top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Djevelen sitter i detaljene


Kommentar 16.5.22: Argument Agder publiserte 27.4.22 en artikkel om fastlegekrisa, hvor det ble foreslått å sette fastlegene på fastlønn i stedet for dagens modell med privatpraksis. Fastlege Holgeir Skjeie ved Bystranda Legesenter kommer her med et tilsvar.En korreksjon og et kort tilsvar til artikkel om «Fastleger på fastlønn»

Av Holgeir Skjeie, fastlege og spesialist i almenmedisin, PhD.

Senterleder, Bystranda Legesenter. Publisert 16.5.22


Legekollega Per M. Mathisen presenterer i en kronikk i Argument Agder 27. april hans syn på fastlegekrisen med vekt på inntektsforhold og lønnsmottakerperspektivet, i relieff til den private næringsvirksomhetsmodellen som er rådende, og som det forbausende nok fortsatt er bred politisk oppslutning om.


Mye kan sies om næringsmodell kontra lønnsmottakermodell for leger i primærhelsetjenesten i kongeriket, og Mathisen fremlegger viktige og fornuftige argumenter for en lønnstakermodell. Det kan allikevel være behov for en utdypning av to viktige premisser i kronikken.


1: Almenleger har hatt privatpraksis som driftsform siden tidenes morgen. Det har vært en villet politikk siden før Gerhardsen. Kommunehelseloven, som ble vedtatt 1982 og iverksatt i 1984, førte til etablering av mange nye fastlønnede kommunelege II-stillinger i almenmedisinsk virksomhet med relativt gode vilkår. I løpet av perioden fra 1984 til innføringen av fastlegeordningen i 2000 skrudde imidlertid kommunene igjen lønnskrana. Inntektsutviklingen var elendig, og det etablerte seg et inntektsmessig A- og B-lag blant leger i kommunehelsetjenesten, mellom de næringsdrivende og de kommunalt ansatte leger.


2: Mathisen viser til inntektsgrunnlaget for fastlegen, hvorav, i følge kronikkens statistikk-henvisning, rundt 84% primært er næringsdrivende. Så fremlegges tallet 1,6 millioner i gjennomsnittsinntekt for fastleger. Men det presiseres ikke at netto næringsinntekt og netto lønnsinntekt er to forskjellige størrelser for leger.


En næringsdrivende fastlege, skal selv betale ferie, sykdom, kursdeltakelse, fravær ved syke barn, og pensjonsrettigheter utover basis folketrygd. En tommelfingerregel vi bruker er derfor at en næringsinntekt på 1 million tilsvarer en lønnsinntekt på 1 million minus 20%, altså 800.000.


Så hvis gjennomsnittsinntekten for fastlegene, hvorav de fleste er næringsdrivende, er 1,6 millioner, så tilsvarer det reellt en lønnsinntekt på 1,28 millioner. Fremdeles svært god lønn. Men litt mindre slående.Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no
Comentários


bottom of page