top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Krigsangst i regjeringa: Åpner for åtte nye USA-baser i Norge

Synspunkt 05.02.2024: Forsvarsminister Gram har signert en avtale som vil tillate etablering av ytterligere åtte nye såkalte «omforente områder» hvor USA kan bygge ut militær infrastruktur. Dette kommer i tillegg til de fire basene Støre-regjeringa åpnet for i 2022.


Av Halvor Fjermeros, publisert 05.02.2024


De foreslåtte nye stedene hvor amerikanerne nå skal slippe til er Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg, opplyses det fra regjeringshold i dag.

Dette utvider den avtalen som ble inngått sommeren 2022. Den innebar opprettelse av fire «omforente områder» ved flystasjonene Rygge i Østfold, Sola i Rogaland og Evenes i Nordland, samt på Ramsund orlogsstasjon i Troms. Den gang gikk stortingsflertallet med på å tillate USA-baser på norsk jord som et første brudd på baseavtalen av 1949, kort tid etter at Norge hadde tilsluttet seg NATO. Kun SV, MDG og Rødt stemte mot avtalen i Stortinget i 2022.


Ikke NATO-base, men USA-base

Det var forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) som signerte avtalen med USAs ambassadør Marc Nathanson fredag formiddag.

"I dagens sikkerhetspolitiske situasjon må vi styrke forholdet til våre allierte. Det er viktig for sikkerheten vår og hele Norden. USA er en nær alliert, og samarbeidet mellom våre to land har utviklet seg over mer enn 75 år," uttaler Gram i den anledning.

Men det samarbeidet han viser til gjennom 75 år har vel å merke foregått gjennom NATO, mens vi her snakker om en eksklusiv rett for ett NATO-land til å etablere baser på norsk jord. USA gis dermed en uhindret tilgang til å ruste opp og utplassere styrker i Norge, uavhengig av hva norske myndigheter måtte mene om det.


Saken skal opp i Stortinget og regjeringa er garantert støtte for forslaget fra opposisjonen, anført av Høyre.


Nærmer seg krigspsykose

Hastverket med å utvide baseavtalen må ses i sammenheng med den stigende erkjennelse blant vestlige statsledere og i de dominerende media om at Russland er på offensiven i Ukrainakrigen. Det har skapt tilstander av noe som nærmer seg en krigspsykose i Vesten der det er skapt et klima for opprustning som våpenindustrien ikke turte å drømme om for to år siden. Det er i dette klimaet at NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg drar til Washington og uten blygsel oppfordrer USA til å bevilge mer penger til krigen mot Russland fordi det er styrker USAs våpenindustri – og fordi det er nødvendig for å vise styrke mot Kina.


Denne atmosfæren av krigsangst gjør seg også gjeldende i vår hjemlige diskusjon, som når Høyres Ine Eriksen Søreide begrunner sin støtte til de nye basene overfor NRK:

"Etter at vi inngikk vår avtale med USA i 2021, har både Sverige, Finland og Danmark inngått samme type avtaler med USA og Finland og Sverige har blitt NATO-land. Det gjør det både mulig og nødvendig å se det allierte forsvaret av nordiske land i tettere sammenheng. Med denne utvidelsen i Norge, vil vi få et nettverk av omforente områder i Norden og Baltikum og det kan utvikles bedre og mer helhetlige operasjonsplaner for forsvaret av hele området. Det er viktig for norsk og alliert sikkerhet."


Med en slik holdning som Søreide her inntar, oppheves nærmest skillet mellom et fritt fram for USA-baser og det å være medlem av NATO med en egen basepolitikk. Dette innebærer total oppgivelse av militær sjølråderett, og det fins neppe noen vei tilbake når en først frasier seg den retten.


Rødt er imot en slik avtale

Til NRK sier Bjørnar Moxnes, forsvarspolitisk talsperson i Rødt, at partiet vil stemme mot den nye avtalen, slik de gjorde i 2022:

"Baseavtalen undergraver prinsippene bak den norske baseerklæringen, som har vært en bærebjelke i norsk sikkerhetspolitikk siden 1949. Ingen fremmede makters baser på norsk jord i fredstid. Rødt kommer til å stemme mot enhver innlemming av nye baser, noe som betyr at Norge skal gi fra seg enda mer kontroll og selvråderett," uttaler Moxnes i dag.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

ความคิดเห็น


bottom of page