top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

The New Corporation

Filmanmeldelse 01.12.2023: Selv om de store multinasjonale selskapene ønsker å fremstå som samvittighetsfulle, bevisste og ansvarlige, opptatt med å gjøre verden til en bedre plass, er deres fokus først å fremst på tjene penger for deres eiere.


Illustrasjon: Fra dokumentaren "The New Corporation"

Av Reidar Kaarbø, publisert 01.12.2023


Dokumentarfilmen "The New Corporation" fra 2020 er oppfølgeren til «The Corporation» fra 2003. Den gang spurte man seg: Dersom selskapet er en person, hva slags person er det? Deretter gikk man igjennom en liste som kan diagnostisere en person som psykopat, og dokumenterte hvordan de store multinasjonale selskapene passet inn. De fikk full score som psykopat i testen. Den nye filmen står ved definisjonen og har lagt til et siste punkt på listen.

Diagnosen psykopat:

  • Ufølsom for andre sine behov 

  • Manglende evne til å inngå varige relasjoner 

  • Hensynsløs ignorering av andres sikkerhet 

  • Svik, gjentakende løgn og svindel for å oppnå fortjeneste 

  • Manglende evne til å erkjenne skyld 

  • Manglende evne til å tilpasse seg sosiale normer og etterfølge lover 

  • Bruk av forføring, sjarm, glatthet, eller falsk egenforherligelse og skryt for å nå sine mål

Den første dokumentaren sjokkerte både selskapene og folk verden over. Og siden den gang har selskapene ønsket å fremstå som samvittighetsfulle, bevisste, ansvarlige, Ikke lenger grådige og egoistiske, de sier de ønsker å gjøre verden til en bedre plass.


Virkeligheten er dessverre en annen. For selskaper har ikke mandat til å bruke sine midler til sosiale oppgaver og gjøre verden til en bedre plass, de er designet for en eneste ting: å gi mest mulig fortjeneste til sine eiere, kort sagt: Deres fokus er bunnlinjen og ikke noe annet, uansett hvor mye de forsøker å pakke dette inn i vakre ord. Selskapene oppfører seg fortsatt som psykopater.


Figuren viser endring i inntektsfordelingen i USA fra 1980 til 2015 i prosent

Illustrasjon: Fra dokumentaren "The New Corporation"

Hvordan de siste 49 % har det tør jeg ikke tenke på.


Spillet:

Den nye dokumentarfilmen ser på hvordan selskapene driver sitt spill i verden. Den går inn på hvert av punktene nedenfor og avslører bedraget til selskapene. Her listes bare kort opp punktene i «spillelisten» uten å gå nærmere inn på dem:

1. Presenter deg selv som en venn og en alliert (Kapitalismen skal redde verden!)

2. Få folket til å vende seg mot dine motstandere (Det er Staten som er problemet!)

3. Ikke bidra med din rettferdige andel (Null skatt for selskaper, skatt er for vanlige folk!)

4. Ta hva du klarer å ta, skap en krise og la løsningen være privatisering. (ALT kan privatiseres, og enhver sektor kan monopoliseres!)

5. Bruk informasjon for å kontrollere folk ved at selskapene vet ALT om oss og kan bruke dette til å designe sin politikk og kontrollere oss på forførende vis, nå også med AI.

6. Manipuler folks syn på verden: skap et verdisystem. (Amerikanske verdier = selskapenes verdier!) Direktører må endre verden, ikke regjeringer.

7. Utnytt ulikhetens fordeler: De rikeste endrer jevnlig reglene til egen fordel, og ulikheten øker.

8. Kontroller dem som kan kontrollere deg ved at regjeringer mister sin uavhengighet og oppgavene blir overtatt av selskaper. Selskapene må få gjøre som de vil uten at politikere setter reguleringer over alt. (Selskapene later gjerne som de kan og vil regulere seg selv, men det er i strid med deres målsetting om å skape profitt!)

9. Bryt alle lover som rammer deg.

10. Vinn, for enhver pris.


Figuren viser endring av selskapers fortjeneste vs deres innbetaling av skatt fra 1950 - 2020

Illustrasjon: Fra dokumentaren "The New Corporation"

De 12 største selskapene i USA kjører 1100 milliarder dollar i overskudd rett inn i skatteparadiser uten å betale skatt. Vi ser en tilsvarende utvikling i Norge. Det innføres nå nye globale skatteregler for de største selskapene som skal tvinge dem til å betale skatt der de opererer.


Hva slags verden har vi fått?

Selskapene har ført kloden inn på et farlig spor. Planeten er i fare og har fått mange symptomer på overforbruk og forgiftning. Havene forurenses av plast, regnskogene brennes ned for å skape ny virksomhet som kan gi fortjeneste, kloden er sterkt merket av utslipp både til lands og til vanns, temperaturen stiger og en mengde arter dør ut, både dyr og planter og enklere organismer. Vi har sett skumle resultater av genmanipulering og konstruering av nye virus, og sykdommer spres både blant dyr og mennesker og kanskje fra dyr til mennesker.


Selskapene har tjent enormt på Covid «corporate bailout» der enorm støtte ble gitt enkelt, ubyråkratisk og uten noen vilkår til selskapene mens folkene led. Det antas at noen selskaper i USA til sammen har brukt 1 milliard dollar på å kjøpe tilbake aksjer for å øke kursen under pandemien.


Selskapenes grådighetsøkonomi tar livet av oss, bokstavelig talt. I denne krisen står 100 store selskaper bak 71 % av alle globale utslipp. Samtidig forsøker de å fremstille sitt farlige bedrag: At det er selskapene som kan redde verden.


Det finnes ikke noe oljeselskap som har tenkt å redusere produksjon av kull, olje og gass i nær fremtid, tvert imot vil de produsere så mye som mulig før det blir umulig på grunn av global krise. Grønnvaskingen er en illusjon og en løgn ment for klimaforkjemperne på galleriet.


Men også demokratiet er i fare. For selskapene søker å ta over beslutningsprosessen og styring av regelverket. Det er ikke nok for dem at de i USA finansierer gjenvalg kun av de nøkkelpersonene som danser etter deres pipe. Den finansielle eliten har en makt som overgår demokratisk valgte institusjoner. Selskaper er i ferd med å ligne myndighetene, de blir enheter som vil erstatte regjeringer. Snart blir vi styrt av selskaper som gjør det for profitt.


Er det en ting selskapene ikke tåler, er det begrensninger, innskrenkninger, et regelverk som stiller krav til arbeidsforhold og lønnsbetingelser, til beskatning, til naturen rundt dem, til sikkerhet, til avfallsbehandling, til regler for produksjon, osv.


Media er blitt et talerør og et verktøy for selskapene og eies, ja nettopp, av selskapene. Vi har de siste par årene sett hvordan store mediehus i USA har fremstilt krigen i Ukraina ensidig etter våpenindustriens ønsker. Men også i Norge ser vi tilsvarende ensidig fremstilling i media, påfallende samstemt med USA.


Hva slags verden vil vi ha ?

Nå reiser folk seg mot selskapene verden over. Og selskapene kjemper imot. I kampen mot selskapene og for å redde planeten blir mange drept. Siden 2015 har i snitt fire personer som forsvarer planeten blitt drept hver uke. Det har blitt de 1 % rikeste mot 99 % av verdens befolkning.


Nå ser vi at folk verden over reiser seg mot selskapene. Nye globale skatteregler innføres, og vi ser store demonstrasjoner i by etter by mot forurensning, utbygging, eierskap (landgrabbing, watergrabbing), ressursmisbruk, kamp mot arbeidsforhold og urettferdig fordeling, kamp mot vekst for veksten sin skyld, kamp mot monopolbygging, osv.


Folk engasjerer seg politisk og ser at det er mulig å utgjøre en forskjell, det er mulig å organisere motstand, det er mulig å bli politiker og bidra til en alternativ fremtid, det finnes mennesker som ikke lar seg korrumpere og som tror at det ikke er for seint.


NRK skal ha vist filmen i 2020 (ifølge usikker kilde) og er nå anmodet om å vise den på ny på grunn av høy aktualitet. Svar: takk for forslaget – vi skal se på saken.Kommentarer? Gåt til vår Facebook eller send til post@argumentagder.no


Comentários


bottom of page