top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Politisk generasjonsveksel

Analyse 29.06.2022: En helt ny generasjon med politikere er i ferd med å overta stafettpinnen i de tradisjonelt største og viktigste partiene i Kristiansand. Men skal man tro nykommerne blir politikken den samme. Om det faller i velgernes smak gjenstår å se.













Mathias Bernander Adriana Ruiz og Kenneth Mørk


Av Bernt H. Utne, publisert 29.06.2022


Arbeiderpartiets nye toppkandidater

Valget av nåværende gruppeleder i bystyret, Kenneth Mørk, som Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved valget i 2023 bekrefter at en generasjonsveksel nå er på gang i Kristiansandspolitikken. Han vant overlegent med over halvparten av stemmene kampvoteringen mot to av partiets veteraner, Mette Gundersen og Trond Blattmann. Mørk er 41 år og har allsidig arbeidserfaring fra mange år i industrien som fagarbeider. Han har bakgrunn fra fagbevegelsen, og har vært lokal LO leder i de siste 6 år. Med seg som varaordførerkandidat får han Adriana Ruiz (38). Hun er opprinnelig fra Mexico, men har bodd og arbeidet i Norge i 16 år. Ruiz er utdannet i statsvitenskap ved Universitetet i Agder der hun i dag jobber som rådgiver i personal- og organisasjonsavdelingen. Tidligere har hun jobbet for fylkeskommunen som rådgiver for likestilt arbeidsliv.


Høyres frontfigur

Arbeiderpartiets veksel til nye toppfigurer kommer parallelt med Høyres nye politikergenerasjon. Under nominasjonsmøtet 14. juni ble Mathias Bernander (33) i en kampavstemming valgt med klart flertall mot en politisk veteran med tre perioder på Stortinget, Peter Gitmark. Selv om Bernander har sittet to perioder i Fylkestinget er han helt ny i lokalpolitikken i Kristiansand. Så vel Arbeiderpartiet som Høyre går altså til valg med et helt nytt topplag.


Kristelig Folkeparti søker ny toppkandidat

I tillegg kommer nyheten om at Kristelig Folkepartis mangeårige frontfigur, Jørgen Kristiansen, ikke tar gjenvalg etter 20 år i lokalpolitikken. Hvem som eventuelt blir hans etterfølger er fortsatt uklart, men Kristiansen understreker i Fædrelandsvennen at han mener det er flere gode kandidater som kan overta hans plass.


"New wrapping - same old stuff"

Spørsmålet er da om dette generasjonsskiftet faller i velgernes smak. Det blir spennende å se. Både Høyres og Arbeiderpartiets nye ordførerkandidater har forsvart politikken som har vært ført de siste valgperioder, og tilkjennegitt at partiene under deres ledelse ikke vil foreta vesentlige endringer i den politiske retning. Det er altså nye ansikter, men med den samme gamle politikken!

Så vel Kenneth Mørk som Mathias Bernander er tilhenger av å flytte containerhavna til Kongsgård-Vigeområdet, og de støtter begge kunstsiloprosjektet til Nicolai Tangen. Både disse og andre prosjekter er politisk omstridte også blant Arbeiderpartiets og Høyres velgere. Det kan påvirke lojaliteten til partienes tradisjonelle velgermasse, og kan resultere i større velgerbevegelser. Sannsynligheten for større endringer vil avhenge av troverdigheten til de politiske alternativer. Desto mer omstridt politikken til de større partiene fremstår for sine velgergrupper jo større er sannsynligheten og handlingsrommet for at nye politiske bevegelser skal oppstå.


Høyres "old-boys"-nettverk

Kenneth Mørk og Mathias Bernander vil dessuten begge måtte håndtere påvirkning og press fra deres mentorer og "fødehjelpere". Bernander har fått ubetinget støtte fra tidligere ordfører Harald Furre, som har vært sentral i utformingen av Høyres politiske linje de siste år. Det er derfor usikkert hvilket spillerom Bernander har for egne politiske initiativ. Og bakom sitter senior, tidligere Høyre-høvding John G. Bernander. Høyres "old-boys"-nettverk må nok forventes å gi fra seg et "host" i ny og ne hvis junior tar av gårde i feil retning. Men det er langt fra sikkert at slik veiledning vil falle i velgernes smak. Særlig hvis det skulle komme offentligheten for øre.


I skyggen av sin mentor

For Kenneth Mørk er utfordringen å leve godt sammen med sin mentor, som samtidig er gammelordfører på oppsigelse, og som har vist at han er impulsiv, sensitiv og med sterke meninger om det meste. Det kan stille en ung politiker og mulig kommende ordfører overfor politiske utspill som kan få bindende virkning utover nåværende ordførers funksjonstid. Situasjonen fordrer derfor en kombinasjon av menneskelig diplomati, kløkt og politisk fingerspissfølelse. Det kan bli utfordrende for dem begge.

For Kenneth Mørk er det nå også viktig å fremstå som en samlende figur med en politikk som partiets velgermasse kan identifisere seg med. Da må han kunne legge de siste ukers uro bak seg. Om det lykkes er et åpent spørsmål. Til Fædrelandsvennen uttalte han kort tid etter valget til ordførerkandidat at: "Vi har fått en på trynet og vi skal ta igjen." Hvis Kenneth Mørk med denne uttalelsen mente at det nå er på tide å legge denne saken bak seg og gå videre er han på riktig spor. Men hvis han tenker på en "takk for sist" og ønsker å ta igjen på en eller annen måte kan han og partiet hans bli oppfattet som dårlige tapere. Det er i tilfelle drepende for velgeroppslutningen.


Øvrige listekandidater

Politikk er også lagspill. De to ordførerkandidatene er derfor avhengig av at de får med seg representanter i bystyret som støtter deres politiske linje, og som samtidig kan bidra til en naturlig utvikling av partienes politiske linje. Nominasjonen av resten av kandidatene på valglistene kommer til høsten, og det er først da vi får klarhet i hva generasjonsskiftet på toppen betyr for partienes praktiske politikk.



Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page