top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Tilbake til basis

Kommentar 09.04.2024: Ved å sette tæring etter næring med fokus på kommunens kjerneoppgaver endrer nå Høyre politikk, og beveger seg mot sine politiske røtter. Men vil andre partier følge etter?Av Bernt H. Utne, publisert 09.04.2024


Tæring etter næring

Høyres Amalie Gunnufsen skriver i Fædrelandsvennen 3. april at Kristiansand "brukte hver tiende krone på å nedbetale gjeld i 2023". Og får det til å høres ut som om det skulle være en nyhet. Men det er det ikke. Nyheten er at det endelig har gått opp for Høyre at kommunens økonomi er anstrengt. Og hovedansvaret for den anstrengte økonomien har Høyre selv. Sammen med Aps Mette Gundersen åpnet nemlig Høyres tidligere ordfører Harald Furre den kommunale pengebok for kostbare prosjekter som ikke dreier seg kommunens kjerneoppgaver. Men som tvert i mot gavnet særinteresser for innbyggere på livets solside. Det vil nå Gunnufsen ha slutt på, og ønsker å sette «tæring etter næring» med fokus på lovpålagte oppgaver og en bærekraftig økonomi. Derfor vil partiet nå selge kommunal eiendom, og har vedtatt å starte med det kommunalt eide parkeringshuset på Odderøya. Som er det eneste offentlige tilgjengelige sted å parkere i rimelig nærhet av kulturinstitusjonene på øya.


Høyres knefall for det private monopol

Til Harald Furres store forskrekkelse. Han hevdet sammen med andre kulturtopper i et brev til kommunens ledelse at "en privat monopolist potensielt kan melke parkeringshuset, og gjøre det for dyrt å oppleve kunst og kultur på Odderøya." Men slike innvendinger fra Høyres tidligere ordfører vil partiet ikke lenger høre på. Med klart flertall vedtok bystyret offentlig salg av parkeringshuset til høystbydende med få bruksbegrensninger. Høyre lukker dermed øynene for mangelen på alternative parkeringsplasser, og aksepterer at det private monopol får legge sin klamme hånd på tilgjengeligheten til byens viktigste kulturinstitusjoner.


Under Furres ledelse begynte altså Høyre i realiteten å føre SV-politikk

Uten innflytelse

Så langt har ingen i Høyre offentlig støttet partiets tidligere ordfører i denne saken. Den eneste som har kommet ham til hjelp er den tidligere gruppeleder i SV, Melissa Lesamana. I en emosjonell artikkel i Fædrelandsvennen 2. april med tittelen "Æres den som æres bør" tar hun Harald Furre i forsvar. Et eller annet "skjedde da Furre inntok ordførersetet," hevdet hun. For "plutselig i tospann med ydmyke, hjertevarme Renate Hægeland, begynte Høyre å resondere positivt" på SVs innlegg i formannskap og bystyre. Under Furres ledelse begynte altså Høyre i realiteten å føre SV-politikk. For Lesamana og hennes tilhengere i SV var det selvsagt oppsiktsvekkende og positivt. Men den opplevelsen ble åpenbart ikke delt av Høyres kjernevelgere. Mange av dem kjente ikke eget parti igjen.


Mot flertallet av egne velgere

I mars 2019, ca. et halvt år før kommunevalget, gjennomførte Fædrelandsvennen en meningsmåling om byggingen av det nye kunstsilomuseet. Den viste at motstanden mot museet var økende, og at et klart flertall i befolkningen (56 %) var mot prosjektet. Motstanden blant Høyre-velgerne var trolig betydelig større. Likevel valgte Harald Furre å gå til valg på støtte til Kunstsiloen, og forklarte at "det er en viktig rolle for politikere å tørre å ta beslutninger som vi mener er riktige på lengre sikt, selv om de ikke er populære på kort sikt." Dermed fortalte han velgerne at det var han og hans kunstsilotilhengere i Høyre, Ap og SV m. fl. som sto for den kloke og fremtidsrettede politikk. Som velgerne ved valgurnene bare hadde å velsigne.


Fritak for møteplikt

Slik arroganse straffer seg selvsagt. For i et demokrati er det velgerne som er sjefene. De kvitterte i dette tilfellet med å sende Harald Furre ut av ordførerstolen. Høyre tapte hver fjerde velger. Enda verre gikk det ut over Ap, som tapte hver tredje velger. Valgnederlaget

taklet Furre og hans tilhengere dårlig. Meget dårlig. En uhederlig valgkamp med falske nyheter og anonym hetsing i sosiale medier fikk skylden, og Furre ba seg senere fritatt for å møte i det nye bystyret der han var valgt på fast plass. Et flertall forbarmet seg over ham og fritok ham for møteplikten. Et lovlig valgt medlem av kommunestyret har i Norge plikt til å møte, og kan bare fritas for møteplikten etter helt bestemte kriterier. Misnøye med valgresultatet er ikke blant disse. Bystyrets vedtak om fritak fra møteplikten ble etter krav om lovlighetskontroll senere opphevet av Statsforvalteren, og Harald Furre måtte deretter møte i bystyret.


Narret og ført bak lyset

Sentrale medlemmer av Høyre, Ap og andre tilhengere av kunstsiloprosjektet aksepterte ikke uten videre velgernes dom. En av dem som sterkest protesterte mot valgresultatet var Melissa Lesamana. Hun, og mange andre av Harald Furres støttespillere, forklarte valgnederlaget med at velgerne var offer for uhederlig agitasjon og manipulasjon. "Det skal ikke være svertekampanjer og fake news som skal styre et valg – det er det fakta som skal" gjentok hun nylig i sin siste artikkel. Og hva som var fakta forsøkte hun selv, Furre og kunstsilotilhengerne å definere. Et av forsøkene på å fastslå fakta var utgivelsen av boken "Et valg til salgs – Silo, champagne og sørlandsk valgbedrageri" av Melissa Lesamana og Ap-medlem Eirik Dåstøl Langeland. Hovedbudskapet var stort sett det samme. Velgerne var narret og ført bak lyset. Som om de skulle være dumme og uvitende idioter!


For velgerne er suverene, og står ikke til ansvar for andre enn sin egen overbevisning

Velgerne er suverene

Denne form for agitasjon, der valgtaperne fremstiller seg som uskyldige ofre for valgbedrageri, er et demokrati uverdig. For velgerne er suverene, og står ikke til ansvar for andre enn sin egen overbevisning. Det synes endelig å være oppfattet i Høyre. Partiet tar nå skjeen i en annen hånd og begynner å føre en gjenkjennelig politikk for tradisjonelle Høyrevelgere.

Kanskje kan Ap også etter hvert stue gamle politiske spøkelser bort, og begynne å føre en tradisjonell sosialdemokratisk poltikk. Det vil utvilsomt tjene byen, det politiske landskap og dermed også innbyggerne.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page