”, og har oppnevnt en kommisjon som sikkert arbeider på spreng. Prisene stiger, og vi får stadig meldinger om enda høyere priser. Energiselskapene når oss enkelt med et tastetrykk.


Acer

Vi er tilsluttet Acer, og etter min mening er det et ulykksalig vedtak. Men slik er det - foreløpig. Uten at jeg kjenner alle avtalene. Og det er kanskje også andre sterkere bindinger en må ta hensyn til. Det jeg vet er at våre sentrale politikere lovet på tro og ære at medlemskap i Acer ikke ville føre til økte priser – kanskje noen øre, hørte jeg en sa!


Fare for strømrasjonering

Vi har fått en ordning der strømprisen blir subsidiert for private, for utgifter over 70 øre pr. kWh. Dette gjelder for privatkunder i hele landet. Altså det som kan kalles solidarisk subsidiering. Vi vet at prisene på strøm varierer enormt mellom nord og sør i landet vårt. Det samme gjelder nettleia. Og det samme gjelder prisene innenfor en region, og nå også innenfor en kommune!

Forstå det den som kan. Statsråd Aasland klarer i alle fall ikke å forklare det. I tillegg får vi høre at nå er vannmagasinene tappet ned så mye, at det varsles om fare for strømrasjonering i vinter - ikke bare i Europa, men i vannkraftlandet Norge!


Vanlige folk rammes

Jeg mener utviklingen er en skandale. Vi leverer energi gjennom kablene våre til Europa, uten at strømselskapene tar høyde for å se til at dette kan ødelegge for trygg strømforsyning til vinter- og industrilandet Norge. Det som teller er antall tjente kroner. Markedet er totalt liberalisert. Etter det jeg har lært, praktiseres det når det gjelder strømmarkedet nå ren kapitalisme. Jo mindre det er av en viktig vare, dess mer går det an å få for varen. Pengene strømmer inn. Selskapene kan vise til enorme overskudd, gi bonuser til ledelsen og ikke minst til eierne. Men vi vet hvem det rammer, og hvem som betaler i siste instans. Forbrukerne – vanlige folk!


Samme pris over hele landet

Energiproduksjonen eies i hovedsak av kommuner og stat. Hvorfor kan ikke disse bli enige om at prisen for strøm, og nettleie, skal være den samme i hele landet? Jeg tror de kan, men de vil ikke. Lik pris over hele landet ville vært reell solidaritet. I tillegg ville vil sett at teorien om blandingsøkonomi er fullt mulig å praktisere i landet vårt.

Poenget er at det burde være fullt mulig å ta det det koster å produsere strømmen, legge til en avanse (fortjeneste) slik en gjør for med de fleste varene, og dele dette på hele landet, slik at vi alle måtte betale en gjennomsnittspris.

Det vil være levelig for private, næringslivet, og ikke minst for industrien, inkludert tungindustrien. Jeg mener dette er blandingsøkonomi. Fullt mulig i Norge dersom viljen er der. Regjeringen er rødgrønn. Kommunene og stat eier og driver energiverkene. Alt burde ligge til rette for at det tas grep – raskt!


Offentlig kontroll med vannkraften

rJeg trodde og tror fortsatt, at det er en god ting at kommunene og staten eier og har kontroll med vannkraftforsyningene, og at vi som samfunn har og skal ha en viss kontroll på produksjonen og prissettingen. Jeg mener faktisk at dette burde være en av de sakene som tydelig viser at det er forskjell på en rødgrønn og en blågrønn regjering.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page