top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Nykommeren

Presentasjon 10.05.2022: Etter to perioder i Fylkestinget føler Mathias Bernander (H) seg moden for bystyret i Kristiansand. Han er en ung og ambisiøs høyrepolitiker som til nå har stillet seg lojalt bak partiets lokalpolitiske linje.


Illustrasjon: Mathias Bernander


Av Bernt H. Utne, publisert 10.05.2022


Det var nok flere sindige høyrefolk i Kristiansand som hevet øyenbrynene da Fædrelandsvennen i januar kunne fortelle at markedssjef i Kristiansand havn, Mathias Bernander (32), ønsket å være Høyres frontfigur og ordførerkandidat ved kommunevalget i 2023. Bernander har ingen erfaring fra bystyret. Men han har sittet to perioder i fylkestinget, og har i begge periodene vært nestleder for Høyres gruppe. Han er i inneværende periode leder i hovedutvalget for næring, klima og miljø, og er også tidligere vararepresentant til Stortinget.


To-barnsfaren har studert politikkvitenskap og internasjonale forhold i Norge (Agder universitet), USA (Berkely) og Storbritannia (University of London). Han er sønn av den kjente høyremannen John G. Bernander, som en periode på begynnelsen av 1990-tallet var en sentral høyrepolitiker både på Stortinget og i partiorganisasjonen. Bernander jr. er således oppvokst i en tradisjonell høyrefamilie, og kan derfor dra nytte av det nettverk av støttespillere som hans familiebakgrunn har gitt ham. Kanskje kan vi her også ane begynnelsen på et lokalpolitisk familiedynasti?


Mathias Bernander har vært en klar tilhenger av kunstsiloprosjektet til Nicolai Tangen. Han har gitt uttrykk for at han er tilhenger av havneutbygging i Kongsgård-Vigeområdet, men har på grunn av jobben erklært seg innhabil i den saken. Han uttaler til Argument Agder at dersom han blir valgt til ordførerkandidat for Høyre vil han av habilitetsgrunner si opp jobben i Kristiansand havn. Bernander har også gått inn for byvekstavtalen som medfører nye bommer med økte kostnader for bilistene og pendlerne. Byvekstavtaler finansierer satsing på sykkel, gange og kollektiv, og blir av tilhengerne sett på som et klima -og miljøtiltak.


Hans uforbeholdne støtte til Nicolai Tangen og hans kunstsiloprosjekt er ikke overraskende. Hans far sitter bl.a. sammen med tidligere ordfører Arvid Grundekjøn i styret til AKO Kunststiftelse. Det er stiftelsen som eier verkene som skal stilles ut i kunstmuseet. Uten å ha sett et eneste kunstverk nølte ikke Bernander under en debatt i Fylkestinget i 2018 med å karakterisere kunstverkene i Tangensamlingen som "en enestående samling." Det fikk Arbeiderpartiets daværende fylkestingsrepresentant, tidligere statssekretær i Kulturdepartementet Randi Øverland, til å replisere: "For å være ærlig har jeg ikke peiling. Men du har heller ikke peiling, for vi vet ikke hva denne samlingen er".


Mathias Bernander har som markedssjef i havna hatt ansvaret for å selge Kristiansand inn som en viktig destinasjon for anløp av cruiseskip. Antall anløp har under hans ledelse økt kraftig, og Kristiansand har også fått en ny fergeforbindelse til Nederland. Han ønsker at Kristiansand skal øke sin attraktivitet som turistmål, og ser kunstsilomuseet og Nicolai Tangens kunstsamling som et viktig element for økt tilstrømning til byen.


Politisk har Mathias Bernander stått last og brast ved Høyres politiske linje de siste år. Han har sittet pent og pyntelig midt i båten og rodd i takt med Harald Furre og Arvid Grundekjøn. Han oppfattes derfor som en meget lojal medspiller for de miljøer som har fått dominere den politiske utvikling i Kristiansand de siste år. Bernander er således en ung representant for det ytterst korrekte politiske Høyre. Han mener de riktige tingene, er inne med de riktige folkene og er forsiktig med å trakke viktige støttespillere på eventuelle ømme tær. For noen vil det være en fordel. Men for de høyresympatisører som ønsker endring vil hans lojalitet mot den eksisterende linje studeres med kritiske øyne.


Mathias Bernander er godt motivert for politisk ansvar, og hans utsagn om at han vil si opp jobben som markedssjef i havna dersom han blir valgt til ordførerkandidat er overraskende og modig. Det tyder på en risikovillig ung mann som ikke frykter fremtiden. Kanskje ikke det dårligste utgangspunkt for en kommende ordfører?Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page