top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Motiverende klimamål

Synspunkt 25.04.2023: Realistiske klimamål er viktig for å opprettholde interessen og motivasjonen for å redusere klimautslippene. Er det da underlig å stille spørsmålstegn når oppnådd klimamål i dag kun er på ca. 5,7 %?


Illustrasjon: Chralotte Beckmann Finnestad, foto privat

Av Charlotte Beckmann Finnestad, ordførerkandidat Kristiansand KrF, publisert 25.04.2023


Realistiske mål

Vi politikere trenger realistiske mål, mål som er oppnåelige. For at innbyggerne i en by skal ha tillit til politikerne, må de bli presentert for realistiske mål. Hvis ikke skapes det motstand, mistillit og uvilje til å delta i et skifte. Motivasjon og samarbeid faller når målene er så fjerne. Demokratisk er det viktig at målene er realistiske, slik at vi kan oppnå noe i fellesskap – ja, feire når vi når våre mål!


Jeg tror at vi sammen skal klare dette skiftet, det grønne skiftet, men det krever at vi har realistiske mål og gode tiltak.

Oppnådd klimamål i dag er ca. 5,7 %

I et intervju med Fædrelandsvennen sa jeg at klimamålene bør være på 30 % i Kristiansand (og justeres etter måloppnåelse). Ikke fordi vi skal ha lave ambisjoner for kommunen vår, men fordi målet vi har på 80% oppleves utopisk. Det gjør at vi mister motivasjonen underveis. Politisk korrekt hadde jeg svart at Parisavtalens og klimalovens mål på 55% reduksjon av klimagassutslippet på nasjonalt niva også bør være Kristiansands mål, men hvor står vi i dag, hvordan ligger Kristiansand an våren 2023?

Fra Miljødirektoratets utslippsstatistikk er dagens status at Kristiansand har oppnådd ca. 5,7 % reduksjon av klimagassutslippet, i følge miljøvernavdelingen i Kristiansand Kommune. Det er altså i løpet av de åtte år som har gått siden 2015 og nå er det syv år igjen til 2030, hvor altså 80% skal være oppnådd..!


Mål som skaper vilje og evne

Det grønne skiftet krever mye av oss som politikere, kommuneadministrasjon, næringsliv og innbyggere. Kristiansand Kommune gjennomfører gode tiltak og næringslivet tar stadig i bruk ny teknologi som gir resultat. Kristiansand KrF ønsker å sette mål som skaper vilje og evne til å endre, til å ta i et tak sammen, slik at vi får til klimaendringer -i fellesskap! Vi trenger mer bevisstgjøring og mer kommunikasjon. Hva med for eksempel et klimabarometer som til enhver tid viser hvordan vi ligger an? Jeg tror at vi sammen skal klare dette skiftet, det grønne skiftet, men det krever at vi har realistiske mål og gode tiltak.


Målet er jo å skape endring. I fellesskap.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComentários


bottom of page