top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Partiet som lytter?


Kommentar 26.11.2021: Statssekretær og tidligere gruppeleder i bystyret, Mette Gundersen, mente under siste medlemsmøte at Arbeiderpartiets fremste oppgave er å lytte til de som ikke lager lyd. Den naturlige måte å oppnå dette på er å avholde en folkeavstemning.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 26.11.2021


Kristiansand Arbeiderparti avholdt 24. november medlemsmøte for å avklare partiets standpunkt om en eventuell folkeavstemning for oppløsning av storkommunen. Ikke uventet landet partiet på å si nei til så vel utredning som folkeavstemning.


En rekke av partiets sentrale medlemmer hadde ordet i debatten. Bystyregruppens nye leder, Kenneth Mørk, innledet med en grundig og vel forberedt anbefaling. Han understreket at de siste ukene hadde vært krevende for å få saken inn på riktig spor hvor man bruker både hodet og hjertet. Han innrømmet at partiet følte seg presset til å ta styring for at prosessen ikke kom helt ut av kontroll, og fortalte at de hadde hatt flere strategier som også hadde endret seg underveis. Mørk la i sin innledning betydelig vekt på usikkerheten om kostnadene og viste til belastningene for kommunens ansatte. Samtidig understreket han at det var uklokt å tro at alle høye røster bare var støy. Avslutningsvis viste han til at så vel partistyret som bystyregruppen var enstemmig i sin anbefaling om å stanse prosessen om en oppløsning av storkommunen.


Deretter fulgte en rekke av partiets sentrale tillitsvalgte som i tur og orden alle uforbeholdent hyllet Mørks redegjørelse og konklusjon. Inntil Asle Jonas Holmen fra Søgne ba om ordet. Han viste til at kommunesammenslåingen var upopulær i Søgne, og mente at man måtte ta folkemeningen på alvor ved å gå inn for en folkeavstemning. Randi Øverland fulgte noe senere opp med å vise til at det var resultatet av stortingsvalget med regjeringsskiftet som hadde aktualisert spørsmålet om en reversering av kommunesammenslåingen, og spurte om Arbeiderpartiet trodde så lite på storkommunen at man fryktet en folkeavstemning. Hun fikk full støtte av Thorbjørn Overholdt som mente at avvisning av folkeavstemning var en kardinaltabbe.


Det er ingenting å evaluere, og det er ingenting å utrede

Tidligere gruppeleder i bystyret, og nåværende statssekretær Mette Gundersen, var imidlertid mest opptatt av "å lytte til de som ikke lagde lyd. De som ikke har stemme til å protestere eller skrive på nettsider." Hun hevdet at storkommunen ikke var et Høyre-prosjekt, men tvert i mot et resultat av et samarbeid mellom en høyreordfører i Kristiansand, en arbeiderpartiordfører i Søgne og en senterpartiordfører i Songdalen. Arbeiderpartiet i Kristiansand hadde alltid vært tilhenger av storkommunen, understreket hun og advarte mot en utvikling mot det hun kalte et "Facebookdemokrati". Det er ingenting å evaluere, og det er ingenting å utrede, fastslo hun og likviderte dermed ethvert håp tilhengerne av folkeavstemning måtte ha.


Medlemsmøtet var i seg selv en interessant seanse. Som Randi Øverland var inne på i sitt innlegg, var konklusjonen gitt på forhånd. Møtet var således en proforma-forestilling for å gi inntrykk av at partiledelsen tok medlemmenes syn på alvor. For når Kenneth Mørk i sin åpningstale understreker at anbefalingen fra styre og bystyregruppe er enstemmig, er beslutningen i realiteten tatt. Det gjenspeilet seg også i debatten. De som fortsatt var aktive med politiske ambisjoner voktet seg vel for å tale partiledelsen midt i mot.


Den beste måten å høre de tauses mening på er jo gjennom en folkeavstemning hvor alle kan få sagt sitt i hemmelig valg.

Særlig interessant var reaksjonene etter Mette Gundersens innlegg. Mens de tre som talte for folkeavstemning, bare oppnådde høflig applaus, mottok Gundersen etter sitt innlegg heftige klappsalver. Men underlig nok grep ingen fatt i hennes hovedpoeng, nemlig å lytte til de som ikke lager lyd eller protesterer på nettsider. Den beste måten å høre de tauses mening på er jo gjennom en folkeavstemning, hvor alle kan få sagt sitt i hemmelig valg.


Så hvorfor Mette Gundersen og hennes partifeller verken ønsker utredning eller folkeavstemning, er egentlig en gåte. Å lytte til de som ikke lager lyd er det i alle fall ikke!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page