top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hva med valgløftene?

Synspunkt 04.10.2022: Valgsystemet ved lokalvalg i Norge er i første rekke et personvalg mellom kandidater som går til valg på et felles program. De løfter kandidatene gir velgerne ved valget er viktigere enn hvilken partigruppering den enkelte tilhører hevder artikkelforfatterne.


Illustrasjon: Pensjonistpartiet


Av Svein-Harald Mosvold Knutsen, politisk gruppeleder PP Kristiansand

Svein Mykland, styreleder PP Kristiansand

Jørgen Pettersen, fast medlem Oppvekstutvalget for PP Kristiansand

Bernt Erik Olsen, varamedlem By- og Stedsutvalget for PP Kristiansand

Åse Gunn Mosvold Hogga, nestleder Klageutvalget for PP Kristiansand

Jostein Senumstad, varamedlem Kulturutvalget for PP Kristiansand

Aina Åmot Tofteland, fast medlem Organisasjonsutvalget for PP Kristiansand

Alle valgt inn som fast eller varamedlem til bystyret fra valglisten Tverrpolitisk Folkeliste, og som den gang utgjorde det klare flertallet av Folkelista sin opprinnelige bystyregruppe.

Publisert 04.10.2022Forbud mot å bytte parti?

Flere gjør nå et forsøk på å sverte folkevalgte representanter som har forlatt sin opprinnelige gruppering. Høyre, et såkalt styringsparti, spør nå om det burde være forbudt å bytte parti i valgperioden? En annen representant fra det samme partiet påpeker at disse politikerne ikke forholder seg til mandatet som velgerne ga dem.

Nuvel, sier vi, og er dønn enig med professor i statsvitenskap ved UiA, Dag Ingvar Jacobsen; «Det er viktig å understreke at valgsystemet ikke er for partier, men for personer som mer eller mindre har forpliktet seg til et partipolitisk program.»


Høyres holdning

Vegard Launes fra Høyre, praktiserende advokat, forsøker å gjøre et poeng at «uavhengig» er å anse som medlem av et parti. I de aller fleste øyne så er ikke uavhengig et parti, og det å være «uavhengig», herr Launes, det betraktes som å være partiløs. Folkelista var for øvrig kun en valgliste med titalls kandidater fra et bredt politisk ståsted. Folkelista var ikke, og er heller ikke, et parti. Man kan jo også spørre seg om tidligere medlemskap i Krf, uten verv, oppgaver, ikke stått på valgliste, skal inn i oversikten som både Fædrelandsvennen og denne Høyre-advokaten presenterer når de begge forsøker å telle partibytter? «Shoppingoversikten» fra Høyre-advokaten er ikke en advokat verdig, faktisk åpenbar «fakenews», slik som også andre forsøker seg på i denne saken. Med slik holdning fra Høyre, så undres vi også på hvilke tanker Høyre har ovenfor sin egen 1. nestleder og kommende listekandidat, nåværende medlem i Høyre og tidligere leder i Frp…


Fædrelandsvennens rolle

Sørlandets største avis har en artikkel om Pensjonistpartiet i utvikling, nå byens 4. største parti, hvor de også omtaler partibytter. I den anledning forsøker de å illustrere at vi er et parti med personer med bakgrunn fra svært mange partier, noe som er helt feil. Vi synes i så henseende at det blir svært tendensiøst fra avisen at de vektlegger bla medlemskap i Frp for ca. 40 (!) år siden, som da brukes for å illustrere at vår styreleder har mange partibytter; først Frp for ca. 40 år siden, dernest innvalgt på valglisten (ikke partiet) Folkelista, og nå styreleder i Kristiansand PP.

Slik vi ser det så er det ganske så stabilt, og på ingen måte «vingle-Petter» som avisen forsøker å fremstille, og vi undres jo selvsagt da på hvorfor andre partier og deres representanter ikke skrives mer om. Oss bekjent så har vi bla nå en sittende AP-ordfører som kun for få perioder siden var ordfører for KRF…


Pensjonistpartiets inntog

At såkalte styringspartier og landsdelens største avis velger å fokusere på oss i PP, tar vi som et kompliment som viser at disse «frykter» oss, og gjør nær sagt hva de kan for å ikke få oss i posisjoner, for de vet at vi er tydelige og tøffe, vi vet å prioritere, vi sier kraftig ja til primæroppgavene og vi sier nei til offentlig sløsing og setter fingeren på svake offentlige prosesser. Vårt «inntog» er ganske nytt i Kristiansand-politikken, og kan nok helt klart bety at enkelte tenker på sine egne posisjoner og trolig også fremtidig redusert makt, noe som igjen betyr at partier og personer som oss bevisst, tendensiøst og til dels ubegrunnet, blir forsøkt satt i et «dårlig lys».


Partiet Sentrum

Noen personer slipper derimot enklere unna, kanskje fordi disse ikke «fryktes» på samme måte som andre, noe som kan tenkes og skyldes at disse er blitt mer «dresserte»? Denne uken har vi bla sett at de to eneste representantene fra Folkelista som i realiteten fikk betalte posisjoner etter valget i 2019, hhv varaordfører Rostoft og gruppeleder Ravnaas, nå står foran Sentrum-plakat og da skal representere partiet Sentrum fremover. De samme personene presiserer samtidig at de også skal holde Folkelista varm til valget i 2027(!), og påpeker også at de er Folkelista frem til valget i 2023… Parallelt skal de altså se et nytt parti vokse, og da drive valgkamp for dette Sentrumspartiet… I våre øyne en salig røre, og vi stiller da det betimelige spørsmålet om dette faktisk kan begrunnes med å beholde årlig 60.000 i kommunal støtte til Folkelista og årlig gruppelederlønn som leder av Folkelista på rundt 250.000?


Folkelista

Som initiativtakere og medstiftere av valglisten Folkelista, så lurer vi jo da også på om det er slik å forstå at Folkelistas oppsparte midler skal brukes fremover av Sentrumspartiet? Og kanskje er det til og med også tenkt at Folkelista sin FB-side omdøpes til Sentrumspartiet? Om så skjer, så føler i hvert fall vi at dette vil være en hån mot alle som sympatiserte på noen som helst måte med valglisten Folkelista. Personlig så mener vi det hadde vært mye mer ryddig fra disse to sentrale representantene å trekke seg umiddelbart ut fra Folkelista, overlate roret til andre eller avvikle, og selvsagt jobbe videre med de gode løfter og lovnader gitt til velgerne i 2019.


Valgløftene viktigst

I denne debatten spør vi derfor, er det viktigste å beholde drakta man ble valgt inn på, eller er det viktigst å jobbe for de valgløftene man ga til velgerne? Og hva om laget pålegges lydighet fra en eller annen lagkaptein (eller fra en annen sentral aktør som «går igjen» i gangene), noe som betyr at valgløftene ikke kan holdes eller ikke engang kan jobbes for? Basert på kommentarer fra flere så synes drakta å være viktigst, selv om valgløfter brytes, og dette er vi uenige i.

Vår exit fra Folkelista var begrunnet av flere ting, bla at gjenværende personer ikke aksepterte flertallets vilje, samt at vi i flertallet valgte å gå ut og da gi ro til varaordføreren som påpekte «enten drar dere eller så drar vi». Den viktigste grunnen var likevel at Folkelista ikke var tilstrekkelig lojale mot valgløfter og valgprogram, noe som vi som et flertall i bystyregruppen reagerte sterkt på. Vi, det vil si flertallet, følte vi ikke hadde noe valg, derfor forlot vi Folkelista, men vi forlot selvsagt aldri de valgløftene som vi ga velgerne våre og som vi ble valgt inn på.


Systemet ved lokalvalg i Norge er et personvalg

Som professoren fra UIA sier så er valgsystemet i Norge ikke for partier, men for personer som mer eller mindre har forpliktet seg til et politisk program. Vi er enige. Selvsagt vil det være en fordel å stå både i samme drakt og på samme lag i hele perioden, men det fordrer helt klart at sentrale valgløfter jobbes for, og ikke mot.


Partiprogram og personvalg

Vi tror og håper velgerne tenker på helt samme måte, spesielt når det gjelder lokalvalg. Vi tror velgerne stemmer på partier OG representanter i forhold til valgløftene som gis, og de forventer at dette jobbes for. At enkelte da bryter ut, da av flere grunner, bla fordi partiene og/eller valglisten i vårt tilfelle ikke jobber tilstrekkelig for å innfri valgløftene, tror vi de aller fleste velgere har forståelse for, men det fordrer selvsagt at både valgprogram og andre avgitte valgløfter også utenfor jobbes videre med.

For vår del er dette ingen tvil – Vi er valgt basert på det valgprogram og de valgløfter vi ga til velgerne i 2019 gjennom valglisten til Folkelista, og selvsagt er det dette vi hver dag jobber for videre i vårt dugnadsarbeid i Kristiansands-politikken, men nå i et parti og sammen med mange flere gjennom et tydelig, klart og fremoverlent Kristiansand Pensjonistparti, et parti som vi håper mange flere vil være med og støtte opp om fremover.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page