top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Økte avgifter i Søgne?

Synspunkt 28.07.2022: Påstanden om at avløpsavgiftene må dobles i Søgne ved en eventuell løsrivelse fra storkommunen er bygget på feilaktig grunnlag hevder artikkelforfatteren.


Illustrasjon: De to vardene utgjorde Søgnes gamle kommunevåpen. Foto Vidar Ertzeid


Av Morten Mosberg, publisert 28.07.2022


Fædrelandsvennen har i en tendensiøs artikkel spredd et feilaktig budskap om at den kommunale avløpsavgiften vil dobles dersom Søgne skille lag med Kristiansand. Artikkelen er ført i pennen av Kjetil Reite, og baserer seg på påstander fra nestleder i Høyres bystyregruppe i Kristiansand, Terje Øydne Pettersen.

Men hvorfor tas ikke det faktum med at Søgne hadde betydelig lavere avgifter enn Kristiansand før sammenslåingen? Som vist i kronikken vi hadde på trykk i avisen 24. juni representerer avgiftsøkningen alene en økt innkreving fra Søgne-abonnenter som er stor nok til å betale et renseanlegg opp til ca 470 millioner.

Dette er vesentlig tilleggsinformasjon som jeg mener avisen har et ansvar for å belyse i denne saken.


Det er også grunn til å stille spørsmål om hvordan Terje Ø Pettersen blankt avviser interkommunalt samarbeid på vann- og avløp ved oppdeling (som nok alle kommunene på sikt vil dra nytte av). Inkluderer dette etter Høyres oppfatning også hovedvannforsyningen som Kristiansand i dag får fra Songdalen?

Et annet forhold som også er relevant er at mens Kristiansand i år har over 2,5 mrd i VAR (Vann, avløp, renovasjon) -gjeld, hadde Søgne ved sammenslåingen ingen slik gjeld. Kristiansand står også overfor store investeringer som:

  • Etterslep på vann- og avløp i Kvadraturen og på Lund alene er beregnet til 750 mill.

  • Ny reservevannsforsyning er foreløpig beregnet til 600 mill.

  • Et vannrenseanlegg er også planlagt til 200 mill.

På bakgrunn av disse forholdene er det hevet over enhver tvil at Kristiansand ligger mye mer bakpå enn Søgne gjorde, har mer gjeld og høyere vann- og avløpsavgift enn Søgne vil få.

Kommentarer? G til var Facebookside eller send til post@argumentagder.noコメント


bottom of page