top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Mislykket (?) corona-strategi


KRONIKK 8.12.21: Dagens corona-regime har kjørt seg fast. Masse-vaksinering og nitid smittesporing ser ikke ut til å føre til målet - å få oss ut av pandemien. Det er på tide å tenke nytt.


Kilde: Wikimedia Commons

Av Per M. Mathisen, lege og skribent, publisert 8.12.21


Myndighetene satser alt på ett kort: smittetesting og vaksiner skal få oss ut av pandemien. Av fire aktuelle vaksiner er imidlertid to «svartelistet» i Norge pga. usikkerhet om bivirkninger (Astra-Zeneca og Johnson & Johnson / Janssen), mens den tredje (Moderna) ikke er anbefalt til menn under 30 år pga. forekomst av myokardit /pericardittt (betennelse i hjertet). Bivirkninger av vaksinene er altså en høyst reell risiko. Det burde mane til forsiktig og målrettet bruk av vaksiner – men det er det motsatte som skjer. Hele befolkningen skal vaksineres, hvis helsemyndighetene får det som de vil.


Til tross for at 90% av den voksne befolkningen er vaksinert fortsetter smittetallene å poppe opp og ned, snart her, snart der. Både varigheten og graden av beskyttelse som vaksinene gir synes å være skuffende lav. Flokkimmunitet kan vi visst bare glemme. Nye virus-varianter dukker opp med jevne mellomrom - nå er det omikron som gjelder. Skal man drøye tredje dose mot delta-varianten og heller vente på ny vaksine som fungerer bra også mot omikron ?


Hadde det ikke vært bedre, og mye enklere, å slutte med den omfattende smittetestingen, dempe vaksinepresset, la det hele utvikle seg naturlig, og regulere tiltak ut fra antall syke og belastningen på sykehusene ?

Hvor skal dette ende ? Hva er «exit»-strategien ? Hadde det ikke vært bedre, og mye enklere, å slutte med den omfattende smittetestingen, dempe vaksinepresset, la det hele utvikle seg naturlig, og regulere tiltak ut fra antall syke og belastningen på sykehusene ?


Situasjonen virker ute av kontroll. Kanskje er det derfor, i frustrasjon over manglende framgang, at de uvaksinerte blir gjort til syndebukker, og det overveies å innføre vaksinepass. Men også vaksinerte kan smitte andre, og all den tid det er ca. ni ganger så mange vaksinerte som uvaksinerte, er sjansen for å bli smittet av en vaksinert person høyere enn av en uvaksinert. Vaksinepass gir ingen mening.


Nylig ble det publisert en studie på pasienter over 18 år innlagt med sannsynlig covid-19 på norske sykehus i perioden 1.februar – 30.september i år. Totalt dreide det seg om 2361 pasienter, hvorav relativt få, 183 stykker, var fullvaksinerte. Oppslaget om studien på Folkehelseinstituttets nettside var: «Fullvaksinerte har kortere liggetid og lavere risiko for å trenge behandling i intensivavdeling», og teksten ble avsluttet med «det var ikke forskjell i sannsynlighet for dødsfall på sykehus mellom vaksinerte og uvaksinerte pasienter


Går man inn i tabellene og studerer tallene i artikkelen, får man et annet bilde. Median liggetid for uvaksinerte og fullvaksinerte var hhv. 5.0 dager og 4.9 dager, altså ingen forskjell. Kun for den lille gruppen pasienter over 80 år var det lengre liggetid for uvaksinerte enn for fullvaksinerte. Ser vi på antallet som døde på sykehus, var det klart flere vaksinerte som døde enn uvaksinerte, hhv. 12% av de fullvaksinerte og 4% av de uvaksinerte. Igjen var det kun for gruppen over 80 år at det var flere døde blant de uvaksinerte.


Måten Folkehelseinstituttet presenterer denne studien på er misvisende og inngir ikke tillit. Det kan se ut som at vaksiner og de vaksinerte skal «snakkes opp», mens de uvaksinerte skal «snakkes ned». Da det for et par måneder siden var økende innleggelser ved Sørlandet Sykehus for covid-19, uttalte fagdirektøren ved sykehuset bekymring for at 60% av de innlagte var uvaksinerte. Men nyheten kunne like gjerne vært at 40% av de innlagte var vaksinerte. Blir man innlagt på sykehus er det fordi man er alvorlig rammet av covid-19, som de vaksinerte jo i stor grad skulle være beskyttet mot !


Det handler om tillit til at vi får objektiv, uhildet informasjon. Som vi har skrevet om tidligere har Verdens helseorganisasjon (WHO) en ubestridelig lederrolle i den globale pandemi-håndteringen. Allerede ved svineinfluensa-pandemien i 2009 var det flere som anklaget WHO for å ha for tette bånd til vaksine-industrien. Siden den gang har WHO i stadig større grad blitt finansiert av den farmasøytiske industri (GAVI Alliansen) og Bill Gates Foundation. Det er da en ubehagelig tanke sniker seg inn: kan det bak den ensidige satsingen på vaksiner ligge, i hvert fall delvis, kommersielle interesser? Er ikke WHO en uavhengig, fri organisasjon? Hvis man først har begynt å sette spørsmålstegn ved WHOs uavhengighet, ryker tilliten også til nasjonale myndigheter, som baserer sine tiltak på retningslinjene fra WHO.


Ivermection er blitt kalt en «vidundermedisin» - et billig medikament med effekt på en rekke parasitt- og virus-sykdommer og svært lite bivirkninger. En del studier tyder på at ivermection kan ha effekt på covid-19, se f.eks. her og her. Men verken WHO, Legemiddelverket eller FHI er interessert i å forsøke ivermection mot covid-19. I Afrika brukes ivermectin bl.a. for å behandle parasittsykdommen «elveblindhet». En studie viste at de landene som har stor bruk av ivermection mot «elveblindhet» har lave tall for smitte og død av covid-19. I Japan har man i høst hatt et dramatisk fall i corona-smitte som man har problemer med å forklare. Noen mener dette kan skyldes at ivermectin i august ble frigitt til bruk i behandling av covid-19 i Japan. Hvorfor er helsemyndighetene i Norge (og de fleste andre land) så negative til å forsøke ivermectin mot covid-19 ?


Det er grunn til å stille spørsmål ved om helsemyndighetenes ensidige satsing på vaksiner er den mest fornuftige strategi. Vaksinene har bivirkninger, og selv om de har en effekt (som er dårligere enn antatt), gir de ingen garanti mot å bli smittet og å føre smitten videre til andre. WHOs nære bånd til sponsorer med klare forretningsmessige interesser innen farmasøytisk industri vekker mistanken om at organisasjonens anbefalinger ikke er så objektive som de burde være. Det er behov for å tenke nytt. Å fortsette i gamle spor gir åpenbart ikke de forventede resultater.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no
bottom of page