top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Harald Furre mobiliserer for Mathias Bernander

Reportasje 16.05.2022: Det spisser seg til i Kristiansand Høyre. Nå oppfordrer tidligere ordfører Harald Furre alle som vil ha Bernander som ordfører til å verve en venn som medlem i Høyre, slik at vedkommende kan stemme på nominasjonsmøtet.


Harald Furre Kopi av oppfordringen


Av Bernt H. Utne, publisert 16.05.2022


Nomineringen av Høyres kommende ordførerkandidat blir bare mer og mer oppsiktsvekkende. Nå har tidligere ordfører Harald Furre kastet seg inn i kampen om hvem som skal bli partiets neste ordførerkandidat. Men Harald Furre er ikke bare tidligere ordfører. Han er også nåværende fylkesleder for Agder Høyre og leder av partiets arbeidsutvalg på fylkesplan. Det er normalt ikke god kutyme for en sittende fylkesleder å blande seg direkte inn i hvem som nomineres til partiets ordførerkandidat i fylkes største by. I en klar oppfordring til venner og høyresympatisører skriver han:

"Jeg vil oppfordre alle som vil ha Mathias som ordførerkandidat til å verve en venn som vil være med i Høyre, og også delta på nominasjonsmøtet 14. juni. Fristen for å melde seg inn og få stemmerett er i morgen 16. mai."


Vi har sjekket Høyres lover som presiserer at følgende har stemmerett på nominasjonsmøtet: "Nominasjonsmøtet består av alle fremmøtte medlemmer som har vært medlem i minst 4 uker, betalt kontingent til foreningen, eller en av sideorganisasjonene. For sideorganisasjonene må den landsmøte fastsatte minstekontingenten være betalt, for at disse medlemmene kan ha stemmerett. For å ha stemmerett på nominasjonsmøtet må man i tillegg ha stemmerett ved det valget og i den kommunen det nomineres til."


Argument Agder har forelagt oppfordringen om hasteinnmelding i Høyre for å støtte Bernander for utfordreren Peter Gitmark. Han har ingen kommentarer til Harald Furres oppfordring, men uttaler generelt i en e-post:

"Jeg ønsker et raust, samarbeidende og folkelig Høyre! Et Høyre som tør å lære av egne feil. Og et Høyre som ser på nye ideer og forslag med et åpent sinn. Det mener jeg er en forutsetning for den kursendringen byen trenger."

En innmeldelse i Høyre innen tidsfristen uten å betale kontingent, som i redeligheten navn skal betales av medlemmet selv, gir ikke stemmerett.

Harald Furres initiativ er i seg selv oppsiktsvekkende. Av flere årsaker. For det første tyder det på at Bernanderfløyen ikke er sikker på å vinne nominasjonskampen. For ellers ville et slikt initiativ fra Furres hånd være unødvendig. For det andre nevnes i oppfordringen om hasteinnmelding ikke betingelsene om betalt kontingent, gyldig stemmerettsalder ved det kommende valg og folkeregistrert bostedsadresse i Kristiansand. En innmeldelse i Høyre innen tidsfristen uten å betale kontingent, som i redeligheten navn skal betales av medlemmet selv, gir ikke stemmerett. Heller ikke personer som på valgdagen er under stemmerettsalder eller bosatt utenfor kommunen kan stemme.

Det stiller Harald Furre selv i et underlig lys.

Og hvis hele hensikten med hasteinnmeldelsen av nye medlemmer er å sikre nominasjonen av Mathias Bernander kan det selvsagt stilles spørsmål ved deres politiske overbevisning og seriøsitet. For disse kan utmerket godt melde seg ut av Høyre dagen etter at nominasjonsprosessen er over. Slik oppfordringen fra Harald Furre er formulert kan man få inntrykk av at Agder Høyres fylkesleder ikke er opptatt av de nye medlemmers politiske innstilling og overbevisning, men utelukkende deres stemme på nominasjonsmøtet. Som selvsagt skal gå til den kandidaten Høyres fylkesleder mener er den riktige. Det stiller Harald Furre selv i et underlig lys.


Man må gå ut fra som en selvfølge at et ansvarlig parti som Høyre vil følge egne lover til punkt og prikke ved gjennomføringen av nominasjonsmøtet. Med mange nyinnmeldte medlemmer kan møtet bli spennende å følge, og ikke minst kan det ta tid før alle fremmøtte har fått dokumentert stemmeretten.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page