top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Svada

Synspunkt 04.10.2022: Vi må gjøre noe med årsakene til fattigdom, ikke bare symptomene skriver tre av Høyres bystyrerepresentanter. Det er bare svada hevder artikkelforfatteren som mener at ingen partier fra Arbeiderpartiet til Fremskrittspartiet er interessert i å løse problemet.Av pensjonert platearbeider Ivan Høgeli, publisert 04.10.2022


Svada betyr ordflom, tomme fraser.

Tre av Høyres bystyrerepresentanter, Espen Saga, Arve Stokkelien og Amalie Gunnufsen skriver om fattigdom i Kristiansand i Fædrelandsvennen 3. oktober.


Hovedbudskapet er at det må gjøres noe med årsakene til fattigdom ikke bare symptomene. Innlegget konkluderer med at fattigdom best bekjempes ved at kommunen gir elevene en god skole og at kommunen sørger for at det skapes jobber. Oppskriften som til alle tider har være å finne i alle partiprogram må være ei mager trøst for alle de som står i de stadig lengre køene hvor det deles ut mat og klær.


Politikerne i alle partiene, fra Arbeiderpartiet til Fremskrittspartiet, mener at å løse problemet med fattigdom i verdens rikeste land ved å gi alle en inntekt til å leve av, ikke lar seg gjøre. De arbeidsuføre må ikke ha mer å leve av enn de lavest lønnede. Det kan føre til misbruk av velferdsstatens ordninger.


Statsministeren uttalte at vi ikke må komme i den situasjonen at folk på trygd har mer i inntekt enn de i arbeid. Han sa ingenting om hva som er lav lønn eller hva som må til for å avskaffe fattigdom. Alle politikere vet at å øke barnetrygda, bedre bostøtteordninga, innføre gratis SFO og liknende tiltak er å pirke i overflata av problemet. De sier som Høyre-politikerne i bystyret, å løse fattigdomsproblemet er ikke aktuell politikk, andre hensyn går foran.


Vi nærmer oss en valgkamp, men det er vel for mye å forvente at den alltid pågående diskusjonen om lønn skal innbefatte de som ikke er arbeidsføre. For eksempel at noen vil antyde hva en rimelig levestandard er for en minstepensjonist eller en arbeidsufør eneforsørger.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page