top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Med utslitt garderobe

Analyse 04.01.2023: Arbeiderpartiet sliter med sviktende oppslutning samtidig som Høyre stormer frem på meningsmålingene. Kun symbolsaker skiller partiene. Mens den politiske innpakning er forskjellig opplever mange at innholdet er det samme. Arbeiderpartiets politiske garderobe er utslitt og partiet må fornye seg skal det gjenvinne fordums storhet.


Illustrasjon: "Ap på sierspallen" av T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 04.01.2023


Høyres daværende leder og senere statsminister Jan. P. Syse hevdet på 1980-tallet at partiet hans var utsatt for et ufint ran. Mens han og hans nærmeste hadde vært ute og badet anklaget han Arbeiderpartiet for å ha stjålet deres klær. I 2015 gjentok tidligere statsminister Kåre Willoch (H) påstanden fra Syse. Willoch mente at Arbeiderpartiet hadde "gått bort fra mange av sine sosialistiske ideer, og tatt høyresidens nye liberalistiske politikk."


Og ikke bare hadde de stjålet klærne. Arbeiderpartiet hadde så gar hatt den frekkhet å ta på seg de klær som egentlig tilhørte Høyre mente Syse og Willoch. Og siden kan det se ut som at Arbeiderpartiet bare har tatt dem av ved festlige anledninger. For det er kun i 1. mai-taler og på LO-kongresser at man fra partihold har kunnet høre sosialdemokratisk tale. I hverdagen har altså Arbeiderpartiet trivdes godt i Høyres klær.


Jan P. Syse regnes i følge Wikipedia som den siste i rekken av verdikonservative høyreledere. Siden hans tid har Høyre i følge Willoch dreiet i markedsliberalistisk retning, og med på ferden mot markedsliberalismen har Arbeiderpartiet fulgt hakk i hel. Riktignok har man av og til kunnet høre et protestrop fra partiets grasrot. Men protestene har vært lavmælte, og har til nå hatt liten betydning. Så vel Jens Stoltenberg, som hans etterfølger Jonas Gahr Støre, har ført en politikk som har skilt seg lite fra Høyres. Selv om innpakkingen har vært forskjellig har innholdet i det store og hele vært likt.


Da er det mot dagens partimålinger interessant å se den siste tids markante endringer i oppslutning. Arbeiderpartiet er på en rekke målinger nå nede på 15 prosent. Og Høyre flyr i skyene med langt over 30 prosent av velgerne bak seg. De fleste mener at energi - og strømpriskrisen har skylden. Men Arbeiderpartiets og Høyres politiske linje adskilles bare av noen særskilte symbolsaker, og verken energipolitikken eller Norges forhold til EU er blant dem. Til nå har Erna sittet musestille midt i båten og vegret seg nøye for å kritisere Støres energipolitikk. Med Erna Solberg ved roret vil altså ingenting ved dagens energipolitikk endres.


Kan utslagene på meningsmålingene forklares med Arbeiderpartiets politiske klesskifte? Hvis de politiske alternativer for alle praktiske formål fremstår som like, og folket må velge mellom originalen Høyre eller kopien Arbeiderpartiet, vil mange selvsagt velge originalen. Arbeiderpartiets problem kan altså være at det ikke lenger fremstår som et alternativ til Høyre med egne svar på samtidens politiske utfordringer. Partiet er rett og slett blitt et liberalistisk høyreparti som uten forbehold tilber markedskreftene. Slik som Høyre. Og som dessuten tolker EU-avtaler uten tanke for egne innbyggeres interesser.


Forståelsen mange viktige EU-land gir de samme avtaler er tankevekkende. Frankrike har f. eks. vedtatt at kun overskuddskraft, etter at egen befolkning og industri har fått sitt, kan eksporteres. Og for kraften Frankrike selv beholder skal næringsliv og husholdninger maksimalt betale 15 % mer i forhold til fjoråret. Denne løsning minner om de tiltak som ble presentert i artikkelen "Markedet løser ikke priskrisen på strøm", som vi publiserte i august 2022. I artikkelen drøftes en rekke nasjonale tiltak som regjeringen har til disposisjon uten å bryte internasjonale forpliktelser.


En regjering som ikke forstår å ivareta egne innbyggeres interesser blir ikke gjenvalgt. Det er en selvfølgelighet som umulig kan komme overraskende på Arbeiderpartiets ledelse. Velgerne er det altså ikke noe i veien med. Det er politikken. Nåværende politiske garderobe er utslitt og partiet trenger nye klær. Skal Arbeiderpartiet ha mulighet til å spille en sentral rolle i Norge etter neste valg må det altså fornye seg. Det kan bare skje ved at partiet beveger seg til venstre i det politiske landskap. Særlig SVs sosialpolitiske linje kan være utsatt for politiske ran. Og nå etter at SV har nyorientert seg i sikkerhetspolitikken er mange av de tidligere hindre ryddet av veien. Men heller ikke Rødt skal føle seg trygg, der de soler seg i skinnet av oppløftende meningsmålinger mens badetøyet tørker i solskinnet. Før de vet ordet av det kan viktige politiske plagg være forsvunnet. Et naturlig sted å lete er da i Arbeiderpartiets program!


For Arbeiderpartiet er det nå vinn eller forsvinn. Enten glir partiet over i glemselen, eller det fornyer seg ved å finne tilbake til sine røtter. Sporene fra Arbeiderpartiets sosialdemokratiske søsterpartier i Frankrike og Nederland bør skremme selv de mest skeptiske til handling. I begge disse land ligger nå oppslutningen om den sosialdemokratiske ide på rundt fem prosent. De som måtte tro at Arbeiderpartiet med 15 % er nede på grunnfjellet kan derfor fort få flere ubehagelige overraskelser.


Det er altså tid for handling. Og for SV og Rødt er det tid for å passe på klærne!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page