top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Høyres rusmiddelpolitikk

Kommentar 10.05.2023: Kristiansand Høyre har nå lagt frem sitt program for den kommende bystyreperiode. Partiet ønsker å etablere Kristiansand som narkofristad der rusmisbruk ikke skal straffeforfølges. I stedet skal det satses på rådgiving, kartlegging, oppfølging og behandling. Justisministeren betegner slike forslag som ulovlige.


Illustrasjon: Høyre ønsker lokal rusreform. av T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 10.05.2023


Det skurrer i Kristiansand Høyre

At det skurrer i Kristiansand Høyre er ingen hemmelighet. Til det var valget av Mathias Bernander som partiets ordførerkandidat altfor oppsiktsvekkende og konfliktfylt. Vrakingen av den mangeårige partisliteren Renate Hægeland som ordførerkandidat var udannet og respektløs. Men det var da den tidligere stortingsrepresentanten Peter S. Gitmark åpent utfordret nominasjonskomiteens enstemmige favoritt, Mathias Bernander, at det virkelig ble spektakulært. Den etterfølgende kampvotering førte til omfattende mobilisering, hvor tidligere ordfører Harald Furre som leder i Agder Høyre, kastet seg inn i kampen på Bernanders side. Da stemmene var talt opp hadde nærmere 2/3-deler av delegatene (63 %) stemt for Mathias Bernander.


Noen vil nok kalle dette fornyelse. Men i realiteten var det slakt av de mest erfarne og markante politikere Høyre hadde.

Radikale utskiftinger

Valget av Bernander som partiets toppfigur ved kommende valg førte til en radikal utskifting i Høyres bystyregruppe. Endringene førte til at de fire øverste plassene på Høyres liste fra 2019 ikke lenger var å finne på valglisten i 2023. Noen vil nok kalle dette fornyelse. Men i realiteten var det slakt av de mest erfarne og markante politikere Høyre hadde. Det er politisk risikosport. I en kommentar om Høyres valg skrev vi 11. november 2022 bl.a. at Høyre "har kvittet seg med de trauste og sikre gamle politiske traverne, og erstattet dem med nye politiske hester som foreløpig ikke er ridd skikkelig inn. Om enkelte av dem overhodet lar seg temme til å gå i spann er et åpent spørsmål."


Nytt politisk innhold

Slike utskiftinger skaper politiske vakuum som selvsagt vil fylles. Vi vet nå hvilken politikk som Bernander og hans nye Høyre ønsker å fylle deler av vakuumet med. Det er blant annet fri flyt - av narkotika!

Riktignok hevder Mathias Bernander at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Men det er bare et spill for galleriet. For besittelse og bruk av alle narkotiske rusmidler skal ikke lenger straffeforfølges. Kristiansand Høyres nye program er klokkeklar i rusmiddelpolitikken. Partiet ønsker å "gjennomføre en lokal rusreform som et pilotprosjekt i samarbeid med rusomsorgen og politiet, hvor det ikke tas ut siktelse ved avdekket illegalt rusmiddelbruk, men at det i stedet tilbys rådgivning og kartlegging med sikte på oppfølging eller behandling for å motvirke stigmatisering og sikre bedre tilgang til helsetilbud for personer som bruker ulovlige rusmidler".

Helt i tråd med Høyres program har en slik rådgivende enhet med tre ansatte eksistert i Kristiansand siden februar. Men ennå har avdelingen ikke mottatt en eneste henvisning for behandling av personer som er tatt for bruk av ulovlige rusmidler. Det er påtalemyndigheten i politiet og retten som skal henvise til den nye enheten, men mindre alvorlige narkotikasaker er ikke en prioritert sakskategori kan påtaleleder i Agder-politiet, Terje Kaddeberg Skaar, fortelle til Fædrelandsvennen.


Lovlig programinnhold?

Men er dette lovlig? Trolig ikke. Et lignende forslag med opprinnelse i Oslo Høyre ble avvist av justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kunne avisa Oslo melde 27. februar i år. Det var ca. en måned før Kristiansand Høyres valgprogram ble lagt ut på lokalpartiets nettside. Av justisdepartementets redegjørelse fremgår bl. a. at straffeloven og legemiddelloven er som andre lover vedtatt av Stortinget, og bindende for alle myndigheter. Også kommunale. Lokale unntak fra loven er altså ikke mulig. Justisministeren mener at ordningen i realiteten er et forsøk på å innføre en lokal variant av rusreformen Solberg-regjeringen i sin tid forsøkte å innføre. Denne rusreformen ble to ganger stemt ned av Stortinget, og regjeringspartiene Ap og Sp var blant partiene som stemte mot reformen. Det er altså for Kristiansand Høyre i realiteten en omkamp om en reform som to ganger tidligere er nedstemt i Stortinget (februar 2021 og april 2022). "Regjeringen vil at bruk og befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk fortsatt skal være straffbart, men rusavhengige skal bli møtt med hjelp og oppfølging fremfor straffereaksjoner. Dette er slått fast i regjeringsplattformen og legger rammene for regjeringens arbeid", skriver justisminister Emilie Enger Mehl i sin begrunnelse for avslaget i Oslo.


Forsøk på omkamp

Og Høyres forsøk på omkamp er her prinsipielt interessant. For er det en ting Høyre i Kristiansand har tutet alles ører fulle med så er det at det nå må bli slutt på omkampene. Man må akseptere demokratisk fattede vedtak, og respektere flertallets beslutninger har vært gjengangeren i Høyres retorikk når det gjelder kunstsiloen, havneflytting, kommunereversering, etc, etc. Men det gjelder tydeligvis bare saker hvor partiet har fått gjennomslag. Ikke i saker der det ikke har fått viljen sin. I slike saker er det åpenbart fritt frem for omkamper!


Omstridt internt

Rusmiddelpolitikken er også internt i Høyre omstridt. Men uenigheten ble først synlig da de to kjente investorene Roy Gundersen og Kurt Mosvold valgte å avslutte et leieforhold med en russegjeng pga narkotikabruk. Det førte til ensidig fordømmelse av Gundersen og Mosvold fra høyretoppene Steinar J. Olsen og Nicolai Østeby. Da tok bystyrerepresentantene Vegard Launes og Jan Tore Weire til motmæle og spurte hvem kastet hvem under bussen? I innlegget avslører de at Høyre har gått inn for "avkriminalisering av store brukerdoser narkotika av ulike slag, men det er et stort mindretall i partiet som mener det motsatte, herunder oss." De får følge av Høyres bystyrerepresentant Arve Stokkelien som ønsker trygg oppvekst for barn og ungdom, og som finner det "komplett uforståelig" at de mange lovlydige skal måtte lide for de få som utagerer.


Den er prinsipiell, og forteller om det samfunn flertallet i partiet Høyre ønsker seg. Det er et samfunn som verner om individualismen, egoismen og enkeltmennesket lyster på bekostning av andre.

Høyre et verdikonservativt parti?

I rusmiddelpolitikken fremstår flertallet i Kristiansand Høyre utvilsomt som radikalt. Flertallets holdning bryter nemlig fundamentalt med partiets verdikonservative fortid. Som mange av partiets velgere nok fortsatt tror er Høyres grunnholdning, og som derfor i valg av gammel vane gir partiet fornyet tillit Men velgerne må vite hva de får om de stemmer på Høyre. Da er klarhet om retning viktig.

Det kommenterte Mathias Bernander på sin Facebookside slik: "Det er bare å lese programmet så vet de (altså velgerne, min utheving) hva de får"


Prinsipiell sak

Så velgere: Dere må lese Høyres program. Da vet dere hva dere får. Og hvis dere ikke liker det dere leser, må dere finne dere et annet parti å stemme på. Det er mange å velge mellom. Og til de av Høyres velgere og medlemmer som ikke er komfortable med flertallets holdning er denne saken ingen bagatell. Den er prinsipiell, og forteller om det samfunn flertallet i partiet Høyre ønsker seg. Det er et samfunn som verner om individualismen, egoismen og enkeltmennesket lyster på bekostning av andre.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noコメント


bottom of page