top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kjernekraft og utbygging av kraftnettet

Synspunkt 28.06.2022: Vi må begynne å snakke om kjernekraft og en ny modell for utbygging av kraftnettet hevder artikkelforfatteren.foto: Øyvind Andresen


Av fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen (Frp), publisert 28.06.2022


Ny fokus på kjernekraft

I revidert statsbudsjett så ble det satt av 25 millioner kroner til forskning på kjernekraft. Regjeringen sier i sitt reviderte statsbudsjett at midlene skal være med på å etablere et forskningsmiljø på kjernekraft. Dette forskningsmiljøet mener jeg at Agder har alle forutsetninger for å etablere. Vi har kunnskap, kompetanse og en verdensledende region innen leverandørindustrien. Kjernekraft er rent, trygt, effektivt og nødvendig for å øke vår kraftproduksjon. Jeg opplever at det er langt større aksept nå enn tidligere for kjernekraft. De fleste parti har begynt å snakke om det, og jeg fikk flertall for å se på muligheten for å etablere atomkraftverk i Norge på Agder FrPs fylkesårsmøte i vår.


Forskningsmiljø for kjernekraft

Vi har politiske parti som ofte har vært de som har gått foran og vist vei, f. eks. når det gjelder ny firefelts E39, universitet, nytt sykehus, og fornybar energi. Nå håper jeg at Agderbenken, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, NHO Agder, Business Region Kristiansand og GCE NODE viser at de er enige med mitt forslag om å jobbe for å etablere et forskningsmiljø for kjernekraftverk i Norge. Da kan vi bli en nasjonal aktør innen strømproduksjon, og et foretrukket alternativ for kraftkrevende industri i Norge.


Utbygging av kraftnettet

Vi er også nødt til å utvikle vår infrastruktur som kan gi fasiliteter for kraftkrevende industri i landsdelen, og det klarer vi ikke med dagens system. Det er for tungrodd og byråkratisk. Skal vi lykkes så må vi vurdere å etablere et selskap etter modell av Nye Veier AS. Dessuten må behandlingstidene hos NVE og Statnett reduseres. Det politiske systemet i Norge er tregt, byråkratisk og mangler politiske ledere som kan skjære igjennom, og få fullmakt til å reformere dagens system. Det Norge kan gjøre er for eksempel å etablere en kommisjon med nasjonale og internasjonale aktører med erfaring, kompetanse og verdensledende kunnskap innen moderne kjernekraft og utbygging av infrastruktur til kraftkrevende industri. Mandatet til kommisjonen er at Norge som verdens rikeste land blir blant de beste i Europa på dette, og lager en klar plan som får nok ressurser til å gjennomføre økt kraftproduksjon og tilrettelegging for kraftkrevende industri.


Vi må våge å tenke nytt

Jeg mener vi må forbedre og endre dagens system for kraftkrevende industri raskt. Men det krever at man tenker utradisjonelt. Med dagens tempo og fremdrift, så vil vi slite med å få på plass nye og fremtidsrettede arbeidsplasser.


Steinar Bergstøl Andersen (46) har studert Business and Management i England, og er leder av hovedutvalg for Kultur, Folkehelse og Frivillighet i Agder fylkeskommune.

Han har erfaring fra politikk, næringsliv, styrearbeid og organisasjon.

I tillegg til å være en del av politisk ledelse i Agder, arbeider han også som veileder i NAV.
Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page