top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Hamas har vunnet krigen på Gaza

Synspunkt 14.02.2024: Er det mulig å snu opp ned på begreper for å se ting i et nytt lys? Hva hvis man kaller terrorangrepet til Hamas for selvforsvar og Hamas for motstandsbevegelse? Og at retten til forsvar ikke gjelder en okkupasjonsmakt, men bare dem som blir okkupert, og at det er Israel som utfører et brutalt terrorangrep på palestinerne, ikke omvendt?


Av Reidar Kaarbø, redaktør av Hva mener partiene? publisert 14.02.2024


En håpløs situasjon

Palestinerne har i generasjoner kjempet mot Israel. Israel har hver gang svart med nådeløs og uproporsjonal hevn. Over mange tiår har man forsøkt alle mulige måter å løse konflikten, men med et Israel som hever seg over alle internasjonale konvensjoner, lover og resolusjoner, har ingen løsning vært mulig. Palestinerne hadde ikke et menneskeverdig liv og ingen fremtid. Nå var det nok.


I denne håpløse situasjonen planla og utførte Hamas en vanvittig aksjon som ikke kan kalles for noe annet enn en selvmordsaksjon. Rundt 1200 israelere ble drept (mange av dem av egen ild i kaoset som oppsto denne natten) og 200 ble kidnappet av Hamas. Verden fant det lett å fordømme Hamas for aksjonen. Ingen spurte seg hva Israel hadde gjort som fikk Hamas til å gå til dette skrittet. Og Netanyahu brukte aksjonen som et velkomment påskudd til en brutal krig og et mulig folkemord.


En okkupasjonsmakt «forsvarer seg» ikke, den angriper dem som blir okkupert, slik tyskerne gjorde i Norge.

Det virker nå som om Israel ønsker at palestinerne som folk blir utslettet og den attraktive Gaza-stripen langs Middelhavet blir annektert av Israel. I så fall da har vi definitivt et folkemord.


Hvem er offer og hvem utøver terror?

Jeg hører blant dem som mener at en okkupasjonsmakt ikke har rett til å forsvare seg mot dem de okkuperer ulovlig, men at de okkuperte har lov til å forsvare seg og kjempe mot okkupasjonsmakten med alle midler. En okkupasjonsmakt «forsvarer seg» ikke, den angriper dem som blir okkupert, slik tyskerne gjorde i Norge. Krigen begynte lenge før Hamas den 7. oktober utførte sitt siste desperate forsvar mot en brutal okkupasjonsmakts årelange angrep. Når Israel hevder sin rett til å forsvare seg, ser jeg på det som et manipulativt utsagn som utelukkende tjener til å legitimere et grovt angrep mot et folk de okkuperer ulovlig.


For meg er Hamas en legitim motstandsbevegelse mot terror-regimet i Israel. Igjen har Israel lykkes i å flytte ordet «terror» over på feil part, typisk for Israels psykopatiske retorikk. For det er ikke Israel som har blitt utsatt for terror i 75 år, det er palestinerne. Det er ikke Israel som er offeret her, det er palestinerne. Israel har fått et svar på sine årelange angrep mot palestinerne med palestinske tap som langt overgår Israels tap den 7. oktober.


Israel vil «fjerne» Hamas. Det kan bli vanskelig fordi Hamas er solid forankret i det palestinske folket og neppe lar seg fjerne. Det vil alltid være noen som kan fylle plassene til dem som blir drept. De barna som måtte overleve krigen, vil selvfølgelig bli nye, farlige Hamas-krigere.


Israel sier at Gud er med dem, at det er Guds vilje at de skal overta hele Palestina. Og fordi Israel er det utvalgte folket, kan de gjøre hva de vil. Jeg ser på dette som løgn som brukes til å dekke over en vanvittig djevelskap som ikke kan tillegges noen god Gud, som om det onde skulle være godt.


Jeg påstår at Hamas har vunnet denne krigen

Hvordan er det mulig å påstå dette når vi ser på de enorme tapene på Gaza, når vi ser på antallet drepte, savnede, sårede og fordrevne, når vi ser hvordan Gaza by er flatbombet og Israels hær nå går etter flyktningene på de «trygge» stedene de ble jaget til? Her er noen momenter:

  • Hamas har klart å få Israel til å avsløre at de brutalt forsøker å utrydde palestinerne fordi de er palestinere. Dette er også definisjonen på folkemord.

  • Verden har fått se alle løgnene til Israel, den psykopatiske språkbruken, hykleriet og manipulasjonen av media og politikere, også i USA.

  • Hamas har trukket ned buksene på Israel for hele verden, og det ser ikke ut til at verden liker det den ser.

  • Hamas har fått folk verden over til unisont å si STOPP Israel.

  • Hamas har naglet Palestina på dagsorden.


USA – en støttespiller i djevelskap

Hamas har også klart å avsløre hvordan USA siden 7. oktober har unnlatt å stoppe krigen, men er med på å finansiere den og utruster Israel med våpen, ammunisjon og bomber som slippes over Gaza. Ledelsen i USA fremstår ikke bare som hyklere, de er direkte medansvarlige til drapene og vil forhåpentlig få sin stevning i den Internasjonale domstolen ICJ i kjølvannet av saken mot Israel.


Det er liten grunn til å tro at Israel vil bøye seg selv om USA snur og sikkerhetsrådet skulle bli enstemmig. Israel har allerede vist at de ikke vil innordne seg resolusjoner og internasjonale konvensjoner, og Netanyahu har sagt at han ikke vil bøye seg for en dom fra ICJ.


Nå er det ikke rom for mer tåkeprat. Nå er det tid for handling.

Boikott nå er eneste løsning

En full boikott av Israel fra storsamfunnet vil få større effekt enn fordømmelse i FN og dom i ICJ. Mange land i vesten sender villig hjem russiske diplomater og sanksjonerer mot Russland på syltynt grunnlag når USA ber oss om det. Med Israel er det motsatt, vi har unnlatt å godkjenne Palestina som selvstendig stat, vi har unnlatt å sende hjem israelske diplomater, vi har unnlatt å boikotte Israel og sanksjonere, og vi vil ikke utestenge Israel fra idrett og kultur. Denne rørende mangelen på reaksjoner på et mulig folkemord bidrar til å forlenge krigen som politikerne sier vi er så imot.


Nå er det ikke rom for mer tåkeprat. Nå er det tid for handling. Krigen kan stoppes på fire måter slik jeg ser det. Den siste er mest realistisk å gjennomføre hurtig.

  • Ved at Israel trekker styrkene tilbake, at palestinerne gjenoppbygger Gaza og undertrykkelsen av palestinerne fortsetter som før, til palestinerne en gang reiser seg i nytt angrep.

  • At USA tvinger Israel til å avslutte krigen ved å slutte å sende penger, våpen og ammunisjon til Israel. Så langt har USA vist tydelig at vi ikke kan regne med noe bidrag til fred derfra.

  • At USA slutter å legge ned veto i FNs sikkerhetsråd, noe Israel ikke kommer til å bry seg om.

  • At resten av verden innfører full boikott av Israel, kombinert med hjemsendelse av diplomater og sanksjoner på alle mulige områder, inntil en tostatsløsning er i havn.


Gideon Levy, kjent israelsk journalist ser bare den siste muligheten. Han bønnfaller verden om å innføre full boikott av Israel, han ser dette som eneste måten å tvinge Israel til å innordne seg allerede vedtatte FN-resolusjoner. Men Norge og andre venner til Israel og USA vil ikke innføre boikott. Vi tror fortsatt på prat.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page