top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kilden – suksess eller en flopp?

Kronikk 06.09.2022: Kilden fyller ti år. Selv hevder Kildens direktør, Harald Furre, at kulturinstitusjonen er en suksess. Men er den virkelig det spør artikkelforfatterne? Eller er den i virkeligheten en flopp som koster langt mer enn den smaker?


Illustrasjon: Kilden teater og konserthus, foto Kilden


Av Svein Harald Knutsen, bystyrerepresentant Pensjonistpartiet

Anita Olsen, nestleder Pensjonistpartiet lokalt

Publisert 06.09.2022


Kilden 10 år

I lørdagsavisen i Fædrelandsvennen 3. september kunne vi lese at Kilden konserthall nå feiret 10 års jubileum. En rekke bilder av de fremmøtte deltakerne ble fremvist i artikkelen, og vi vil anta at det helt sikkert var mange som kunne tenkt seg å delta på jubileet.

Men er Kilden virkelig en suksess, eller er det et stort stort pengesluk for de få?

Det avhenger nok av øyet som ser, og man kan sikkert diskutere fordeler og ulemper. Men vi mener at økonomien i prosjektet ikke kan feies under teppet. De ferske tallene for 2021 er nylig blitt lagt frem. I 2021 hadde Kilden 290 millioner i driftskostnader og 7 millioner i billettinntekter. Det var 53.000 besøkende som inkluderer både betalende og ikke betalende gjester. Uten driftsstøtte fra det offentlige ville Kilden ha gått med 283 millioner kroner i underskudd i 2021.

Det var også et korona-år, men dere forstår nok hvor vi vil. Med andre ord sponset felleskapet hver eneste besøkende som satte sin fot innenfor Kildens 4 vegger med 5.340 kroner. Det er tallene vi ikke slipper unna. Støtten ble i all hovedsak fordelt mellom 3 store parter. De 3 største giverne er kommunen som ga 40 millioner, fylket 26 millioner og staten 139 millioner.


Suksess eller flopp?

Kildens direktør Harald Furre skrev på sosiale medier den 27. august at Kilden er et sted for alle. I den forbindelse var det nok Pride han hadde i tankene. Men er det virkelig et sted for alle? Kristiansand har i dag over 3.000 fattige barn. Noe som igjen betyr at en rekke familier har store økonomiske utfordringer, og neppe har anledning til å gå på Kildens forestillinger. Vi vet naturligvis også at Kilden i enkelte tilfeller har gratis forestillinger, men dette er nok neppe de mest storslåtte forestillingene.


Gratisbilletter for utvalgte

Da Harald Furre var ordfører i 2018 avslørte journalistene Eva Myklebust og Roald Ankersen at daværende administrerende direktør i Kilden, Hans Antonsen, delte ut gratisbilletter til de lokale samfunnstopper. Hele 316 ulike personer ble invitert, noen til alt og noen til enkelte forestillinger. De fikk også lov til å ta med seg ledsagere, slik at det i prinsippet var 632 stykker dette gjaldt for. Ikke en eneste krone måtte de betale for å komme inn. Og kanskje er det et slikt samfunn vi ønsker i Kristiansand? Politikerne i byen, som fikk gratis adgang til alle forestillingene, fikk det da de skulle representere eierne av Kilden. Kari Henriksen (Ap) fikk eksempelvis tilgang til alle forestillingene fordi hun satt på Stortinget.

Harald Furre, som da var ordfører, uttalte at han benyttet seg av tilbudet 5-6 ganger i året siden han likte kunst og kultur. Han så heller ingen utfordringer med at han ble invitert.


Store kostnader for felleskapet

Kanskje er det nettopp her i et slikt spørsmål at samfunnstopper og «hvermansen» ikke enes. Vi vil nok anse oss selv til å være litt over gjennomsnittet interessert i politikk. For oss er det viktig at samfunnstopper og politikere går foran som gode eksempler og betaler for billettene på lik linje med alle andre. Men kanskje er det bare vi som ikke forstår, eller som tar feil?

Hvis felleskapet hadde lukket Kilden hadde fellesskapet sittet igjen med 283 ubrukte millioner kroner. Det tilsvarer 2.572 kroner pr person i Kristiansand (110.000 innbyggere). Eller over 10.000 kroner pr familie med 2 barn. Det er mye penger.


Hvem benytter Kilden?

Og hvem benytter Kilden? Vi hører ofte i media at noe kultur må vi ha, og at Kilden er bra for byen. Men hvem er den bra for? Vi har ofte hatt diskusjoner med forskjellige mennesker i byen rundt temaet Kilden. Våre tanker er at de som mener vi må ha Kilden i byen for enhver pris ofte er mennesker med solid økonomi, mens de som kanskje strever litt med å få økonomien til å gå i hop er noe mer skeptiske.

Kilden er for alle, sies det. Da har vi en utfordring til politikere, eller til media for den saks skyld. Forsøk å kartlegge hvem brukerne er. Er Kilden virkelig for alle, eller er det for de som har mest og som på folkemunne defineres som fiffen? Det tror vi hadde avdekket om Kilden virkelig er for alle.


Spørsmål til Harald Furre

Og til slutt har vi et spørsmål til Harald Furre. Har dere avviklet gratisbillettene, eller er det fortsatt enkelte samfunnstopper som får årlig invitasjon til alle forestillingene? Hvis ja, hvem er de og hvorfor har dere valgt å gi gratisbilletter til akkurat disse personene?


Helse, eldre og oppvekst viktigst

Grunnen til at vi nå reagerer er 10 års jubileet og feiringen av den. Det satte tankene i gang og stimulerte oss til å grave i tall og artikler om Kilden. Vi mener prioriteringen burde være helt annerledes. Utfordringer innen helse, eldre og oppvekst må løses lenge før ukritisk bruk av våre alles felles midler.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page