top of page
  • Forfatterens bildeArgument

På usikker is

Leder 23.01.2023: Partiet Rødt famler videre i spørsmålet om Ukraina-krigen. Med økende oppslutning i velgermassen stiger kravene til realpolitisk forståelse. Skal partiet kunne påta seg politisk ansvar fremover må det snarest finne en vei ut av det utenriks - og sikkerhetspolitiske dilemma det befinner seg i.


Illustrasjon: Rødts partifane, foto partiet Rødt

Av Bernt H. Utne, publisert 21.01.2023


Rødt sliter åpenbart med sitt forhold til utenriks - og sikkerhetspolitikken. Det kan synes som at partiet har gått seg vill i sin egen argumentasjon. For Rødt er ikke noe pasifistisk parti. Det er tilhenger av et sterkt norsk forsvar og har alltid stått på barrikadene for folk som kjemper for sin frihet mot imperialistiske stormakter. Fram til nå.


Kanskje har det sammenheng med at det for Rødt har vært USA og dets allierte som de har oppfattet som undertrykkere. Eksemplene er mange; Viet Nam, Irak, Chile, Afghanistan osv. Men nå er det plutselig USA og NATO som åpenbart står på et truet folks side mot en imperialistisk stormakt, Putins Russland. Virkeligheten er plutselig blitt en annen enn Rødt har vært vant til. For partiet er det derfor blitt utfordrende å orientere seg i den sikkerhetspolitiske tåkeheimen. De er åpenbart rammet av begrepet "The fog of War", altså krigens tåke.


Heldigvis finnes det medlemmer som klarer å skimte de viktigste holdepunktene mellom tåkebankene. Gjennom en åpen og fordomsfri debatt uten innslag av fortidens demagogi er det å håpe at partiet etter hvert klarer å pense argumentasjonen inn på rett spor. For hjelp til Ukraina er helt i tråd med Rødts prinsipielle støtte til folk som blir undertrykt av en imperialistisk stormakt.


Men det må ikke drøye for lenge. For skal Rødt spille en rolle i norsk politikk er partiet nødt til å forholde seg til utenriks - og sikkerhetspolitikken på en nøktern og realistisk måte. Europa og verden med er nå kommet i en krevende situasjon som savner sidestykke siden avslutningen av 2. verdenskrig. Det er en situasjon man ikke kan vedta seg ut av, og heller ikke unnlate å ta stilling til. Realpolitikk er derfor nå påkrevet. Også for partiet Rødt.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page