top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Blågestads skylapper

Kommentar 19.01.2023: Fædrelandsvennens kulturredaktør, Karen Kristine Blågestad, har latt seg opphisse av kravet om moms for Tangens kunstverk som importeres for evigvarende disposisjonsrett til Kunstsiloen. Hun mener Nicolai Tangen og den private kunststiftelsen AKO er utsatt grov forskjellsbehandling.


Illustrasjon: Moms på import av kunst. Hvem skal betale? av T. Vestaas

Av Aage P. Danielsen, publisert 19.01.2023


Fædrelandsvennens utrettelige kulturredaktør, Karen Kristine Blågestad, mener det er nokså utrolig at AKO-stiftelsen ikke har hatt stålkontroll på om de ville få noe momskrav når Tangen-samlingen skal flyttes fra utland til innland. Det mest overraskende er at hun og andre kunstsilotilhengere er så overrasket.


Men teksten dokumenterer at spørsmålet om importavgift har vært tema i alle fall siden 2016.

I den første delen av artikkelen hennes spekulerer hun på om AKO stiftelsen ikke var klar over at den avtalen de i 2016 inngikk med SKMU hadde avgiftsmessige konsekvenser. Det var de selvsagt. Det går til og med fram av intensjonsavtalen som de forut for det hele og i samme år drøftet med Kristiansand kommune. Jeg siterer fra punkt 10 i denne;

"Partene er enige om å samarbeide vedrørende skatt- og avgiftsmessige temaer, derunder eventuell importavgift, (min utheving) for å gjøre kostnadsbelastning ved import/overføring av samlingen til Stiftelsen/Norge lavest mulig."


Nå ble denne intensjonsavtalen i denne form aldri underskrevet. Men teksten dokumenterer at spørsmålet om importavgift har vært tema i alle fall siden 2016. Og i en over to år gammel artikkel i Argument Agder 4. desember 2020, som omhandlet kunstsamlingene, innkjøp, utvelgelse og import er spørsmålet om tollavgift drøftet særskilt. Artikkelen er bl.a. bygget på informasjoner fra forretningsfører Jens Richard Andersen i AKO Kunststiftelse. Det kan altså ikke herske noen tvil om at dette forholdet har de sentrale aktører i Kunstsiloprosjektet vært fullt klar over i årevis.


I den siste delen av Blågestads kommentartikkel hevder hun om regelverket:

«Det er bare å slå det fast. Det er grov forskjellsbehandling. Det har styreleder i AKO stiftelsen Arvid Grundekjøn hundre tusen % rett i".

Her overrasker Blågestad nok en gang. For det motsatte er tilfelle. Regelen er klinkende klar, og Arvid Grundekjøn og AKO stiftelsen har altså vært meget klar over dette. Og den gjelder ikke bare AKO stiftelsen, men alle samlere som av ulike årsaker ønsker å få andre til å betale for kostnadene. Og AKO stiftelsen har for så vidt også lykkes i sin kommunikasjonsstrategi. For de har jo åpenbart klart å få Fædrelandsvennens kulturredaktør, og mange andre med, som heiagjeng for å presse gjennom en særbehandling av Nicolai Tangens og hans kunstsamlinger. Dersom AKO stiftelsen vinner fram med sitt ønske om avgiftsfritak vil det være en urett mot alle andre kunstsamlinger i privat eie som importeres permanent til landet.. Og det er jo ganske oppsiktsvekkende at de til og med forsøker å få med Kristiansand kommune som aktiv hjelper til i dette.


Og dessuten har slik jeg forstår det store deler av den opprinnelige gaven allerede «støvet ned» siden 2016, på ulike toll-lager rundt omkring i verden.

Saken hadde vært løst dersom AKO stiftelsen hadde gitt samlingene til Kunstsiloen (tidligere SKMU) som gave slik det opprinnelig ble gitt inntrykk av. Eller hadde innrettet seg slik som som søstrene Fredriksen. De lånte ut kunst til Nasjonalmuseet – midlertidig. Men det vil altså Nicolai Tangen og AKO ikke. Av en eller annen mystisk grunn.

Argumentet fra forretningsfører Andersen i AKO om at samlingen da kunne «støvet ned» kunne kanskje hatt noe for seg dersom Kristiansand kommune var mottaker av gaven. Men det er ikke kommunen som er mottaker Det er jo en profesjonell kunstinstitusjon som skal disponere samlingen på helt bestemte vilkår, og henvisningen til Stenersen-samlingen er derfor lite treffende. Og dessuten har, slik jeg forstår det, store deler av den opprinnelige gaven allerede «støvet ned» siden 2016, på ulike toll-lager rundt omkring i verden.


Det kulturredaktør Blågestad behendig glemmer i sin kommentar er at betingelsene for gjennomføring av avtalen er ganske enestående: Mottager skal bekoste og drive et nytt, stort bygg med usikker økonomi. Ikke i 10 år. Men i all evighet. Avgiftsspørsmålet er et ansvar for AKO Kunststiftelse og dets styre. Styreleder Arvid Grundekjøn, som selv var ordfører da saken begynte å rulle, og senere ble prosjektets fremste fødselshjelper, sår nå i realiteten tvil om det i det hele tatt vil skje. Med god hjelp av Fædrelandsvennens kulturredaktør.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page