top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Nye runder om Kristiansand havn

Kommentar 23.04.2024: Det er duket for nye runder i striden mellom Kristiansand Kommune og havna. Kommunen trenger penger som ordfører Mathias Bernander (H) mener finnes i havna. Det er havnestyrets leder Trond Blattmann (Ap) ikke enig i.


Av Bernt H. Utne, publisert 23.04.2024


Krever utbytter

Så var det på an igjen i krangelen mellom Kristiansand Kommune og Havna. Kommunen vil ha sine 18 millioner i utbytte for 2023 og 2024. Som bystyret har vedtatt, men som Kristiansand Havn vegrer seg for å utbetale. Havnedirektør Atle Johannessen hevder at han trenger pengene for å finansiere flyttingen av containerhavna fra Vestehavna til Kongsgård-Vige. Som det samme bystyre tidligere har vedtatt.


Vil ikke åpne pengepungen

Foreløpig ser det ut til at havnedirektøren får full oppbakking fra havnestyret ledet av bystyremedlem Trond Blattmann (Ap). De ønsker ikke å betale utbyttet som ordfører Mathias Bernander mener er tvingende nødvendig for å rette opp kommunens anstrengte økonomi. Ordføreren får sterk støtte fra tidligere varaordfører Erik Rostoft (partiet Sentrum), som viser til at hvis ikke utbyttet utbetales til kommunen "har vi en ny Kløvertun-nedleggelse". Vedtaket om nedleggelse av omsorgssenteret Kløvertun ble gjort i siste bystyremøte før jul til stor frustrasjon fra bl. a. Arbeiderpartiet, og ikke minst Trond Blattmann.


Det kan derfor nå se ut til at tiden er kommet for å se nærmere på flyttevedtaket fra 2019. For containervirksomheten kaster lite av seg. Svært lite.

Har ikke råd til å flytte

Bystyret vedtok i april 2019 med bl. a. Høyre og Arbeiderpartiets stemmer å flytte containerhavna til Kongsgård-Vige. Saken har vært en "varm potet" i Kristiansands lokalpolitikk i mange år. Vedtaket er ennå ikke gjennomført, og rådgivningsfirmaet PwC vurderte høsten 2023 havnas investeringsevne med tanke på flytting av containerhavna til Kongsgård-Vige. Konklusjonen var klokkeklar. Havna har ikke råd til å flytte. I en grundig analyse i Argument Agder konkluderte den kjente pensjonerte revisor Aage P. Danielsen "at havnas ambisjoner langt overstiger det de har evne og mulighet til å gjennomføre, selv om de selger eiendommer på Lagmannsholmen." Han utelukker i realiteten at Kristiansand havn har finansiell styrke til å gjennomføre en flytting, og mener at "et bedre alternativ er å legge ned containervirksomheten."


Inntjeningen forsvarer ikke investeringen

Et politisk vedtak er normalt gyldig inntil det avløses av et nytt politisk vedtak. Det kan derfor nå se ut til at tiden er kommet for å se nærmere på flyttevedtaket fra 2019. For containervirksomheten kaster lite av seg. Svært lite. I alle fall når man tar med i vurderingen containerhavnas bruk av 82 000 kvadratmeter areal av det mest sentrale området i Vesterhavna. Med 15 millioner i omsetning utgjør containerandelen i 2022 bare 11 % av havnas totale omsetning på 146 millioner kroner. Det går ikke klart frem av årsrapporten hvor mye av overskuddet på 23 millioner som stammer fra containervirksomheten. Men hvis fortjenestemarginen er lik i hele havna er overskuddet fra containervirksomheten magre 2 millioner. Eller noe der omkring. For sammenligningens skyld var omsetningen til Snadderkiosken på Tangen i samme år 18 millioner. Overskuddet var på i underkant av millionen. Aage P. Danielsen har derfor et poeng når han fastslår at "et bedre alternativ er å legge ned containervirksomheten. Den gir verken i dag eller i årene etter 2030 inntjening som forsvarer investeringen."


Store flytteutgifter

Utgiftene for å flytte havna er usikre, og varierer avhengig av utbyggingsgrad. Men det alle er enige om er at havneflyttingen koster flesk, og langt mer enn hva omsetning og fortjeneste kan forsvare. En milliard vil bare containerhavna i Kongsgård-Vige kreve, og ved full utbygging kommer 2,5 milliard i tillegg. Som havna ikke har selv ved salg av Lagmannsholmen. Med en stor andel boliger anslår PWCs investeringsanalyse at Lagmannsholmen vil kunne tilføre havnekassen en milliard.


Det er altså i prinsippet med Kanalbyen som med oppgjøret etter en fellesjakt. Byttet kan ikke fordeles før det er ferdig slaktet!

Kanalbyen

I tillegg kommer havnas andel av fortjenesten etter at utbyggingen av Kanalbyen er fullført rundt 2030. Den skal i følge informerte kilder utgjøre ca 500 millioner hvis etterspørselen etter sentrumsnære boliger holder seg. Men utbetalingen av havnas andel kan neppe begynne før hele Kanalbyprosjektet er ferdig. Femti prosent av fortjenesten i Kanalbyen er nemlig forbeholdt private investorer. Og en endelig beregning av havnas andel kan ikke bestemmes før regnskapet for hele utbyggingen er klart. Utbyggingsavtalen som regulerer forholdet mellom partene i Kanalbyprosjektet er konfidensiell og unntatt offentlighet. Om de private andelseierne vil akseptere at Kristiansand havn kan få forskuttert en del av sin 50 prosentandel er usikkert. For kanskje vil de private da også ha ut en tilsvarende del av Kanalbykaka. Det kan belaste likviditeten i prosjektet og hemme den videre fremdrift. Det er altså i prinsippet med Kanalbyen som med oppgjøret etter en fellesjakt. Byttet kan ikke fordeles før det er ferdig slaktet!


Uenighet om parkering

Men Kristiansand kommune trenger penger raskt for å rette opp en stram kommuneøkonomi. Ordfører Mathias Bernander begynner å bli utålmodig. Han har truet med å skifte ut havnestyret om de "setter seg på bakbeina" og ikke betaler det vedtatte utbytte på 18 millioner. Parkering er ikke en naturlig kjernevirksomhet for en havn mener Bernander, og i et forsøk på kompromiss har han nå foreslått at kommunen overtar parkeringsplassen foran hotell Caledonien. Det liker åpenbart havnestyrets leder Trond Blattmann dårlig, og åpner for at "kanskje Havna kan kjøpe parkeringshuset. Vi er ikke ukjent med å drive med parkering, og kan Bernander dra på tanketur så kan jeg også. Det er noe å tygge på," uttalte Blattmann til Fædrelandsvennen 18. april. Og avslører samtidig sin dårlige hukommelse. For glemt er tydeligvis havnestyrelederens uro for investeringsevnen når han tenker på å kjøpe parkeringshuset. Og glemt er hans tidligere bekymring for byens eldreomsorg i forbindelse med nedleggelsen av Kløvertun.


Men finnes den ikke har Bernander intet annet alternativ enn å gjøre alvor av sin trussel om å skifte ut hele havnestyret.

Nytt havnestyre?

Etter alle solemerker er det altså duket for nye runder om Kristiansand Havn. I den politiske "bokseringen" står ordfører Bernander mot havnestyreleder Blattmann. Oddsen er i klar favør av Bernander. Som har den politiske "kjøttvekta" på sin side. Men Blattmann gir seg neppe uten videre. Om det finnes en vei ut av den fastlåste situasjonen gjenstår å se. Men finnes den ikke har Bernander intet annet alternativ enn å gjøre alvor av sin trussel om å skifte ut hele havnestyret. Blattmann kan dermed ende som den havnestyreleder med historiens korteste tjenestetid.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side elletr send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page