top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Misforståelse?

Kommentar 22.04.2022: Ordførerens rådgivere Kenneth Mørk og Jannike Arnesen bedyrer at årsaken til at interessegruppa ikke fikk innsyn i brevet som klargjør at staten tar hele regningen ved en oppløsning av tvangssammenslåtte kommuner, beror på en misforståelse. I denne kommentaren klarlegger forfatterne sakens fakta.


Illustrasjon: T. Vestaas


Av Sigurd Berg Aasen, Vidar Ertzeid og Morten Mosberg, publisert 22.04.2022


Ordfører Jan Oddvar Skislands to politiske rådgivere, Kenneth Mørk og Jannike Arnesen, skriver i et innlegg i Fædrelandsvennen 20. april at våre anklager vedrørende deres omgang med det "glemte brev" om statens dekning av utgiftene ved en reversering av kommunesammenslåingen beror på en misforståelse. Det er det vanskelig å finne dekning for i sakens fakta.


Da vi 11. mars oppdaget at det i kommunens postjournal 11. februar, altså en måned tidligere, var oppført et brev mottatt fra Kommunal - og distriktsdepartementet (KDD) vedrørende økonomisk kompensasjon ved deling av kommunen henvendte vi oss straks til kommunens postmottak og ba om innsyn. Brev fra Kommunedirektør Camilla Dunsæd av 7. april fastslår at brevet fra KDD, som klargjør at staten ville dekke alle kostnader ved en oppdeling av den nye storkommunen, ble registrert i kommunens postmottak 11. februar kl 1355. Det var en fredag, men allerede neste mandag 14. februar kl. 1049 ble brevet registrert i postjournalsystemet på kommunedirektørens kontor. Men først nærmere fem uker senere, den 17. mars, oppdaget Dunsæd brevet. I sin redegjørelse til bystyret 23. mars beklaget hun at brevet var forvekslet med et annet brev.


Vår henvendelse til kommunens postmottak ble av ukjente årsaker 15. mars kl. 0925 videresendt til Mørk og Arnesen. Overskriften på denne e-posten lyder: "Brev fra KDD til kommunen om økonomisk kompensasjon ved deling av kommunen." Spørsmålet vi ønsket svar på var om dette brevet var formidlet bystyret, og når og hvordan det eventuelt hadde skjedd. Vi antar at det er denne e-posten som to dager senere, 17. mars, har fått kommunedirektøren til å undersøke nærmere, og dermed oppdaget at det dreiet seg om to forskjellige brev med meget ulikt innhold.


Kopi av E-post til Kenneth Mørk og Jannike Arnesen


Overskriften på denne e-posten er meget oppsiktsvekkende og burde få enhver våken og oppegående politisk rådgiver til å hoppe i stolen. Særlig når man tenker på hvor politisk omstridt tvangsammenslåingen har vært i Søgne og Songdalen, og hvor jevnt avstemmingen i bystyret var da saken ble behandlet før jul. Hadde innholdet i dette brevet vært kjent da avstemmingen ble holdt er det langt fra sikkert at stemmegivningen hadde blitt den samme.

Ved innlegget i Fædrelandsvennen 20. april bekrefter Mørk og Arnesen at de har mottatt henvendelsen, men at de etter "en kort prat oss rådgivere imellom, kom til at informasjonen om det som ble etterspurt ikke var noe vi kjente til." De ba oss derfor om å "lete opp denne informasjonen selv."


Saken avklarer for oss at ordfører Skisland dessverre ikke har våkne og oppegående rådgivere. De har sovet i timen, og i stedet for å følge kommunedirektørens eksempel ved å beklage saksgangen har de forsøkt å vri seg unna ved å hevde at det hele beror på en misforståelse. Det tjener dem dårlig.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page