top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Gazas barn trenger vår hjelp nå !


KOMMENTAR 6.12.23: Mange tusen barn i Gaza er skadet av israelsk krigføring. Norge har ressurser til å behandle krigsskadde barn, og bør være blandt landene som tilbyr hjelp, som stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) ønsker.


Skadde palestinske barn på Shifa-sykehuset i Gaza etter et israelsk flyangrep 11.10.23. Foto: Wikimedia Commons

Av barnelege Kathinka Aslaksen, publisert 6.12.23


I følge helsemyndighetene i Gaza er mer enn 7700 barn blitt skadet siden 7. oktober, i tillegg til alle de drepte. En britisk lege som har jobbet på Shifa-sykehuset de siste ukene estimerer at 900 barn har fått lemmer amputert. Redd Barna opplyser at de har begynt å bruke et nytt begrep i Gaza: «Skadet barn uten overlevende familiemedlemmer». Hvem skal ta vare på dem? Hvem skal gi dem mat, vann og trygghet?


De krigsskadde palestinske barna har behov for akutt helsehjelp og for medisinsk oppfølging på lengre sikt. Men det er umulig i Gaza nå, et konfliktområde med forferdelige humanitære forhold, hvor alle sykehus er helt eller delvis ute av drift, og mange helsearbeidere har mistet livet. Ifølge WHO er det nå bare ett sykehus i Gaza som har mulighet til å behandle kritiske traumetilfeller eller utføre komplisert kirurgi.


Denne uken fremmet stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) følgende forslag i Stortinget:


1: Norge må ta et internasjonalt humanitært initiativ for å få skadde palestinske barn og deres familier vekk fra Gazastripen og til medisinsk behandling i Europa.


2: Norge forplikter seg til å ta imot et stort antall skadde barn slik at vi kan gi dem helsehjelp her.


Endelig et virkelig humanitært utspill fra en stortingspolitiker !


Norge har ressurser til å hjelpe krigsskadde barn i akutt nød. Men hva svarer utenriksminister Espen Bath Eide? Jo, han vil ikke tilby palestinske barn helsehjelp i Norge fordi han mener Norge kan hjelpe flest personer der de er eller i nærområdene.


Lan Marie Berg tar utgangspunkt i egen historie fra Vietnamkrigen. I 1968 tok Norge i mot krigsskadde vietnamesiske barn, hennes far var ett av dem. Senere har Norge tatt i mot familier med skadde og funksjonshemmede barn fra andre krigssoner som Kosovo og Syria , afrikanske land, og nå en åpen dør for ukrainske krigsflyktninger. Så skal altså døren plutselig stenges for hardt krigsskadde barn med familier fra Gaza?


Det er ingen motsetning mellom å fly ut pasienter og gi folk hjelp der de er eller i naboområdene. Vi kan gjøre begge deler. Både Egypt, Jordan, De forente arabiske emirater, Tyrkia og Frankrike har sagt at de vil tilby palestinske barn behandling i sine land, i tillegg til å bidra med nødhjelp og medisinsk hjelp på Gazastripen.


Holdningen til Barth Eide er kynisk. Skadde palestinske barn blir brikker i et storpolitisk spill som er Norge som humanitær nasjon uverdig. Som Lan Marie Berg skriver på NRK Ytring: Hvert barn vi kan hjelpe her i Norge vil være et liv mindre på verdens samvittighet. ... Hvis Norge og EU åpner luftbro og stiller evakueringsfly til disposisjon for å hente ut de krigsskadede barna og deres familier, vil det sette et enormt internasjonalt press på Israel om å åpne grensen for disse barna.


Utenriksministeren må revurdere sine holdninger. Om bombene faller fra israelske eller russiske fly rammer de like hardt og de skadde har samme behov for hjelp. Forslaget fra Lan Marie Berg skal behandles i utenrikskomiteen og i likhet med henne håper jeg at det der sitter mer ansvarlige politikere som ser at argumentasjonen til Barth Eide ikke holder mål.Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page