top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Vipers – et eventyr uten like på Sørlandet (del 3 – av 3)


Uten arena – ingen topphåndball


Kronikk 21.02.2023: Vipers har de siste årene vært verdens beste klubb på kvinnesiden i håndball. Men er prosjektet i ferd med å spore av? Det er en rekke tegn og signaler som kan tyde på at interessen, oppslutningen og engasjementet rundt prosjektet er på retur. Begynner vi å se slutten på dette eventyret i Sørlandsk toppidrett?

Teddy Moen er blant dem som kjenner norsk og internasjonal idrett best på Sørlandet. Han vil i en serie på tre artikler se nærmere på status quo, mangler og utfordringer, og hva han mener er avgjørende for at landsdelen fortsatt skal ha et håndballag på kvinnesiden i verdenstoppen.


Vipers i Aquarama. Foto Teddy Moen

Av Teddy Moen, publisert 21.02.2023


Gjennom en vellykket dual-modell har klubben VÅG håndballklubb (del av alliansen IK VÅG) fra Vågsbygd og selskapet Vipers Topphåndball AS lyktes med å bygge samt etablere en unik profesjonell håndballklubb, som har vært en suksess både sportslig og driftsmessig. I moderne tid er det få institusjoner som har vært viktigere for Sørlandets stolthet, identitet og tilhørighet. Nå er klubben en av favorittene til på ny å vinne Champions League (Final Four) i begynnelsen av juni når Europas fire beste klubber møtes til oppgjør.


Topphåndball skaper verdier

Vipers Kristiansand er verdens beste klubb på spinnesiden i konkurranse med en rekke ressurssterke miljøer over hele Europa – miljøer som ser verdien topphåndball skaper for stolthet, identitet og ikke minst business for en by og region.

Topphåndball er helt avhengig av at forholdene legges til rette – både på banen og utenfor spillflaten. Vipers er intet unntak. Siden 2013 har klubben hatt tilholdssted i flerbrukshallen Aquarama i sentrum av byen. Klubben har en rekke ganger, over mange år, «utfordret» Kristiansand kommune og Agder Fylkeskommune på at de behøver moderne fasiliteter om nivået skal kunne opprettholdes.


Aquarama

Sportslig leder i Vipers, Morten Jørgensen, sa dette om hallsituasjonen til Fvn 9. februar 2020:

– Aquarama er en flerbrukshall som nødvendigvis er bygd opp for å ivareta langt flere behov enn dem som nå er i ferd med å utvikle seg. Det er improviserte løsninger for mediene, tv-produksjon, kiosk samt VIP- og serveringsfasiliteter.


Siden den gang har Vipers forsøkt å skape en løsning for fortsatt å kunne bruke Aquarama. Gitt behovene for kroppsøving og idrettsundervisning i bygget har kommune og fylke ikke kunnet støtte klubbens ønsker.


Realitetene er klare: Får ikke Vipers tilgang på en moderne arena for topphåndball, kan vi glemme å se Champions League håndball i Kristiansand !

Eget håndballanlegg

I 2018 lanserte klubben en plan for å bygge sin egen hall på området ved den påtenkte havna på Lund. Hallen skulle være dimensjonert for 2500 sitteplasser og 1000 ståplasser samt treningssenter. Prosjektet var i kompaniskap med grunneierne Peter Løvaas DA, Mesel/Mosvold og brødrene Nygaard. Men det var en klar forutsetning at Kristiansand kommune også måtte være en økonomisk bidragsyter. Ordfører den gang, Harald Furre, sa dette i et intervju med Fvn 14. september 2018:

– Jeg tror ikke vi ser for oss store midler til dette. Men det har vært en dialog om felles bruk av arealer, som kan være interessant i lys av at både Wilds Minne og Oddemarka skole trenger bedre idrettsfasiliteter.


Flerbrukshall på Gimle

Furre sier i det samme intervjuet at kommunen vil tenke nytt rundt en opprustning av Gimlehallen og hva som kan realiseres på Gimle. Siden den gang har lite vært nevnt om prosjektet på Lund, og visjonen om et eget anlegg forsvant definitivt da kommunen lanserte nye planer for Gimle.


Det var derfor svært gledelig da idrettssjef Øystein Glad i Kristiansand kommune i Fvn 1. desember 2021 presenterte planen for bygging av en ny flerbrukshall på Gimle:

– Vi ønsker å legge til rette for at både Vipers og KRS skal kunne spille her, også på internasjonalt nivå. Det er også bra om vi kan legge til rette for landskamper. Men det må bli en hall som er enkel å konvertere fra bruk i skolen og i breddeidretten til en elitearena og tilbake igjen.


Hallen skulle ha god fleksibilitet og ville innfri de strenge kravene som på sikt stilles til Champions League-spill.


Samarbeidsprosjekt

Prosjektet var tenkt som et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Staten som alle er grunneiere på Gimle. Det ble presisert at Gimlehallen ikke skulle rives, men at man så for seg en hall i et område hvor man i tillegg planla fotballbane med undervarme, ny turn/RS-hall, styrke-/basishall, kontorfasiliteter, sportshotell foruten sandvolleyball.


Flytte toppkamper til Trondheim?

I overkant av ett år etter, er det ingen signaler om at prosjektet fortsatt er «levende». Dette er et tankekors, og bør bekymre langt flere enn lederne i Vipers Kristiansand. Mye tyder på at de i liten grad stoler på kommune, fylke eller stat i dette spørsmålet. I et intervju med Fvn 14. desember 2022 sier klubben at de verken har tid eller råd til å vente på at ny arena skal stå klar på Gimle, når de trenger inntekter for å sikre satsingen i årene framover. Morten Jørgensen uttalte da at de planlegger et Champions League-arrangement i Trondheim som han mener kanskje kan gi Vipers én million kroner i overskudd.


Her må privatpersoner, supportere, investorer og andre komme på banen med støtte, initiativ og konkrete forslag til løsninger.

Uten arena forvitrer miljøet

Et Vipers som vurderer å flytte sine kamper til Trondheim? En slik tanke høres absurd ut, men må ses i forhold til den situasjonen Vipers står i for øyeblikket. For hvis ikke arena-situasjonen løses i løpet av de nærmeste årene, er det grunn til å tro at den kanskje viktigste forutsetningen for å ha en håndballklubb i Europeisk toppklasse, vil forvitre. Og eventyret Vipers blir historie!


Dette burde være et anliggende for langt flere enn det offentlig og Vipers. Her må privatpersoner, supportere, investorer og andre komme på banen med støtte, initiativ og konkrete forslag til løsninger.


Anstrengt kommuneøkonomi

Allerede i 2019 ble anleggene på Gimle kostnadsberegnet til 830 millioner kroner. Hvor mye av dette som er øremerket en ny flerbrukshall, vet vi ikke. Vi må anta at dette i 2023 nå vil kunne kostnadsberegnes til langt over 1 milliard kroner. I en tid med en forgjeldet kommune og aktiv debatt om bruken av offentlige midler, er nok ikke idretten blant sektorene i samfunnet som må prioriteres.


Men realitetene er klare: Får ikke Vipers tilgang på en moderne arena for topphåndball, kan vi glemme å se Champions League håndball i Kristiansand!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page