top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hausvik i dag – Sodevika i morgen?

Reportasje 04.09.2023: Nedsprengningen av kystidyllen Hausvik i Lyngdal er et skrekkeksempel på hvordan det kan gå med Sodevika i Mandal. Argument Agder dro på reportasjetur til Hausvik.


Det er over hundre skipsanløp hvert år i Hausvik. Dyrbar stein blir eksportert til kontinentet. Hytteeierne klager over høy lyd når steinene treffer lasterommet. foto: Oddvar Belland

Av Ingjerd Skagestad og Øyvind Andresen, publisert 04.09. 2023


For 27 år siden bestemte Lyngdal kommune at det skulle tilrettelegges for industri i den idylliske Hausvik ytterst i Rosfjorden. Fra 2008 har Sandes-firmaet Velde drevet sprengning, knusing og utskiping av stein i et området på ca 300 dekar. Lindland Maskin er innleid for å kjøre anleggsmaskinene. Flere hundre tusen tonn dyrbar stein er eksportert til kontinentet hvert år.

Illustrasjon: Anleggsområde, adgang forbudt. foto Argument Agder

I 2013 inngikk Velde Pukk AS avtale med Lyngdal kommune om bruk av industriområdet i Hausvik. Avtalen var undertegnet av daværende ordfører Ingunn Foss (H) og Ole Bernhard Eriksen. Velde fikk gratis enerett til uttak og mellomlagring/deponering av fjellmasse på kommunenes eiendom mot at området ble levert tilbake ryddet og grovplanert. Denne avtalen ble avløst av en ny avtale i 2019, undertegnet av nåværende ordfører Jan Kristensen (H) og Ole Bernhard Eriksen, denne gangen på vegne av Velde Fjellboring AS.


Velde skulle flatsprenge og klarere for industri. Men ingen industri ble etablert før en liten fiskeforedlingsbedrift i 2022. Fra 2000 til 2005 drev Lyngdal Recycling opphogging av oljeinstallasjoner i området, men denne virksomheten er opphørt for lengst.


Utviklingen i Hausvik er et skrekkeksempel på hvordan det kan gå i Sodevika i Mandal der flertallet i kommunestyret i Lindesnes har sagt ja til å sprenge ned en kystidyll uten å ha avtaler om noen industrietablering.


Argument Agder traff lokale folk i området ved Hausvik som klager over støy og støv i omgivelsene, og at Velde og Lindland har brutt en rekke lover og regler og opptrådd hensynsløs overfor miljøet. Dette er tema i den talen hytteeier Tone Fredriksen holdt i Buen kulturhus i Mandal 11. juni, som vi publiserte tirsdag 29.08.


Grunneier, Lyngdal kommune, har utarbeidet en ny reguleringsplan for å få utvidet kommende industriområde med 70 dekar der fjellet Håvåsen inngår. Denne reguleringsplanen har det vært mye diskusjon rundt. Statsforvalteren i Agder kom med flere innsigelser da den ble lagt ut til offentlig høring tidligere i år. Velde sier selv at det vil ta ca 8 - 10 år å ferdigstille området dersom den nye reguleringsområdet med nedsprenging av Håvåsen ble vedtatt. Andre mener det vil forlenge anleggsperioden med 20 år.


Kommunestyret vedtok 29. juni at Håvåsen tas ut av planen. Velde Fjellboring mener dette er i strid med intensjonene i avtalen som ble inngått i 2019 mellom kommunen og Velde Fjellboring.


Utsikt over anleggsområdet. Fjellet i bakgrunnen er Håvåsen. Det er over 80 meter høyt og inneholder 8.5 million tonn masse. foto: Argument Agder

Det er inngått en intensjonsavtale mellom kommunen og Hausvik Energy Yard om mulig tilrettelegging for havvind-relatert industri. Det er usikkert om dette er mulig å realisere. Det avgjøres i oktober.


Argument Agder vil komme tilbake med artikler om situasjonen i Hausvik.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


댓글


bottom of page