top of page
  • Forfatterens bildeArgument

STYRINGSPARTIER(?) OG POTENSIELT SAMARBEID(?)

Synspunkt 16.08.2022: Høyre og Ap snakker om kaos, og vurderer samarbeid etter valget neste år. Å følge med på hva som skjer, og stille de kritiske spørsmålene er ikke kaos. Det er kvalitetskontroll mener artikkelforfatterne, som spør hva Høyre og Ap egentlig skal ta ansvaret for.


Foto Pensjonistpartiet


Av Jørgen Pettersen, medlem av Oppvekstutvalget og vara til bystyret for Pensjonistpartiet

Svein-Harald Mosvold Knutsen, fast bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet

Publisert 16.08.2022


Høyre og AP snakker om kaos, og begge åpner nå opp for samarbeid etter valget i 2023. Vi i Kristiansand Pensjonistparti - Barn, Familie og Pensjonist leser med interesse, og basert på dette er vi (sammen med det vi erfarer er mange velgere) tydelige på at det åpenbart bør seile opp nye styringspartier for kommunen vår. Kristiansand Pensjonistparti er klar for å ta rollen, for der virker ikke som om AP og H lengre er rollen verdig, ei heller vil ha den.


For, hvem er det som skal definere kaos, hva er problemet med det disse partiene definerer som kaos, og hva er det styringspartiene egentlig skal ta ansvaret for?

Å åpne for samarbeid mellom H og AP, eller styringspartiene som de liker å kalle seg, «som siste utvei om den parlamentariske situasjonen forblir slik etter valget at byen kastes ut i 4 nye år med kaos dersom styringspartiene ikke er villige til å sette innbyggerne foran partipolitikken», er DET som nettopp er problemet.

For, hvem er det som skal definere kaos, hva er problemet med det disse partiene definerer som kaos, og hva er det styringspartiene egentlig skal ta ansvaret for?


For det første mener vi at H og AP overdriver «styringspartienes» rolle og innflytelse i styring av kommunen. Det er administrasjonen som har full kontroll på styring av byen, og det er de som legger frem saker og budsjetter for politikerne på den måten de finner det naturlig og hensiktsmessig. De trenger et vedtatt budsjett hvert år, men som de fleste sikkert (?) vet er over 90% av budsjettet «ikke mulig» å endre på for politikerne. Hvorfor?


Fordi administrasjonen rett og slett ikke overlater det til de folkevalgte, men påpeker en meget stor andel «faste» kostnader som ikke er mulig å flytte på. De fleste politikerne, inklusiv de såkalte styringspartiene, slår seg også til ro med det. Det politikerne står igjen og «sloss om» i siste runde er derfor for småpenger å regne i det store og hele.


Og de såkalte styringspartiene påpeker kaos. Vi lurer på hva disse mener er kaos? Er det når ordfører bruker flere timer på å komme til dagsorden i et bystyremøte? Er det lovlighetskontrollene som blir sendt inn til statsforvalter? Er det de «vanskelige» spørsmålene fra representanter som ikke er en del av styringspartiene?


Vi i Kristiansand Pensjonistparti er enig i at møtene og prosessene absolutt burde vært mer effektive. Men hovedgrunnen til at de ikke er det, er fordi noen få partier har styrt denne kommunen i mange år, uten at noen har eller har hatt mulighet til å gå prosessene i «sømmene», og uten at de vanskelige spørsmålene er stilt.


Representanter fra de såkalte styringspartiene nevner de store, «gamle» sakene fra 2019; Kunstsilo, Gartnerløkka og Havneflytting. De samme representantene sier at vi nå må komme videre fra disse sakene.


Det å følge med, det å stille kritiske spørsmål et er ikke kaos, det er det motsatte, det er kvalitetskontroll.

Selvsagt er vi enige i at vi må komme oss videre, men nevnte saker er så mye mer enn bare «tre ord». For sakene er dels fortsatt pågående. Men ikke minst er sakene eksempler på elendige offentlige prosesser, ukritisk bruk av offentlige midler, manglende satsing på kommunens kjerneoppgaver, håpløse prioriteringer, uteblivelse av å lytte til innbyggerne, svak ledelse, ignorering av bydelsutvikling m.m.

Nevnte saker skled «lett» gjennom den gang, men hadde nok nå fått en helt annen motbør. De hadde nok aldri gått gjennom i dagens bystyre på samme måte som da, nettopp fordi det er mange flere som følger med og som stiller kritiske spørsmål. Det å følge med, det å stille kritiske spørsmål et er ikke kaos, det er det motsatte, det er kvalitetskontroll.


Vi i Kristiansand Pensjonistparti er der på vegne av innbyggerne. Vi er der på dugnad, og vi vil stille de kritiske spørsmålene. Vi vil ha kvalitetskontroll slik at vi bl. a får ryddige prosesser, slutt på sløsing, og vi vil selvsagt forlange annerledes prioritering.


Så når de såkalte styringspartiene sier de må ta ansvar for å skåne innbyggerne mot kaos, så blir i vertfall vi skeptisk. For det er nemlig det motsatte som skjer. Et paradoks er det også, for dersom Høyre hadde ment at de kunne støttet AP i dagens valgperiode for å unngå deres påståtte kaos, ja hvorfor har de ikke gjort det til nå, og hvorfor vente til neste periode?


Vi trenger styringspartier, vi trenger en posisjon og selvsagt også en opposisjon, men med slik vingling, og et potensielt slikt samarbeid så står opposisjonen i fare for å forsvinne, noe vi mener er svært uheldig.


For oss i Kristiansand Pensjonistparti er selvsagt slik vingling fra de såkalte styringspartiene positivt. For det innebærer at mange velgere vil være på «flukt». Kommunen trenger solide, tydelige og ansvarlige styringspartier. Vi i Kristiansand Pensjonistparti tar gjerne en slik rolle. Vi bygger lag, og vi er der om velgerne vil. Vårt fokus skal være på barn, familie og pensjonister, og vi skal være ombudsmenn for innbyggerne og selvsagt tilrettelegging for næringslivet.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page