top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Gratis kulturtilbud?

Synspunkt 09.09.2022: I forutsetningen for statlig finansiering ligger egenbetaling, og Pensjonistpartiets forslag om gratis forestillinger for alle er derfor ikke forenlig med et statlig finansieringstilskudd hevder direktør Harald Furre.


Illustrasjon: Kilden


Av direktør Harald Furre, publisert 09.09.2022


I sitt siste innlegg i Argument Agder maler Pensjonistpartiet et bilde at Kilden ikke er for alle, til tross for at både publikumsundersøkelsen og egne data fra billettsystem motbeviser påstanden.


Som et nytt moment i debatten vil representantene for Pensjonistpartiet forsøk på å blåse liv i debatten om at alle forestillinger i Kilden skal være gratis. Det er altså ikke en ny tanke og har vært diskutert mange ganger. Det finnes argumenter for og mot. En slik ordning måtte eventuelt ha vært innført nasjonalt, for Kilden kan ikke klare seg uten inntektene fra publikum. Når det ikke er nasjonal politikk, så skyldes dette blant annet at konserter og teater osv. bør ha en verdi slik at det er verdt å betale noe for, at det vil være helt umulig å overleve som privat kommersiell tilbyder hvis de offentlige institusjonene tilbød kultur gratis og at gratis tilbud kan medføre at mange reserverer billetter som ikke blir brukt.


70% av det offentlige tilskuddet til Kilden kommer fra staten. I tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet settes det krav til egenfinansiering. Det er naturlig nok ikke forenelig med å gi bort alle forestillinger gratis. Faller 70% av Kildens inntekter bort har ikke Sørlandet lengre et symfoniorkester eller et profesjonelt teater, ei heller gratistilbud til barn og eget program til landsdelens eldre.


Red. kommentar: Dette er siste innlegg i denne debattenKommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page