top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Mobbet ut av jobben - før tiltredelse!

Kommentar 05.07.2024: Det er ikke yrkesforbud for politisk og sosialt engasjement i Norge, og varslingsinstituttet må ikke misbrukes for presse bort samfunnsengasjerte mennesker.


Av Bernt h. Utne, publisert 05.07.2024


Mange varsler

Av og til er det nødvendig å gni seg ekstra godt i øynene for å sjekke om man har forstått det man leser. Det var tilfellet med artikkelen "Fikk elleve varsler mot seg før hun begynte i jobben" som Fædrelandsvennen publiserte 4. juli. En politisk - og samfunnsengasjert jobbsøker, som kommunens ledelse fant best skikket, valgte å trekke seg fra jobben før hun fikk tiltre. Fordi elleve kommende medarbeidere fremmet varsler mot henne. Anonymt, og med påstander om uskikkethet, der det politiske engasjement gikk igjen i argumentene mot den nytilsatte skolelederen.


Politisk motivert aksjon?

Hva er det som skjer i samfunnet vårt? Det er det sannelig god grunn til å spørre seg om når slike forhold som beskrives i denne artikkelen får utvikle seg ved en offentlig arbeidsplass. For her er det åpenbart flere ansvarlige parter. De som står bak varselet er ansatte ved skolen der den nytilsatte lederen skulle tiltre over sommeren. Og de er så mange at det er lite trolig at varslene er sendt uten en form for koordinering og styring. Hvis dette samspillet mellom varslerne i realiteten har et politisk grunnlag er det svært alvorlig. Spørsmålet som da bør stilles er derfor hvilke grunnleggende holdninger som er herskende ved denne skoleavdelingen. Hvordan har holdningene oppstått og hvilke tiltak må iverksettes for at varslerne skal opptre i tråd med norske lover og verdier? For dette er ikke bare på kanten. Det er langt over kanten!


Skolens holdning?

Og hva er skolens holdning? Kommunalsjef for skolene i Kristiansand, Rune Heggdal, uttaler at "Det er leit at hun opplever at hun ikke kan starte i stillingen." Videre presiserer han at ansatte "ikke kan diskrimineres på grunn av deres politiske ståsted eller samfunnsengasjement," og viser til "etisk regelverk for ansatte i kommunen." Som skal gjelde for alle ansatte. Også for varslerne i denne saken.


Arbeidsgivers ansvar

Nå er det vel slik at arbeidsgiver har ansvaret for at ansatte opplever arbeidsmiljøet som trygt og fritt for hetsing, mobbing eller trakassering. Det er et ansvar det er vanskelig å se at kommunalsjef Heggdal tar helt alvorlig. For det han er best på er å toe sine hender og beklage at den nytilsatte opplever mottakelsen som "leit". Og det er virkelig leit. For ved denne skoleavdelingen kreves det åpenbart aktive tiltak for å bedre ansattes kunnskap om og forståelse for kommunens etiske regelverk.


Kommunens etiske regelverk

Så det er bare for arbeidsgiver å kalle inn de ansatte til kursing i kommunens etiske regelverk mm. Og Arbeidsmiljøloven § 2 - 3 klarlegger at arbeidstakerne har plikt til å medvirke ved gjennomføring av "tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø." Det er altså ingenting å nøle etter. Og skulle noen av varslerne uten gyldig grunn motsette seg tiltak for å bedre arbeidsmiljøet har skoleledelsen en sak som kan forfølges. Altså en "knagg å henge hatten på". Det er alltid greit å ha i tilfelle noen skulle sette seg på bakbeina!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page