top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Et hus som få ønsket seg


KOMMENTAR / REPORTASJE 12.10.23: Barnehospice-planene på Eg er havarert, og Foreningen for barnepalliasjon ligger med brukket rygg. Men de sitter på en uoppsigelig, 10 års leiekontrakt av bygningsmassen på Egsjordet med Kristiansand kommunes næringsselskap KNAS.Knut R. Johannessen, styreleder i FFB. Foto: Argument Agder

Av Per M. Mathisen, publisert 12.10.23


«Andreas Hus» på Egsjordet er blitt til «Huset på Eg». Planen til Foreningen for barnepalliasjon (FFB) om å drive barnehospice er havarert, og huset står nå tomt uten aktivet, som vi skrev om 3.10.23. 165 millioner offentlige kroner er investert uten at noe er kommet tilbake i form av omsorg eller behandling.

Det har vært stor enighet i fagmiljøene og Helsedirektoratet om at barnehospice-konseptet ikke er noe man burde prioritere. Bettina Lindgren, styreleder i foreningen «Løvemammaene», en annen forening for familier med kronisk syke barn, skriver til oss:

Det er forsket på og dokumentert i det uendelige at familier som har barn med store hjelpebehov og komplekse sykdomsbilder, har behov for tjenester og hjelp i hjemmet og i nærmiljøet. ... Løvemammaene har alltid ment at grunnmuren i norsk barnepalliasjon må på plass først, altså der barna bor og lever sine liv, deretter kan man supplere med andre gode tilbud. Dette har bred støtte blant Løvemammaenes over 7200 medlemmer og i fagmiljøene.

Det spesifikke barnepalliasjonstilbudet i det offentlige har vært et forsømt område i mange år. Helseforetakene fikk tidligere kun 7,5 mill. på deling til opprettelse og drift av barnepalliative team i hele landet. Det sier seg selv at dette ikke har vært nok til å gi barna og deres familier tilbud der de bor.

Det er et stort sprang fra 7,5 årlige millioner fordelt på hele landet, og 165 millioner kroner til barnehospice-prosjektet på Eg. Foreningen for barnepalliasjon har for tiden ingen annen aktivet enn å forsøke å få leid ut bygget slik at husleien kan bli betalt. Alle de gamle støttespillerne til foreningen er for lengst ute av bildet. På generalforsamlingen i april fikk foreningen nytt styre med ny styreleder, Knut R. Johannessen.


Argument Agder traff nylig Knut R. Johannessen i «Huset på Eg». Den kontroversielle Natasha Pedersen er i følge styrelederen nå helt ute av bildet, og har ikke lenger verv eller noen tilknytning til foreningen. Vedtektenes §8: «... generalforsamlingen plikter å gjenvelge Natasha Pedersen som styremedlem hvis hun ønsker dette» ble strøket på en ekstraordinær generalforsamling i juni.


Nå forsøker styreleder Johannessen å få leid ut bygget til en "helserelatert" virksomhet. Styrelederen forteller at husets skreddersøm for å drive barnehospice stiller spesielle krav til en eventuell leietaker om man skal dra nytte av lokalene. Johannessen hevder dog at han har kontakt med flere potensielle leietakere.


Og det begynner å haste, for selv om foreningen har en uoppsigelig, 10 års leiekontrakt med kommunens næringsselskap KNAS, må husleien betales. En årlig leiesum på 4,5 millioner kroner tilsvarer kr 375 000 i måneden. Foreningen har betalt ut november, og har i flg. Johannessen likviditet til å betale et stykke ut på nyåret.

Et stort usikkerhetsmomentet er knyttet til om foreningen må tilbakebetale de siste 6.5 millioner kronene som Helsedirektoratet krevde. FFB har klaget dette inn for Helse- og omsorgsdepartementet, hvor saken ligger til behandling. Hvis kravet opprettholdes, ser det stygt ut for FFBs videre liv.

Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page