top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Om vaksiner, WHO og Bill & Melinda Gates Foundation


KRONIKK 6.9.21: Hvor uavhengige er WHO ? Den ensidige satsingen på vaksiner i bekjempelsen av pandemien er svært lukrativ for farmasøytisk industri. Burde disse spørsmålene bekymre helsemyndighetene ?WHOs hovedkvarter i Geneve, Sveits. Kilde: Wikimedia Commons

Av Per M. Mathisen, publisert 6.9.21


Det er ikke lett å se en konsekvent, logisk linje ved myndighetenes corona-håndtering. Etter at risikoutsatte grupper og den eldre delen av befolkningen var vaksinert, skulle man tro at det mest fornuftige ville være å lette på restriksjonene, la smitten spre seg naturlig og i løpet av relativt kort tid oppnå flokkimmunitet. Men det har ikke skjedd. Det er riktignok lettelser på restriksjonene, men det corona-testes i stor stil, det drives smittesporing og en mengde mennesker settes i karantene. Nå tilbys vaksiner til unge mennesker.


Verdens helseorganisasjon (WHO) har hatt en ubestridelig lederrolle i den globale pandemi-håndteringen. I prinsippet skal WHO være uavhengig, og basere sine anbefalinger på faglige vurderinger. Men allerede ved svineinfluensa-pandemien i 2009 var det flere som anklaget WHO for å ha for tette bånd til vaksine-industrien (se f.eks. BMJ, eller «Forskning.no»).


Det er uomtvistelig at mange land, ikke minst USA, har skåret ned på støtten til WHO de senere årene. Mindre enn en fjerdedel av finansieringen er nå frie, ubundne midler fra medlemslandene. De fire største bidragsyterne er, foruten USA og Storbritannia, to private stiftelser med sterke interesser i farmasøytisk industri: Bill & Melinda Gates Foundation og GAVI Alliance. De to sistnevnte finansierer hhv. 9,4% og 6,6% av WHOs budsjett. Gates Foundation er dessuten sentral i GAVI Alliance. Hva betyr dette for WHO ? De private bidragsyterne gir ikke bort penger betingelsesløst. Og «man biter ikke den hånden som mater en» !


Fra å være den mektige lederen av Microsoft, et av verdens største og mest profitable data-selskaper, som virkelig utnyttet sin tilnærmede monopol-stilling innen operativsystemer for PC, har Bill Gates tilsynelatende forvandlet seg til å bli en av verdens største filantroper innen global helse. I 2010 lanserte Gates Foundation «The Decade of Vaccines» - en storstilt satsing på vaksiner. Stiftelsen var ved årsskiftet god for nesten 500 milliarder kroner.


Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet uttrykte allerede i 2010 på lederplass bekymring for manglende innsyn i virksomheten til Gates Foundation - “driven by the interests and passions of the Gates family”. Does Bill Gates have too much influence in the WHO? spør det sveitsiske nettstedet SWI (swissinfo.ch) i en artikkel nylig. «Det meste av finansieringen av WHO fra Gates Foundation er bundet til spesifikke agendaer til stiftelsen. Det betyr at WHO ikke selv fritt kan prioritere globale helsesatsinger, men er bundet til en privat aktør med liten demokratisk forankring.»


I 2009 endret WHO definisjonen av hva en pandemi er. Kravet om et visst antall kritisk syke og døde ble tatt bort, det var nå tilstrekkelig at en epidemisk infeksjonssykdom spredde seg over hele verden. Med det ble terskelen for å klassifisere noe som pandemi senket. Svineinfluensaen samme året ble rask utnevnt til pandemi, og WHO gikk i bresjen for storstilt satsing på vaksinen Pandemrix – bare Norge skaffet seg over ni millioner doser (som for det meste ble liggende ubrukt).


WHO skriver på sine hjemmesider uten forbehold at flokk-immunitet mot covid-19 bør oppnås gjennom vaksinering, og ikke gjennom naturlig smitte. En alternativ strategi hvor også naturlig smitte kan bidra til flokk-immunitet – er uaktuell i følge WHO. Og anbefalingene fra WHO blir fulgt - til punkt og prikke av de fleste medlemsland.


Det er grunn til å spørre seg: Hvor uavhengige er WHO ? Den ensidige satsingen på vaksiner i bekjempelsen av pandemien er svært lukrativ for farmasøytisk industri. Burde disse spørsmålene bekymre helsemyndighetene ?Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page