top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Valget i Søgne og Songdalen

Kommentar 25.01.2024: Debatten om folkeavstemmingen får stadig nye fasetter. Nå dreier det seg om egenproduserte stemmesedler, og de muligheter for valgjuks kritikere mener det kan medføre.

Av Bernt H. Utne, publisert 25.01.2024


Opprørte redaktører

Fædrelandsvennens politiske redaktør, Vidar Udjus, er rystet. Meget rystet. Over at innbyggerne i Søgne og Songdalen kan avgi brevstemme med egenprodusert stemmeseddel med navn, adresse og fødselsdato påført. Er det mulig undres Udjus, og hevder at etter "år med en polariserende debatt, trenger vi absolutt ikke ting som kan kan skape tvil om resultatet".

Enda mer opprørt er politisk redaktør i KRS, Gunnar Stavrum. Han mener at gjennomføringen av "innbyggerhøringen i Søgne og Songdalen er så amatørmessig at den har mistet all troverdighet". Bakgrunnen for redaktørenes opphisselse er valgdirektoratets forskrift for gjennomføring av valgene i de to tidligere kommunene.


Valgforskriftene

Av forskriftene fremgår at brevstemmer skal godkjennes hvis velgeren er innført i manntallet, det foreligger tilstrekkelig opplysninger til å fastslå hvem velgeren er, velgeren har ikke tidligere avgitt elektronisk eller brevstemme og det fremgår klart av valgseddelen hva velgeren har stemt. Grunnlaget for forskriften er tillit til den norske demokratiske kultur, og respekten for lover og regler. Stemmeretten er personlig, og det er lovforbud mot å utgi seg for en annen enn den man er. Å gi uriktige opplysninger i et dokument som er ment å tjene som bevis for et rettsforhold eller bruke dette er straffbart. De som måtte tro at det bare er fritt frem for å hjemmeprodusere falske stemmesedler for å påvirke valgresultatet er derfor på ville veier. Helt ville veier.


Undergraving av tillit

Tillit til forvaltning og demokratiske styringssystem er avgjørende for stabiliteten i samfunnet vårt. Og det er den almene tillit som først og fremst er blitt skadelidende i denne saken. Det startet ved regjeringen Solbergs feilinformasjonen til Stortinget om resultatet av folkeavstemmingene i Søgne og Songdalen. Siden har det bare blitt verre og verre. Og mediene, først og fremst Fædrelandsvennen, men senere også nystartingen KRS, har båret ved til bålet gjennom sin dekning av saken. De siste utbrudd fra de to politiske redaktører er gode eksempler på medienes dramatisering som ikke bidrar til annet enn å undergrave folks tillit til vårt styresett.


Stavrum og mulighet for valgfusk

Verken Fædrelandsvennen eller KRS har i sin dekning av kommunedelingssaken lagt skjul på at de er motstandere av folkeavstemmingen. Det er deres gode rett. Men det blir problematisk når disse mediene bruker enhver anledning til å så tvil om redeligheten og troverdigheten til gjennomføringen av en folkeavstemming i regi av et statlig organ - Valgdirektoratet. Retorikken som benyttes er konfronterende, og særlig Gunnar Stavrums utbrudd i KRS er avslørende for hans grunnholdning i denne saken. Det er i artikkelen nesten noe Trumpsk over Stavrum, som i sin agitasjon ikke sparer på kruttet om mulig valgfusk: "En veldig enkel juksemetode er å sende valgsedler for mange andre så raskt som mulig. Kommer det inn flere stemmer fra samme person, er regelen at den første som kom inn gjelder - uansett om den er falsk."Dokumentforfalskning/identitetstyveri

Men Stavrum da. Så enkelt er det ikke. For det første er juksemetoden Stavrum beskriver dokumentforfalskning og/eller identitetstyveri. Det er ingen småforseelser, men tvert i mot alvorlige lovbrudd. Og for det andre fremgår av valgforskriften, som Stavrum neppe kan ha lest, at brevstemmer skal telles to ganger manuelt med minst to personer til stede. Personene skal byttes ut ved hver telling. Dessuten skal enhver stemmeseddel ved mistanke vurderes nøye av valgstyret (Valgdirektoratet), og forkastes som ugyldig ved tvil.


Begrenset antall hjemmeproduserte stemmesedler

Hvor mange som vil avgi stemme ved hjelp av egenpodusert stemmeseddel er usikkert. Men trolig er det et oversiktlig antall. Hvis da ikke noen av de mest opprørte i begge leire skulle falle for fristelsen til å gjøre alvor av Stavrums forslag til stemmeforfalskning. Da kan det ta tid, og kan føre til redusert tillit til valgresultatet. Men hvis det skulle skje er regionen på virkelig ville veier. For da er man på vei bort fra demokratiet og rettsstaten, og på vei inn i kaoset og anarkiet. Slik USA var etter siste presidentvalg. Sporene er skremmende.


Forstandige sørlendinger

"Fake news" har vi sett nok av i denne saken. Jeg velger imidlertid å tro at sørlendingene er for opplyste og forstandige til å la seg forlede av Stavrums og andres retorikk.

Det er å håpe at flest mulig av de stemmeberettigede benytter seg av stemmeretten, og at de avgir stemme etter sin overbevisning. Forsøk på valgfusk vil være en skamplett på vår regions rykte og anseelse. Viktigst er det imidlertid at alle parter i denne striden aksepterer utfallet av valget. Og skulle valgdeltakelsen mot formodning bli lav må alle tilstrebe en dannet debatt om veien videre. Som det til syvende og sist blir Stortinget som må bestemme.


Godt valg!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Kommentare


bottom of page