top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hvorfor ikke lytte ?


KOMMENTAR 20.4.21: Ordføreren, administrasjonen og nær sagt alle partiene i koalisjonen avviste på sviktende grunnlag å behandle innbyggersakene om flytting av sonekontoret i Songdalen og Gartnerløkka-utbyggingen. Det tror vi ikke velgerne vil akseptere.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Stian Storbukås, bystyrerepresentant FRP og Svein-Harald Mosvold Knutsen, bystyrerepresentant Uavhengig Folkelista. Publisert 20.4.21


Å lytte til innbyggerne er alfa og omega for folkevalgte representanter. Åpenhet, dialog, involvering og ansvarlighet er viktig. Men dessverre blir ordene ofte «floskler» i festtaler og i valgkamp, noe vi til gangs fikk demonstrert i bystyremøtet i Kristiansand den 14. april. To innbyggersaker var satt opp på dagsorden, to saker hvor mange innbyggere føler at de ikke er blitt hørt - saker som opptar flere tusen innbyggere, som betyr mye for mange.


Ordføreren gjorde det tindrende klart i hans innledning: Sakene skulle ikke debatteres og behandles, for først måtte det avgjøres om sakene skulle avvises. Ordføreren, administrasjonen og nær sagt alle partier i koalisjonen, med AP, SP, Folkelista og Rødt i spissen, var tydelige. Her var det ikke noe valg, jussen var klar, sakene MÅTTE avvises.

I stedet for umiddelbart å gå i gang med å lytte til innbyggerne og debattere sakene, valgte ordføreren og hans koalisjon å bruke tett på 2 timer med å diskutere avvisning.


I denne saken var det følgelig helt opp til politikerne selv om de ville si ja eller nei til å lytte til krav fra flere tusen innbyggere.

Vårt ønske var å lytte til innbyggerne og selvsagt behandle begge sakene. Vi var også tydelige på hva vi ville ha stemt. Om utfallet hadde blitt et annet, ja, det vet vi ikke. Men det vi vet er at flere partier var redde for å ta debatten, trolig av frykt for å vise hva de faktisk mener. Skulle sonekontoret i Songdalen bestå? Skulle man benytte siste mulighet for å si nei til det foreliggende Gartnerløkka-prosjektet? Skulle man følge valglovnader eller skulle man «bukke under» for press fra andre? Disse partiene valgte «letteste» vei – å avvise sakene, basert på egne tolkninger om at det i henhold til kommuneloven ikke var lov å behandle dem. Til slutt oppsummerte ordføreren; «Jeg presiserer igjen, sakene KAN IKKE fremmes, loven har rett og slett en utrolig tydelig tekst, som jeg opplever at kommuneadvokaten også har presisert godt».


Vi vil gjøre ordfører Skisland oppmerksom på følgende uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: «…det kan ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Dette betyr IKKE at det forbudt å fremme ”den samme” saken i løpet av én og samme valgperiode, eller at kommunestyret eller fylkestinget ikke har lov til å behandle saken. Kommunestyret eller fylkestinget kan velge å behandle en sak som har blitt behandlet før, men forslagsstillerne kan ikke kreve dette...»


Med andre ord – kommunestyret KAN vedta å behandle innbyggerforslag selv om den samme saken har blitt behandlet i samme valgperiode. I denne saken var det følgelig helt opp til politikerne selv om de ville si ja eller nei til å lytte til krav fra flere tusen innbyggere. Ordfører Skisland og hans meningsfeller tar feil når de hevder at kommuneloven KREVER at bystyret skal avvise å behandle en sak som tidligere har vært behandlet i samme valgperiode.


Et annen forhold er spørsmålet om de aktuelle sakene egentlig har vært behandlet i inneværende valgperiode. At de ble behandlet i forrige valgperiode er vi enige om, men nå gjelder det den valgperioden vi nå er inne i. Og skal man avvise behandling av en sak vil det etter vårt syn være naturlig at spørsmålet om behandling blir avklart ved fastsettelsen av bystyremøtets sakskart. Det skjedde som normalt ved møtestart, og da ble sakskartet enstemmig vedtatt. Å senere ut i møtet avvise behandling av en sak, som man ved fastsetting av sakskartet ved møtestart enstemmig har vedtatt skal behandles, er uryddig, og dokumenterer slett møteledelse.


Vi mener valget som flere partier tok i disse sakene beror på gal oppfatning av kommuneloven. Vi tror velgerne ville forstått de ulikes partienes standpunkt, og også deres eventuelt endrede standpunkt. Men vi tror ikke velgerne aksepterer å bli stengt ute, oversett og ikke lyttet til, på grunnlag av feil lovforståelse og uryddig møteledelse.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page