top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Høyre holder kursen

Kommentar 15.06.2022: Kristiansand Høyre ønsker ikke en ny kurs. Partiets unge og nyvalgte ordførerkandidat, Mathias Bernander (33), skal sikre at partiet holder fast ved tidligere vedtak.


Illustrasjon: Mathias Bernander


Av Bernt H. Utne, publisert 15.06.2022


Mathias Bernander er Høyres nye ordførerkandidat. Han ble på nominasjonsmøtet 14. juni valgt med et bekvemt flertall. !73 delegater stemte for Bernander, 101 stemte for utfordreren Peter Gitmark. Det er et resultat vinneren kan være meget fornøyd med, og som taperen kan leve godt med. Begge holdt etter avklaringen en kort tale. Der takket Bernander sine støttespillere, og ga også Gitmark kreditt for å ha ført en real og god valgkamp. Gitmark kvitterte med å gratulere Bernander, og mante partiet til felles innsats for en god og samlende høyrepolitikk. Alt gikk altså for seg, som seg hør og bør i Høyre, innenfor en ramme av god takt og tone!

Høyres politiske linje, som ble trukket opp av Arvid Grundekjøn og Harald Furre, med tidligere ordfører Bjørg Wallevik som en "syvende mor i huset", ligger altså fast.

Med dette resultatet har partiet nå staket ut Høyres videre kurs for Sørlandets hovedstad. I de viktigste og mest konfliktfylte sakene blir det under Bernanders ledelse kun kosmetiske endringer i Høyres politiske prioriteringer. Containerhavna blir flyttet til Kongsgård-Vige i tråd med de foreliggende planer, Kunstsiloen blir fullført og det påbegynte Gartnerløkka-prosjektet fortsettes. Bernander er kritisk til en oppløsning av storkommunen, uansett hva innbyggerne i Søgne og Songdalen måtte mene, og den meget omstridte byvekstavtalen med 11 nye bommer blir innført. Høyres politiske linje, som ble trukket opp av Arvid Grundekjøn og Harald Furre, med tidligere ordfører Bjørg Wallevik som en "syvende mor i huset", ligger altså fast.


Om velgerne etter hvert vil komme til at denne linjen er tjenlig for byen og befolkningen er et åpent spørsmål. Det er politisk høyrisikosport, og kan også føre partiet inn i "skyggenes dal." For deler av denne politikken er omstridt i brede lag av byens politiske miljø, også i sentrale høyrekretser. Bare det faktum at Mathias Bernander, til tross for enstemmig innstilling fra nominasjonskomiteen, og med støtte fra de tidligere høyreordførere Harald Furre og Arvid Grundekjøn, ble valgt i kampavstemming mot en seriøs utfordrer er oppsiktsvekkende. Det er noe helt nytt i byens tekkelige høyremiljø, og indikerer at Bernanders politiske synspunkt er omstridt i vide deler av partiet. Med Bernander på broen skal Høyre-skuta først og fremst holde kursen. Hva velgerne måtte mene om det gjenstår å se. Ved siste valg gikk partiet markant tilbake ved å stå fast på nettopp denne politikken.


Bernander er i dag markedssjef i Kristiansand Havn. Han har tidligere uttalt til Argument Agder at han av habilitetsgrunner vil si opp jobben hvis han velges til Høyres ordførerkandidat. Det har nå skjedd, og Kristiansand havn må derfor nå begynne å se seg om etter en ny markedssjef. Og når havnedirektør Halvard Aglen blir pensjonist ved årsskiftet er det altså duket for helt nye koster i havneadministrasjonen.

Evne til diplomati er nå påkrevd skal Bernander lykkes med å bygge bro over de personlige og politiske motsetninger som har fått bygge seg opp over de siste år

Viktigst for Mathias Bernander er nå å samle hele partiet bak seg. Det høres ut som en selvfølge, men er det ikke. Det krever god fingerspissfølelse og talent for respektfull omgang med alternative synspunkt. Evne til diplomati er påkrevd skal Bernander lykkes med å bygge bro over de personlige og politiske motsetninger som har fått bygge seg opp over de siste år. Og byens aggressive og polariserende debattklima kommer med sikkerhet til å bli en krevende utfordring for Høyres nye ordførerkandidat. Under vanskelige forhold skal Bernander knytte gode og stabile forbindelser til mulige politiske støttespillere i bystyret. Det blir lakmustesten for Høyres nye ordførerkandidat, og tiden vil vise om han lykkes.


Da gjenstår bare å gratulere Mathias Bernander med valget, og ønske ham lykke til!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page