top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Helsestasjonen er blitt mindre tilgjengelig for Søgne-folk


KOMMENTAR 08.06.22: Etter kommunesammenslåingen ble helsestasjonen på Tangvall flyttet til Nodeland. For mange i Søgne har dette medført at helsestasjonen ikke lenger oppleves som et "lavterskeltilbud", som nasjonale retningslinjer sier det skal være.


Nodeland sentrum. Kilde: Wikimedia Commons

Av Kathinka Aslaksen, barnelege, publisert 08.06.2022


Helsestasjonene er en av bærebjelkene i det offentlige helsetilbudet til barn og unge. I følge nasjonale retningslinjer (oppdatert i år) skal de være «et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn og deres foreldre». En viktig forutsetning for tilgjengelighet skal være "nærhet til kollektivtransport". Det skal også være mulig å komme uten avtale – «drop-in».


Helsestasjonen i Søgne lå tidligere på Tangvall, men ble i forbindelse med kommunesammenslåingen flyttet til Nodeland. Bor du i Ausviga vest i Søgne uten bil, kunne du før ta buss direkte til helsestasjonen på Tangvall på ca. ett kvarter. Nå må du belage deg på to busskifter og en reisetid på 1 - 1,5 timer for å komme deg til helsestasjonen på Nodeland.


Det påhviler helsepolitikere og -byråkrater i Stor-Kristiansand et stort ansvar når de har sørget for at dette tilbudet, stikk i strid med nasjonale retningslinjer, er blitt mindre tilgjengelig for dem som trenger det mest.

I min jobb som barnelege har jeg møtt foreldre i Søgne som ikke kommer seg på helsestasjonen fordi det er for strabasiøst. Ofte er dette foreldre og barn som av ulike grunner har særlig behov for helsestasjonstilbudet. For å bøte på en svekket tilgjengelighet er jeg kjent med at omsorgsfulle og kreative helsesykepleiere på helsestasjonen på Nodeland har rekvirert drosjeskyss for å få foreldre til å møte til avtalt time. Med en reisetid på 1 - 1,5 timer er tilbudet om «drop-in» time illusorisk.


Helsesykepleierne på helsestasjonen nyter stor tillit og respekt i befolkningen og bidrar med uvurderlig helsehjelp og støtte til mange familier, spesielt utsatte grupper. For å nå disse er et lett tilgjengelig, lavterskel helsetilbud helt nødvendig.


Det påhviler helsepolitikere og -byråkrater i Stor-Kristiansand et stort ansvar når de har sørget for at dette tilbudet, stikk i strid med nasjonale retningslinjer, er blitt mindre tilgjengelig for dem som trenger det mest. Det holder ikke om byråkratene måtte mene at tilbudet er «godt nok» tilgjengelig. For det presiseres i retningslinjene at "en forutsetning for å nå foreldre og barn er at det oppleves som lett tilgjengelig".


I følge en artikkel i Argument Agder nylig har innbyggerinitiativet fra Søgne og Songdalen nådd kommunalministerens kontor. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet har advart mot at kommunesammenslåinger kunne føre til at viktige helse- og omsorgstjenester ville bli sentralisert og svekke det viktige nærhetsprinsippet. Akkurat det har skjedd med helsestasjonstilbudet for de yngste barna i Søgne.


Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page