top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ordfører med erfaring i oppvaskmøter


Analyse 20.06.2022: Det er duket for drama på ettermiddagens oppvaskmøte mellom den lokale Arbeiderpartiledelse og statsminister og partileder Jonas Gahr Støre. Oppvask blir det uansett hvordan denne konflikten utvikler seg. Og taperen er Arbeiderpartiet.


Illustrasjon: To gode venner med hemmelig avtale. Foto: Jonas Gahr Støre

Av Bernt H. Utne, publisert 20.06.2022


Det er noe historisk over ettermiddagens oppvaskmøte i Kristiansand mellom statsminister og partileder Jonas Gahr Støre og ordfører Jan Oddvar Skisland med partiets fremste lokale tillitsvalgte. Jeg har behov for å snakke om hvordan dette kunne skje. Vi trenger en forklaring sier en opprørt ordfører Jan Oddvar Skisland. Han får støtte fra gruppeleder Kenneth Mørk som uttaler følgende: Vi føler oss tråkket på. Vi er utrolig skuffa, og opplever at tilliten mellom oss og moderpartiet er brutt. Så sterk og uforsonlig retorikk er ikke vanlig selv i et parti som den legendariske og mektige partisekretær Haakon Lie i sin tid hevdet ikke var noen søndagsskole.


Dette er andre gang Jan Oddvar Skisland er ordfører i Kristiansand. Men det er ikke hans debut i oppvaskmøte med sin partiledelse. Han ble første gang valgt til ordfører i 2003 for Kristelig Folkeparti, som han da representerte, ved et valgteknisk samarbeid med SV og Arbeiderpartiet. Varaordfører ble Bjarne Ugland (Ap). Om lag midtveis i valgperioden spisset forholdet til den daværende leder i Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, seg kraftig til. Under valgkampen for Stortingsvalget i 2005 gikk Skisland som ordfører i Kristiansand ut i media og hevdet at KrF var blitt for snevert og moralistisk under Høybråtens ledelse. Hans utspill under valgkampen ble oppfattet som upassende og illojalt, og førte ham til sitt første oppvaskmøte med partiledelsen - den gang altså i Kristelig Folkeparti.


Jeg falt ned på at det var umulig å være ordfører i Norges femte største by og ha et så betent forhold til partilederen

I et avskjedsintervju med Fædrelandsvennen 10. oktober 2007 bekrefter Jan Oddvar Skisland at hans anstrengte forhold til partileder Dagfinn Høybråten var en av årsakene til at han trakk seg som ordfører og politiker. Tre år senere, 2. oktober 2010, da kritikken mot partileder Dagfinn Høybråtens lederstil ble et offentlig tema, fortalte Skisland til Fædrelandsvennen at han kjente seg igjen i kritikken av Høybråten. Da avslørte Skisland at Høybråten skjelte ham ut over telefon fordi han mente noe om partiets profil. Dagfinn Høybråten stilte seg uforstående til kritikken mot ham, men valgte året etter å gå av som partileder. Jeg falt ned på at det var umulig å være ordfører i Norges femte største by og ha et så betent forhold til partilederen, forklarte Skisland samme dag til VG.

Ordfører Jan Oddvar Skisland har altså erfaring i oppvaskmøter med sin partileder. Han har også åpenbart forstått at ordføreren i en av de store byene i Norge ikke kan leve med et betent forhold til partilederen. Ut fra Skislands argumentasjon må altså begge parter her komme til enighet. Spørsmålet er da om på hvilket grunnlag en slik enighet skal bygges.


Statsminister Jonas Gahr Støre leder en koalisjon basert på en politisk forståelse som vanligvis kalles Hurdalsplattformen. Denne skal i følge Dagens Næringsliv ha en fortrolig tilleggsavtale, en såkalt B-protokoll. Den skal være grunnlaget for regjeringens beslutning om å avholde folkeavstemming i Søgne og Songdalen. Jonas Gahr Støre nekter å svare på spørsmål om B-protokollen. Heller ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil bekrefte eller avkrefte protokollens eksistens og innhold. Det er derfor grunn til å anta at opplysningene i Dagens Næringsliv stemmer.


Trolig har derfor Jonas Gahr Støre som statsminister et snevert forhandlingsrom å forholde seg til når han møter ordfører Jan Oddvar Skisland og den lokale partiledelsen i ettermiddag. Denne saken har derfor potensiale i seg til å velte regjeringen skulle krisehåndteringen komme ut av kontroll. Med en sint og opprørt Skisland som motpart, assistert av en emosjonell og pågående gruppeleder Mørk, kan Støre få noe å bryne seg på under oppvaskmøtet i Kristiansand.


Så folkeavstemmingen kommer i en eller annen form, om Skisland & Co vil eller ikke.

Med forbehold om at opplysningene i Dagens Næringsliv om B-protokollen er riktig er løpet om denne folkeavstemmingen i realiteten kjørt. Støre kan ikke gå tilbake på beslutningen uten å risikere regjeringens fremtid. Så folkeavstemmingen kommer i en eller annen form, om Skisland & Co vil eller ikke. Det vil nok Støre "tre ned gjennom halsen" på sine gjenstridige partifeller på oppvaskmøtet. For alternativet kan fort bli en regjeringskrise som kommer på toppen av alle andre kriser i inn - og utland. Om det stagger Skisland og hans fremste våpendragere gjenstår å se.


Men skulle Jan Oddvar Skisland ha det "tungt med fordøyelsen", kan dette virkelig ende med "oppvask". En ordfører er valgt for hele valgperioden og kan ikke på politisk grunnlag avsettes. Hvis Skisland med støttespillere ikke skulle bli tilfreds med Støres krisehåndtering kan denne konflikten utvikles videre. Det er ingen tjent med, og særlig ikke regjeringspartiene. Men Skisland er på vei ut av politikken, og har lite å tape. Dessuten har han tidligere vist at han kan velge å sette egne standpunkt foran partiets, og at han ikke viker unna for personkonflikter. Hans impulsivitet (ref. forslag om folkeavstemming sist høst) kan også komme til å spille en rolle for hvordan konflikten utvikler seg videre.


Og skulle konflikten eskalere slik at historien fra hans forrige ordførerperiode gjentar seg i en eller annen form, er spørsmålet om Skisland husker sin egen konklusjon fra den gang. Da mente han som tidligere nevnt at han umulig kunne fortsette som storbyordfører med et betent forhold til partilederen. Det kan fort bli konklusjonen denne gang også.


Så følg med. Det er duket for lokal politisk dramatikk med riksdekkende interesse. Taperen er uansett utfall Arbeiderpartiet.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


bottom of page