top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Gir seg ikke

Kommentar 12.12.2023: Kommunedirektør Camilla Dunsæd har vist seg som en dame som ikke lett gir opp. Selv når landets øverste ledelse har bestemt seg, og avgjørelsen for lengst er tatt. Det etterlater et inntrykk en av sta og egenrådig kommunal toppleder.


Av Bernt H. Utne, publisert 12.12.2023


Høringsuttalelse

Kommunedirektør Camilla Dunsæd arbeider for tiden med kommuneadministrasjonens høringsuttalese til den kommende folkeavstemming i Søgne og Songdalen. Det juridiske grunnlaget er med bekvemt flertall vedtatt i landets øverste organ, Stortinget. Regjeringen, som landets øverste utøvende organ, har klargjort at avstemmingen vil bli gjennomført i begynnelsen av neste år med sikte på at dersom flertallet i Søgne og Songdalen ønsker det vil de nye kommunene gjenoppstå i 2026.


Uavklarte spørsmål?

Så langt skulle tilhengere og motstandere av storkommunen være tilfreds med at vi endelig kan få en avklaring på denne betente saken slik at vi alle kan komme videre. Men ikke kommunedirektør Camilla Dunsæd. For hun vil åpenbart ikke. Hun har satt seg skikkelig "på bakbeina", og ønsker en utsettelse av folkeavstemmingen. Det er "for mange uavklarte spørsmål til at det er demokratisk forsvarlig å gjennomføre en folkeavstemning på dette tidspunktet," mener hun i en uttalelse gjengitt i Fædrelandsvennen 6. desember. Og hun er dessuten bekymret for at velgerne kanskje ikke er "godt nok opplyst før de skal stemme." Omsorgen for velgernes innsikt i saken er like rørende som hennes begrunnelse er uten substans.


Nøytral saksbehandling og bortkommet brev

Camilla Dunsæd er kommunedirektør for alle innbyggere i dagens kommune. Det inkluderer tilhengere som motstandere av storkommunen. Det burde hun reflektere litt nærmere over. For det er påfallende at hun mener at de som eventuelt skulle ønske en oppløsning av storkommunen "ikke er godt nok opplyst", mens de som ønsker å beholde storkommunen åpenbart er det. Det fremmer tanken om at hun og hennes stab ikke er nøytral i saken, og lar seg styre av forutinntatte holdninger.


Dessuten er det jo hun selv som har satt Kristiansand i denne pinlige situasjonen. Ingen andre kommuner i landet har klart noe tilsvarende. Det var nemlig hun som var ansvarlig for at brevet, som klargjorde Statens økonomiske kompensasjon for utgiftene ved en eventuell kommunereversering, ble forlagt og glemt i nærmere fem uker. Dermed rakk kommunen ikke å få gjennomført saksbehandlingen tidsnok til å få avklart saken før kommunevalget 2023.


Da er det oppsiktsvekkende at det nettopp er dette brevet som forsvinner, for deretter å dukke opp etter at tidsfristen for saksbehandlingen er utløpt

At brev kan forveksles og misforståelser kan oppstå er en del av hverdagen i en stor organisasjon som Kristiansand kommune. Men ansvaret er kommunedirektørens og ingen andres. Dette var kanskje det viktigste brev som kommunedirektøren mottok dette året. Da er det oppsiktsvekkende at det nettopp er dette brevet som forsvinner, for deretter å dukke opp etter at tidsfristen for saksbehandlingen er utløpt. Slike hendelser danner fort grobunn for spekulasjoner om at det kanskje ikke var en tilfeldighet at nettopp dette brevet forsvant. Og med Dunsæds nye utspill om å utsette folkesavstemmingen får slike tanker virkelig "vann på mølla". Det er uheldig, og undergraver tilliten til at kommunens administrasjon er uavhengig, profesjonell og politisk nøytral.


Øvrige søkere trakk seg

Tirsdag 31. oktober 2017 ble Camilla Dunsæd enstemmig av formannskapene i Søgne, Songdalen og Kristiansand tilsatt som kommende kommunedirektør (den gang rådmann) i den nye storkommunen. Hun var da eneste gjenstående kandidat til stillingen. Alle øvrige kandidater valgte nemlig å trekke sin søknad til stillingen da ansettelseutvalget bestående av de tre ordførerene og to ansatterepresentanter kunngjorde at Camilla Dunsæd var deres førstevalg.


Det var i alt 18 søkere til jobben. Hele ti ble innkalt til førstegangs intervju og seks av dem var med videre til finaleomgangen. Men i løpet av utvelgelsesprosessen fram mot endelig tilsetting faller de alle fra og man står igjen med bare en kandidat, Camilla Dunsæd. Som formannskapene etter klar anbefaling av daværende ordfører Harald Furre (H) deretter velger å tilsette. At det ved endelig tilsetting bare gjenstår en kandidat til så en viktig og krevende jobb er påfallende, og kan indikere at forløpet av prosessen kan ha svekket tilliten til en ryddig prosess blant de øvrige kandidater. Mange dyktige kandidater som sitter i sensitive posisjoner kan da velge å kaste kortene i frykt for å fremstå som taper med mulige reaksjoner i vedkommendes lokalmiljø. Men det må jo ansettelsesutvalget ha i bakhodet, og hele tiden gjøre sitt ytterste for å opptre profesjonelt og tillitvekkende slik at flest mulig aktuelle kandidater opprettholder interessen for toppstillingen. Det gir større handlingsrom, og gir også bedre muligheter for arbeidsgiver til å forhandle en balansert arbeidsavtale. Og i dette tilfellet fikk man dessuten kostbar assistanse av et profesjonelt hodejegerbyrå.

Regjeringen vil gjennomføre avstemmingen etter årsskiftet. Den kommer altså selv om Camilla Dunsæd ikke vil. Hun har spilt ut sine kort og tapt.

Tvangssituasjon

Men det hjalp denne gang lite. Kommunene endte opp i en tvangssituasjon, og hadde ikke annet valg enn enten å lyse stillingen ut på nytt, eller å tilby Dunsæd jobben. Hvis man måtte lyse ut en så attraktiv stilling på nytt, fordi alle aktuelle kandidater unntatt en hadde trukket sitt kandidatur, ville det selvsagt sette kommunesammenslåingen i et dårlig lys. Det ville i tilfelle belaste ledertrioen for kommunesammenslåingen bestående av de daværende ordførere Harald Furre (H) i Kristiansand, Astrid Hille (Ap) i Søgne og Johnny Greibesland (Sp) i Songdalen. Uansett hvilke vurderinger som den gang ble gjort endte det med at Camilla Dunsæd enstemmig ble ansatt som kommunedirektør i den kommende storkommunen. Uten alternative kandidater. Det ga Dunsæd et godt utgangspunkt for å forhandle en gunstig tilsettingsavtale (lønn m.m.).


Malt seg inn i et hjørne

Uansett hva som nå skjer videre er Kristiansand med bydelene Søgne og Songdalen fortsatt en del av kongeriket Norge. Stortinget er landets øverste organ og har besluttet rammene for den kommende folkeavstemming. Regjeringen vil gjennomføre avstemmingen etter årsskiftet. Den kommer altså selv om Camilla Dunsæd ikke vil. Hun har spilt ut sine kort og tapt. Å fortsatt stritte i mot undergraver bare tilliten til henne selv, og kan på sikt også bringe hennes posisjon som kommunedirektør i Kristiansand i spill. For blir det nye kommuner blir det også behov for nye personer til å bekle toppstillingene. Det kan også komme til å berøre henne selv. Det bør hun ofre en tanke før hun maler seg enda lengre inn i et hjørne det blir verre og verre å komme ut av.Kommentarer? Gå til vår https://Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page