top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Ny sjef for Kunstsilo

Kommentar 23.06.2024: Stillingen som ny direktør for Kunstsilo er nå utlyst med søknadsfrist medio august. Stillingen ønskes besatt av en ambisiøs og resultatorientert leder med interesse for kunst. Formelle krav til kunstfaglig kompetanse er ikke nødvendig. Tilsetting foretas av stiftelsens styre i en lukket prosess uten offentlig innsyn.


Av Bernt H. Utne, publisert 23.06.2024


Kloning av Fuglestad?

Så var katta ute av sekken. Stillingen som ny direktør for Kunstsilo er endelig utlyst. Og kommentarene har ikke latt vente på seg. Verken i media eller på sosiale kanaler. Først ute var kulturredaktør Karen Kristine Blågestad i Fædrelandsvennen. Hun lurte på om de jaktet på en ny Fuglestad. Så skreddersydd syntes utlysningsteksten å passe til den avgående direktøren at man fort kunne tenke at det var en kloning av Fuglestad styret så for seg som den nye museumslederen på Silokaia.


Spenstige krav

En nærmere analyse av utlysningsteksten er interessant. For her mangler det ikke på store ord og spenstige krav til den kommende direktøren. For smak litt på denne setningen: "Vi ser etter en ambisiøs og resultatorientert leder, med gjennomføringskraft og dokumenterte resultater. Du evner å utvikle og implementere banebrytende ideer, og inspirerer og engasjerer teamet ditt ved å skape en kultur der alt er mulig." Og den riktige kandidat til stillingen må dessuten identifisere seg med Kunstsilos verdier som er: "modig, handlekraftig, inkluderende og raus". Pluss mye mer.


Men et museum i verdensklasse uten intern kunstfaglig kompetanse er ikke tenkelig.

Ingen krav til kunstfaglig kompetanse

Derimot er det ikke et krav at den nye direktøren har formell kunstfaglig kompetanse. Slik det er normalt for toppstillingen ved andre museer i verdensklasse. Som jo er den uttalte ambisjonen i utlysningstekstens overskrift. For stillingen som direktør for Kunstsilo holder det imidlertid med at "kunst engasjerer", og at "de dynamiske kravene til et museum i verdensklasse" blir forstått. Det er runde formuleringer som kan passe på mange kandidater til direktørstillingen.


Men et museum i verdensklasse uten intern kunstfaglig kompetanse er ikke tenkelig. Det forutsetter derfor at museet annet sted i organisasjonen har den nødvendige kompetanse med avgjørende innflytelse for utforming av museets utstillinger. Nå har jo Nicolai Tangen selv en mastergrad i kunsthistorie ved det anerkjente Courtauld Institute of Art ved University of London. Mastergraden tok han i perioden 2003 - 2005 på tre grafiske serier av den tysk-norske kunstneren Rolf Nesch. Han er representert i Tangensamlingen med bl.a. "Bro over Elben" fra 1932. Det er et av de verk Tangen selv under åpningen av Kunstsilo trakk frem som sentral i hans samling.

Forventningene til den riktige kandidaten for stillingen er høye. Så høye at mange gode og dyktige personer med adekvat og relevant bakgrunn kan velge å ikke søke.

Hvilken ledertype trenger Kunstsilo

Forventningene til den riktige kandidaten for stillingen er høye. Så høye at mange gode og dyktige personer med adekvat og relevant bakgrunn kan velge å ikke søke. Og kanskje er det nettopp i denne kategorien søkere man finner den ledertypen Kunstsilo nå trenger. Det vil i tilfelle være trist. For selv om kulturredaktør Blågestad trekker frem danske Karin Hindsbo, som startet sin museumskarriere nettopp ved SKMU (nåværende Kunstsilo) og nå leder det anerkjente museum Tate Modern i London, er Kunstsilo neppe tjent med en som ser museet som et springbrett mot noe annet og større. Kanskje kan en lokal forankret kandidat, som ønsker å bidra over tid til å utvikle museet videre, lykkes like bra som en internasjonal stjerne i den kunstfaglige elitedivisjon.


Utelukker mange søkere

For utfordringen med denne type utlysningstekster er at den utelukker de fleste. For ikke å si alle. I alle fall hvis man virkelig mener alvor med kravene som kandidatene til stillingen bør inneha. Og hvis man ikke mener alvor blir utlysningsteksten lite annet enn et sett med intetsigende floskler. Som imponerer ingen. Og slettes ikke de riktige kandidater til denne viktige stillingen.


Stramt tidsskjema

Den videre tilsettingsprosess skal det derfor bli spennende å følge. Tidskjemaet synes stramt. For den nye direktøren bør være på plass i Kristiansand i god tid før kommende årsskifte. Da har man bare tiden og veien. Og alt må klaffe. Den riktige kandidaten må altså ligge i søkermassen når tidsfristen utløper 13. august. August og september vil gå med til vurdering av søkere, intervjuer og lønnsforhandlinger mm før styret kan tilby stillingen til den foretrukne kandidaten rundt 1. oktober. Og den foretrukne kandidat må takke ja. Til en lønn som ikke overstiger lønnsnivået for de øvrige viktigste museene i Norge.


Riktig kandidat må finnes

Heri ligger en rekke utfordringer. For finner man ikke den riktige kandidaten i første omgang har styret et problem. Et betydelig problem. Reidar Fuglestad har passert aldersgrensen med god margin, og han har selv gjentatte ganger understreket at han ikke er rette person til å lede Kunstsilo videre i driftsfasen. Det må man gå ut fra at han fortsatt mener. Kunstsilostyret kan da velge å lyse ut stillingen på nytt. Det vil vekke betydelig oppsikt, ta tid og redusere museets omdømme som en attraktiv arbeidsplass. For alle aktuelle kandidater vil da selvfølgelig stille seg spørsmålet om hvorfor styret ikke kom i mål med første gangs utlysning. Var det lønnen, arbeidsbetingelsene eller andre forhold som var utslagsgivende? Det vil i tilfelle neppe tilføre ytterligere aktuelle søkere. Alternativt kan man åpne et lukket søk mot utvalgte kandidater. Men det koster penger, tar tid og det er langt i fra sikkert at resultatet da blir noe bedre.


Styret kan derfor tilby stillingen til den de måtte finne best egnet, også utenfor søkermassen.

Kunstsilo står fritt uten lovmessige bindinger

Den svulstige utlysningsteksten kan derfor fort vise seg å bli en hemsko. Fordi utvalget av søkere kan bli for lite. Kunstsilo er nå avhengig av å lykkes, og det er derfor ingen god løsning å tilby stillingen til en kandidat som ikke har styrets fulle støtte. Men som stiftelse er Kunstsilo ikke bundet av bestemmelsene som regulerer tilsetting av offentlige stillinger . Stiftelsen er heller ikke omfattet av Offentlighetsloven som skal sikre innsyn i forvaltningen. Styret kan derfor tilby stillingen til den de måtte finne best egnet, også utenfor søkermassen. Slik styret i stiftelsen Cultiva gjorde da de i sin tid tilsatte nåværende direktør. Men det vil i tilfelle avføde kritikk. Betydelig kritikk. Særlig på bakgrunn av den store offentlige støtte museet har mottatt. Både til renoveringen av bygget, men også ved en årlig dobling av den offentlige driftsstøtte.

Og skulle Nicolai Tangen i iveren etter å finne den rette kandidaten på ny forsøke kreative løsninger til avlønning, slik han gjorde i tilfellet Reidar Fuglestad, vil kritikken øke til full storm. Og kanskje orkan!


Det tjener ingen. Og slettes ikke det nye museet.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page