top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

.... og seieren gikk til lokaldemokratiet

og til Senterpartiet i regjering !

KOMMENTAR 13.2.24: Folkeaksjonen «Men Søgne sa nei» kan gå med hevet hode. Selv om det ble tap i folkeavstemmingen har de oppnådd flere seire, både lokalt og nasjonalt.Fra folkemøtet i Søgne 11.1.24. Foto: Argument Agder

Av Kathinka Aslaksen, publisert 13.2.24


Initiativtakerne til folkeaksjonen «Men Søgne sa nei» kan være stolte: kløkt, utholdenhet og målbevissthet gjorde at de klarte å mobilisere et innbyggerinitiativ, som manøvrerte seg forbi maktapparatet i Kr.sand og fikk gehør i regjeringsapparatet. De var modige og sterke - folk fra bygdene som i 2016 følte seg overkjørt av Høyreregjeringen ved tvangssammenslåingen.


De møtte et Senterparti i regjering som i 2021 gikk til valg på at tvangssammenslåtte kommuner og fylker skulle få mulighet til oppløsning dersom folket ønsket det. Høyre lyttet ikke, og det ville kommunalministrene Gjelsvik og Sande rette opp i. Men lokallagsledelsen i Kristiansand AP og profilerte politikere fra flere andre partier inntok en «offerrolle» og mente seg forbigått og overkjørt. Man kan snu på flisa: var det ikke AP lokalt som sviktet Hurdalsplattformen og sitt moderparti ?


Folkeaksjonen fikk sendt et signal til fremtidige politikere om betydningen av å lytte til folk

Og da det til slutt ble folkeavstemming, ble valgmåten med kombinert digital og brevløsning påstått å duke for valgfusk. Det kunne virke som de samme politikere og lederfigurer, inkludert den lokale SP lederen, godt heiet på av Fædrelandsvennen og KRS, hadde en bedrøvelig og grunnleggende mistillit til folk. Men valget foregikk helt uproblematisk uten fusk. Hørte vi noen som tok selvkritikk?


Folkeaksjonen «Men Søgne sa nei» klarer seg imidlertid fint uten beklagelser. Med hevet hode har de takket for kampen, og rettet en stor takk til kommunalministeren som fikk ryddet opp. Nå kan livet gå videre.


Selv om det ble tap i folkeavstemmingen fikk folkeaksjonen utvilsomt flere seire. Først og fremst fikk de mot alle odds på plass en folkeavstemming. Mellom 5000 og 6000 mennesker i Søgne / Songdalen ga uttrykk for at de ikke er tilfreds med hvordan politikerne og administrasjonen i Stor-Kristiansand ivaretar behovene til folk i bygdene deres. Det bør være en vekker.


Folkeaksjonen fikk også sendt et signal til fremtidige politikere om betydningen av å lytte til folk. Til og med Erna er trolig blitt skremt. Hun har uttalt at sammenslåinger nå ikke ligger på hennes bord. Og kraften fra denne folkeaksjonen bidro til en ny inndelingslov som sikrer at storkommuner ikke kan blokkere lokale flertall om oppdeling.


Til sist har folkeaksjonen, i samarbeid med regjeringen, vist at muligheten til å stemme både elektronisk og fysisk per brev er en pålitelige måte å avholde valg på. Det kan til og med se ut til at det øker valgoppslutningen.


Og til de som er i tvil: Senterpartiet holder sine valgløfter i distrikstpolitikken: å lytte til folk og å kjempe for levende distrikter i hele landet.


Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Commenti


bottom of page