top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Furres utflukter

Analyse 13.01.2023: Tidligere ordfører og direktør i Kilden, Harald Furre, overrasker til stadighet. Siste eksempel i en etter hvert lang liste av forunderlige utspill kom i et debattinnlegg nylig der han fremla tall over hva Kildens ansatte bidro til for Kristiansands skatteinntekter. Tallene var feil. Listen over feilslag begynner å bli lang.


Illustrasjon: Harald Furre, foto Høyre

Av Bernt H. Utne, publisert 13.01.2021


Det har lenge vært uro rundt tidligere ordfører og nåværende direktør i Kilden, Harald Furre. I utgangspunktet har kjernen i støyen rundt ham fremstått som meningsforskjeller i politiske og administrative spørsmål. Men støyen har aldri stilnet helt. Snarere har den øket i styrke, og etter hvert danner det seg et bilde av personen Harald Furre, og hans virkelighetsforståelse. Den synes å være mangelfull.


Politiske feil

Som ordfører i perioden 2015-2019 arvet Furre den betente Kunstsilo-saken fra sin forgjenger Arvid Grundekjøn. Men denne omstridte og vanskelige saken ble i løpet av Furres ordførertid ikke mindre omstridt. Snarere tvert i mot. Temperaturen i debatten økte jevnt og trutt gjennom valgperioden. Særlig Facebooksiden Sørlandsnyhetene, som gjennom anonyme innlegg drev en sjikanepreget kampanje mot kunstsiloen og Harald Furre personlig, økte intensiteten i ordskiftet. Men i stedet for å møte kritikken med argumenter og faktabaserte motinnlegg forsøkte han å ignorere motstanden.


Da Fædrelandsvennen publiserte en meningsmåling som viste klart flertall mot prosjektet kvitterte Furre med følgende uttalelse: "Det er en utfordring at ikke flertallet støtter dette prosjektet, men det er en viktig rolle for politikere å tørre å ta beslutninger som vi mener er riktige på lengre sikt, selv om de ikke er populære på kort sikt." Et halvt år senere innkasserte han "belønningen" for å gå imot flertallet av egne velgere, og tapte gjenvalget som ordfører.


Ønsket fritak fra bystyret

Illustrasjon: Harald Furre på bakerste benk i bystyret, foto Argument Agder

Dette nederlaget var åpenbart vanskelig å svelge for Harald Furre. Stiller man seg til valg i Norge har man plikt til å akseptere resultatet av velgernes dom. Velgerne sammensatte bystyret slik at det senere valgte en annen ordfører, Jan Oddvar Skisland, og Furre måtte fortsette som vanlig bystyrerepresentant. Etter at han ble ansatt som direktør i Kilden søkte han om fritak fra bystyrevervet med begrunnelse at det kunne skape habilitetskonflikter etter som kommunen er største eier i Kilden. Søknaden fra Furre vakte betydelig debatt, og bystyrets positive vedtak ble klaget inn for Statsforvalteren, som konkluderte med å oppheve Furres fritak. Siden har han møtt i bystyret i en tilbaketrukket rolle.


Aktiv partipolitiker

Politikken forlot han imidlertid ikke, men fortsatte som fylkesleder i Agder Høyre. Som fylkesleder grep han inn i prosessen rundt valget av partiets neste ordførerkandidat i Kristiansand, og mobiliserte aktivt til fordel for Mathias Bernander. Tre kandidater var aktuelle, og Bernander ble til slutt valgt i en uvanlig konfliktfylt maktkamp. Valget førte til betydelige endringer på Høyres liste til kommende bystyrevalg, og bekreftet Bernanders kontroll over lokalpartiet. Og bak ham står altså Harald Furre. Som fortsatt er direktør i Kilden. Men det er altså for Furre intet hinder for en aktiv partipolitisk rolle.


Statssekretær på jobbjakt

Høyre tar vare på sine, og etter det forsmedelige valgnederlaget høsten 2019 ble Harald Furre 24. januar 2020 utnevnt til statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Erna Solbergs regjering. Det er en meget viktig stilling som ville gi Furre rikelig anledning til å utøve reell politisk innflytelse og makt. Syv uker etter at han ble utnevnt til statssekretær ble han tilsatt som direktør i Kilden.


Stillingen som direktør ble utlyst 13. desember 2019 med søknadsfrist 2. februar 2020. Da Furre tiltrådte stillingen som statssekretær var altså prosessen mot hans senere tilsetting som direktør i Kilden i full gang. For Erna Solberg må dette ha kommet overraskende, og det satte henne og hennes regjering i en ubehagelig situasjon. For vanligvis utnevner man ikke statssekretærer som allerede er på jobbjakt. Harald Furres uvanlig korte karriere som statssekretær belastet utvilsomt regjeringen Solberg, og den fremstår ikke som en pryd på hans CV.


Feil i skatteberegning og forståelse av statstilskudd

I et debattinnlegg i Fædrelandsvennen 7. januar hevdet han at "å kutte i kultur er dårlig kommuneøkonomi", og underbygget sin påstand med tall for ansattes skatt. En grundig analyse av Furres talleksersis avslører at han ikke har innsikt i skatteberegning. Tallene hans er nemlig feil. Feil er også hans forutsetning om at hvis lokale bidrag til kultur øker, øker automatisk statens bidrag.


Det er, som utførlig redegjort for i Argument Agder av tidligere revisor Aage P. Danielsen i artikkelen "Kilden og offentlig støtte", statens bidrag som er bestemmende for det lokale bidrag, Ikke omvendt. Og slik må det nesten også være. For ellers kunne lokale politikere med små lokale bidrag (30%) presse staten med en langt større bidragsandel (70 %) for store beløp til fordel for lokale hjertesaker. Og det er nettopp dette man kan få inntrykk av er Furres plan når han i sitt debattinnlegg hevder at Kristiansand vil "bli fattigere om kommunen kutter støtten til Kilden og Kunstsilo, rent økonomisk". Øker altså de lokale bidrag øker ikke automatisk de statlige tilskudd, men øker statens overføring må de lokale bidrag følge etter.


Furres feiltolkninger og følger for Kunstsiloen

Og kanskje er denne åpenbare feiltolkningen grunnlaget for Kunstsiloens forutsetning om en økning i det årlige driftstilskuddet? Altså forestillingen om at hvis de lokale bidrag fra fylke og kommune øker må de statlige tilskudd øke tilsvarende. Den forestillingen, som åpenbart deles av Harald Furre, er altså tuftet på sviktende grunnlag. Men også Kunstsiloens ledelse og AKO Kunststiftelse har fremmet tanker som tyder på at man heller ikke der har forstått dette helt essensielle poeng. Direktør Reidar Fuglestad uttalte f. eks. 6. oktober 2022 til Fædrelandsvennen at han var "overrasket over at regjeringen ikke foreslår den nødvendige økningen i driftstilskudd."


Hvor Kunstsiloens ledelse og miljøet rundt AKO Kunststiftelse har fått sin oppfatning fra er ukjent. Men hvis Harald Furre har hatt en finger med i spredningen av denne feilaktige forståelsen, er det på høy tid med en faktasjekk. For statens driftstilskudd har man lokalt ingen innflytelse over, og heller ikke i Erna Solbergs alternative Høyre-budsjett er en slik økning i driftsstøtten medtatt. Bare høyere lokal driftstøtte som vil øke det lokale bidraget utover 30 %, nedbemanning, høyere billettpriser, flere besøkende eller redusert virksomhet kan kompensere for de manglende driftsmidler. Alternativt må Nicolai Tangen betale.


Kildens styre

Listen over underlige utspill og spektakulære krumspring fra Harald Furre begynner å bli lang. For lang. Det er et tema som etter hvert bør begynne å oppta Kildens styre.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page