top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Tangens ansvar

Kommentar 07.06.2024: Nicolai Tangen er initiativtakeren fremfor noen bak Kunstsilomuseet. Og han har krevd og fått betydelig innflytelse på museets virksomhet. Det forplikter.


Av Bernt H. Utne, publisert 07.06.2024


Publikumsinteresse

Kunstsilo har åpnet med brask og bram, og interessen fra publikum er god kan kommersiell direktør Eldbjørg Dahl fortelle til Fædrelandsvennen. To uker etter åpningen er museet strålende fornøyd med 17 000 besøkende. Det inkluderer gjester i utstillingene fra og med åpningsuken kan Dahl fortelle i en egen e-post til Argument Agder. Med 5500 gratisbilletter på selve åpningsdagen, og inkludert øvrige inviterte gjester under åpningsseremonien, må man anta at i løpet av de 14 første dagene har ca 10 000 besøkende løst billett. Eldbjørg Dahl forteller imidlertid at museet har budsjettert med 150 000 betalende gjester for inneværende år (2024).

Det innebærer at interessen fra publikum må holde seg på dette nivået resten av året for at budsjettet skal gå i balanse. Ellers truer underskudd. Med lav egenkapital har Kunstsilo begrenset reserve for å kompensere for færre besøkende enn budsjettert. Det kan fort bli en utfordring.


Ny toppsjef for Kunstsilo

Nåværende direktør, Reidar Fuglestad, har tidligere uttalt at han ser sin oppgave som fullført når museet er kommet i full drift. Det er nå tilfellet, og Kunstsilo må derfor søke etter ny toppsjef. Det kan også bli en utfordring. I en annonse i DN 11. mai, samme dag som Kunstsilo åpnet, forteller rekrutteringsfirmaet Visindi at "stillingen som direktør for Kunstsilo

Kristiansand utlyses snart." Ved et søk på firmaets nettside over ledige stillinger fremgår det imidlertid ikke at stillingen så langt er offentlig utlyst. Men det trenger ikke bety at utlysningen er satt på vent. For denne type stillinger kan det være et lukket "Executive Search" på gang rettet mot et spekter av aktuelle kandidater. Utvalget av kandidater som fyller kravene til stillingen er neppe stort, og særlig ikke hvis man skal begrense utvalget innenfor Norges grenser.


Kristiansand er ikke Sørlandets svar på London, New York eller Paris. Selv om enkelte synes å tro nettopp det!

Krevende saker

Styret for Kunstsilo får derfor nå et knippe krevende saker på bordet. En sak er driftsøkonomien som er nært knyttet til besøkstallene. En annen er ansettelsen av Fuglestads etterfølger. Som mange mener bør ha kunstfaglig innsikt, og i tillegg kunne kommunisere godt mot alle aktører nasjonalt så vel som internasjonalt. Dessuten må etterfølgeren være tilfreds med en avlønning som reflekterer lønnsnivået for andre sammenlignbare stillinger. Det kan i seg selv bli en utfordring etter som dagens stillingsinnehaver, Reidar Fuglestad, ved hjelp av en særavtale med Nicolai Tangen har en avlønning langt over markedet for tilsvarende stillinger i Norge. Og den nye direktøren må trives over tid i det som i internasjonal sammenheng nok fremstår som en provinsiell småby. For Kristiansand er ikke Sørlandets svar på London, New York eller Paris. Selv om enkelte synes å tro nettopp det!


Demokratisk valg av styre?

Kunstsilo er en stiftelse. Styret er dermed stiftelsens øverste organ. Det velges av representantskapet. Av vedtektene for Kunstsilo fremgår at Kristiansand Kommune og Agder Fylkeskommune velger halvparten av representantskapets åtte medlemmer. De øvrige fire medlemmer utgjøres av Ako Kunststiftelse og Cristianssand Billedgalleri (Kristiansand Kunstforening) med to representanter hver. Halvparten av representantskapet er altså offentlig valgt. En fjerdedel er valgt av Kunstforeningens medlemmer, og en fjerdedel er utpekt av Ako Kunststiftelse. Men representantskapet velger bare halvparten av styrets medlemmer. Det er styrets leder og tre medlemmer. De øvrige fire styremedlemmer utpekes av Ako Kunststiftelse med to, Kunstforeningen med en og de ansatte med en representant. Ako Kunststiftelse, som ikke har noen folkevalgt legitimitet, har således innflytelse (25 %) i valget av styreleder og de øvrige tre offentlige styrerepresentantene. I tillegg velger stiftelsen på egen hånd ytterligere to representanter til Kunstsilos styre. Samlet sett gir det Ako Kunststiftelse betydelig innflytelse i styrets sammensetning.


For den nye direktøren må få tilstrekkelig handlingsrom for å kunne trives og utvikle museet videre. Det kan bli utfordrende for så vel ny direktør som for styret.

Topptungt styre

Kunstsilo har i dag et topptungt styre. Styreleder er tidligere direktør for Munch-museet, Stein Olav Henrichsen, og så vel Nicolai Tangen som Arvid Grundekjøn er sentrale styremedlemmer. Alle har de helt sikkert klare forestillinger om hvordan museet bør ledes. Det er ikke ubetinget en fordel. For den nye direktøren må få tilstrekkelig handlingsrom for å kunne trives og utvikle museet videre. Det kan bli utfordrende for så vel ny direktør som for styret.


Kontroll over gaven

Kunstsilos viktigste støtte, milliardæren og kunstelskeren Nicolai Tangen, kan derfor paradoksalt nok bli museets største utfordring. For Tangen har ikke bare nøyet seg med å gi bort sin omfangsrike kunstsamling. Som han ikke har gitt til Kristiansand slik han i 2015 ga uttrykk for at han ønsket. Kunstsamlingen har han derimot gitt til en stiftelse (Ako Kunststiftelse), som han selv har fått opprettet via den britiske stiftelsen Ako Foundation, og som han i realiteten gjennom nære venner kontrollerer. Ako Foundation er stiftelsen som mottar utbyttene fra Tangens andel av overskuddet fra finansselskapet Ako Capital. I tillegg har han krevd, og åpenbart fått, en "hand på rattet" (og vel så det) over Kunstsilo-museets virksomhet.


Styrets sammensetning

Nicolai Tangen vil altså selv ha innflytelse i ledelsen av Kunstsilomuseet. Som han i realiteten gjennom styresammensetningen nå har. Så vel styreleder Stein Olav Henrichsen som Arvid Grundekjøn var på Tangens regning gjest på den meget omtalte "smøreturen" til USA høsten 2019. De har åpenbart fortsatt et tett og nært samarbeid. Av øvrige styremedlemmer finner vi styreleder i Kunsthallen (tidligere Christianssands Kunstforening), Stina Skeie. At Kunstsilos åpningsutstilling kun presenterte bilder fra Tangen-samlingen, og ingen av Kunstforeningens verk, kan ikke ha gått henne upåaktet forbi. Likevel har hun åpenbart støttet fokuset på Tangens kunstsamling. Og Høyres Torunn Ostad står nok av ideologiske årsaker last og brast med Nicolai Tangen. Det samme må man anta at Heidi Sørvig fra Kvadraturforeninger gjør sammen med de ansattes representant. For som ansatt er man avhengig av velviljen fra hovedsponsoren. Som uansett hvordan man snur og vender på det er Nicolai Tangen.


Skulle økonomien eller andre forhold kreve ytterligere tilskudd er det derfor Nicolai Tangen som bør bla opp. Om han kommer til å gjøre det er mer usikkert.

Tangens rolle forplikter

For alle praktiske forhold har altså Nicolai Tangen nå klar støtte fra et bekvemt flertall i styret for kunstmuseet. Ideen og opphavet til Kunstsilo er hans egen. Det forplikter. Og Tangen langt mer enn det offentlige. Skulle økonomien eller andre forhold kreve ytterligere tilskudd er det derfor Nicolai Tangen som bør bla opp. Om han kommer til å gjøre det er mer usikkert. Til Argument Agder uttalte han under åpningen av Kunstsilo at han har garantert for et eventuelt driftsunderskudd med inntil fem millioner pr. år i fem år. Han understreket samtidig at han ikke ville gå ut over garantigrensen, og avviste at garantibeløpet på 5 millioner kroner allerede var lagt inn som inntekt i budsjettet for både året 2024 og 2025. Hvilket det altså er!


Her kan det bli mer å skrive om. Meget mer!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page